Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організація фізичного виховання і спортивної роботи у вузі

Реферат: Організація фізичного виховання і спортивної роботи у вузі

Зміст:

Організація і керівництво фізичним вихованням…… .

2

Форми фізичного виховання студентів…………………… .

4

Програмне побудова курсу фізичного виховання…

5

Організація і змістом навчально-виховного процесу у навчальних відділеннях……………………………………

7

Зачётные вимоги, і обов'язки студентів……………

11

Физиологические основи оздоровчої тренування……

13

Список використаної літератури……………………………….

15

Виховання фізичних якостей полягає в постійному прагненні зробити понад можливе собі, здивувати оточуючих зі своїх можливостей. Та цього від часу народження треба постійно і регулярно виконувати правила правильного фізичного виховання. Основним етапом вчених цих якостей є освітній період у житті людини (7-25 років) , протягом якої відбувається закріплення потрібного навчального матеріалу задля її подальшого застосування у житті (високопродуктивному праці)

Організація і керівництво фізичним вихованням

Метою фізичного виховання до вузів є сприяння підготовці гармонійно розвинених, висококваліфікованих фахівців.

У процесі навчання у вузі за курсом фізичного виховання передбачається рішення наступних завдань:

· виховання в студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивному праці;

· збереження й зміцнення здоров'я студентів, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, підтримку високу працездатність протягом усього періоду навчання;

· всебічна фізична підготовка студентів;

· професійно - прикладна фізична підготовка студентів із урахуванням особливостей майбутній праці;

· придбання студентами необхідних знань з основ теорії, методи і організації фізичного виховання і спортивної тренування, підготовка до роботи у ролі громадських інструкторів, тренерів і суддів;

· вдосконалення спортивного майстерності студентів - спортсменів;

· виховання в студентів переконаності у необхідності регулярно займатися фізичної культурою і спортом.

Процес навчання організується залежно стану здоров'я, рівня фізичного розвитку та підготовленості студентів, їхній спортивній кваліфікації, ні з урахуванням умов й правничого характеру праці їх майбутньої професійної діяльності.

Однією з головних завдань ВНЗ є фізична підготовка студентів.

У вищому навчальному закладі загальне керівництво фізичним вихованням та спортивно-масовою роботою серед студентів, і навіть організація спостережень станом здоров'я покладено на ректора, а конкретне проведення здійснюється адміністративними підрозділами й суспільними організаціями вузу.

Безпосередній відповідальність за постановку і проведення навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів у відповідність до навчальним планом і державна програма покладено на кафедру фізичного виховання вузу. Масова оздоровча, фізкультурна і спортивна робота проводиться спортивним клубом що з кафедри, тож громадськими організаціями.

Медичне обстеження та нагляд станом здоров'я студентів у протягом учбового року здійснюється поліклініки чи здравпунктом вузу.

Форми фізичного виховання студентів

Фізичне виховання у ВНЗ проводиться протягом усього періоду навчання у студентів і ввозяться різноманітних формах, які взаємопов'язані, доповнюють одне одного й є єдиний процес фізичного виховання студентів.

Навчальні заняття є основний формою фізичного виховання найвищих навчальних закладах.

Вони плануються у навчальних плани з всім спеціальностями, та його проведення забезпечується викладачами кафедр фізичного виховання.

Самостійні заняття сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, дозволяють збільшити загальне час занять фізичними вправами, прискорюють процес фізичного вдосконалення, є з шляхів впровадження фізичної культури та спорту побут і відпочинок студентів.

Поруч із навчальними заняттями правильно організовані самостійні заняття забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання.

Ці заняття можуть відбуватися у внеучебное час за завданням викладачів чи секціях.

Фізичні вправи як дня спрямовані зміцнення здоров'я підвищення розумової і фізичної працездатності, оздоровлення умов навчального праці, побуту відпочинку студентів, збільшення бюджету часу на фізичне виховання.

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи спрямовані на широке залучення студентської молоді до регулярним занять фізичної культурою і спортом, зміцнення здоров'я, вдосконалення фізичним і спортивної підготовленості студентів. Вони організуються у вільний від уроків час, у вихідні й святкові дні, в оздоровительно-спортивных таборах, під час навчальних практик, табірних зборів, в студентських будівельних загонах. Ці заходи проводяться спортивним клубом вузу з урахуванням широкої ініціативи й самодіяльності студентів, при методичному керівництві кафедри фізичного виховання і активної участі профспілкової організації вузу.

Програмне побудова курсу фізичного виховання

Зміст курсу фізичного виховання регламентуються державної навчальної програмою для вузів «Фізичне виховання».

Навчальний матеріал програми передбачає вирішення завдань фізичного виховання у студентів і складається з теоретичного і практичного розділів.

Зміст теоретичного розділу програми передбачає оволодіння студентами знань з основ теорії та методики фізичного виховання. Теоретичні знання повідомляються у вигляді лекцій, систематичних розмов, на практичних заняттях, і навіть шляхом самостійного вивчення студентами навчальної та спеціальної літератури.

Лекционный курс обсягом 20 годин вміщує двох років навчання дітей і складається з восьми тим.

Перші чотири теми обсягом 10 годин читаються першою курсі, а чотири наступні теми у такому обсязі - другою курсі.

Практичний розділ програми містить навчальний матеріал всім навчальних відділень, спрямованому влади на рішення конкретних завдань фізичної підготовки студентів. У зміст занять всіх навчальних відділень включаються розділи:

· гімнастика,

· легка атлетика,

· плавання,

· лижний спорт (для безсніжних районів - марш-кидок

чи велосипед),

· туризм,

· спортивні ігри,

· стрілянина.

У зміст практичних занять всіх відділень включається також матеріал по профессионально-прикладной фізичну підготовку, що визначається кожним вузом стосовно профілюючим спеціальностями.

Поруч із навчальним матеріалом всім навчальних відділень програма включає матеріал для спеціального навчального відділення і матеріал за видами спорту для навчального відділення спортивного вдосконалення.

Програма визначає особливості навчання у кожному навчальному відділенні з урахуванням спрямованості його роботи.

Організація і змістом навчально-виховного процесу у навчальних відділеннях

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3