Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Історія фізичної культури та спорту Росії

Реферат: Історія фізичної культури та спорту Росії

Зміст

1. Запровадження

2. Фізична культура і спорт у Росії

· Формування федеральних структур управління фізичної культурою і спортом

· Створення олімпійського комітету Росії

· Розвиток физкультурно-спортивных громадських організацій

· Розвиток спортивної науки

· Підготовка спортивних резервів

· Спорт, змагання, спартакіади

· Розвиток спорту інвалідів

· Професіоналізація спорту

3. Укладання

4. Бібліографія

Запровадження

Що вивчає історія фізичної культури та спорту? Який її предмет, які засадничі поняття визначають її як наукову і навчальну дисципліну? Зупинимося у цих положень.

Історія фізичної культури та спорту (Історія ФКиС) включає у собі три основних дефініції: історія, фізична культура, спорт.

Термін історія має давньогрецьке походження і означає розповідь чи розповідь про минулого життя людського суспільства. Давні говорили: «Historia est magistra vita» - «Історія – наставник життя».

Історія фізичної культури – наука про закономірності виникнення та розвитку ідей, організаційних форм, засобів і методів фізичної культури та спорту зв'язки України із економічними, політичними і культурними умовами життя суспільства; вона дає науковий аналіз виникнення та розвитку фізичної культури, як одній з форм громадського життя і складової частини загальної культури суспільства.

Термін фізична культура (іноді її називають тілесна культура) уперше употреблён в Англії й США у 90-ті рр. ХІХ століття. У Росії її термін фізична культура став згадуватися у пресі з 1908-1910 рр. Під фізичної культурою тоді розуміли діяльність чоловіки й суспільства, спрямовану на фізичне виховання, освіту й оздоровлення.

Фізична культура – частина загальної культури суспільства; є сукупність набутків у справі оздоровлення покупців, безліч розвитку з їх фізичних здібностей. Вона містить систему фізичного виховання, наукові знання, розвиток спорту спортивних досягнень; охоплює область громадського та особистого гігієни, гігієни праці та побуту, правильного режиму праці та відпочинку, використання природних сил природи – сонця, води та повітря – з метою оздоровлення і загартовування організму.

Термін спорт походить від латинського слова disportare – розважатися. Під цим терміном мається на увазі змагальницька діяльність, підготовка до неї, і навіть специфічних стосунків, норми і досягнення, пов'язані з цим діяльністю. Спорт як частину фізичної культури своєї специфічної спрямованістю доповнює і поглиблює її.

Історія простежує еволюцію фізичної культури та спорту давніх часів і по нашого часу. Натомість, історія ФКиС, використовуючи ці поняття на своєї наукової та відповідної навчальної дисципліни, становить істотну частку всієї спортивної науки. Предмет її вивчення – загальні закономірності виникнення, становлення та розвитку фізичної культури та спорту різними етапах існування людського суспільства.

Історія ФКиС – наука, яка, досліджуючи і вивчаючи минуле, допомагає пізнати сьогодення та певною мірою виявити тенденції розвитку. Це специфічну галузь історичних і педагогічних знань. Історія ФКиС – основа гуманітарної освіти у спортивній науці.

Складовою частиною предмета історії ФКиС виступають історіографія і джерелознавство, ступінь і культурний рівень вивчення, яких визначають її досягнення навчальної дисципліни. У процесі формування предмет історії фізичної культури та спорту всмоктав у собі дані з цивільної та військової історії, етнографії і археології, історії педагогіки та східної медицини, історії культури. Предмет історії тісно пов'язані з науковими дисциплінами, вивчають фізичну культури і спорт з соціологічних, теоретико-педагогических, медико-біологічних і спортивно-педагогических позицій.

Історія фізичної культури та спорту має велику виховне і освітнє значення. Вона покликана вирішувати такі основні завдання:

· показати з наукових позицій становлення, стан та розвитку фізичної культури та спорту різні періоди існування людського суспільства;

· розкрити значення, роль і важливе місце фізичної культури та спорту життя суспільства до різних етапах його розвитку;

· сприяти формуванню наукового світогляду, вихованню патріотизму і інтернаціоналізму, історичної свідомості і критичного мислення;

· формувати любов до шляхетної професії педагога, тренера, організатора і пропагандиста фізичної культури та спорту;

· сприяти підвищенню загальної педагогічної культури, розширенню розумового кругозору, збагаченню знаннями у сфері фізичної культури та спорту.

У системі теоретико-педагогических дисциплін, досліджуваних в академіях і інститутах фізичної культури, історії ФКиС відводиться важливе місце. Вона належить до профілюючим дисциплінам, допомагає майбутнім фахівцям краще пізнати свою професію, підвищувати педагогічну культуру, безпосередньо підготовляє їх до практичної діяльності.

Фізична культура і спорт у Росії

П'ятий з'їзд народних депутатів СРСР 5 вересня 1991 р. визнав за союзними республіками статус держав як суб'єктів міжнародного права. Кожна з союзних республік, в такий спосіб, отримувала право до членства в Організації Об'єднаних Націй разом із тим набувала відповідний юридичного статусу вступу в спортивні міжнародні об'єднання.

8 грудня 1991 р. керівники Росії, України та Білорусі в Біловезькій Пущі оголосили про розпуск Радянського Союзу. У цьому було проголошено освіту Співдружності Незалежних Держав (СНД). Наприкінці 1991 р. почалася ліквідація всесоюзних структур управління країною, зокрема і фізкультурним рухом.

З огляду на руйнації державних та громадських союзних структур управління фізичної культурою і спортом, супроводжуваного різким скорочення фінансування спорту, як наслідок, від'їздом багатьох талановитих тренерів і спортсменів до інших держав, потрібно було терміново вирішити низку проблем, яких залежало подальшого існування вітчизняного спорту. Передусім потрібно було сформувати нові державні та суспільні керівні органи фізичної культурою і спортом країни.

Формування федеральних структур управління фізичної культурою і спортом

Комітет сприяння олімпійському руху. Створення створення нової державної системи керівництва фізичної культурою і спортом країни почалося з освіти Комітету сприяння олімпійському руху при Уряді Російської Федерації, утверждённого Указом президента Росії Б. М. Єльцина 28 листопада 1991 р. Цей Комітет була орієнтована підготовка спортсменів країни - до брати участь у сучасних Олімпійських іграх (Зимових і Літніх) 1992 р. Разом з нею активну підготовку до Олімпійських ігор здійснював Всеросійський олімпійський комітет, створений 1 грудня 1989 р.

Буквально напередодні Зимових Олімпійських ігор Альбервилле, 25 січня 1992 р., у Москві зустрілися Президент РФ Б. М. Єльцин й президент одноосібно МОК Х. А. Самаранч. Головним у порядку денному зустрічі була участь країн СНД на сучасних Олімпійських іграх 1992 р. і розвитку у Росії.

Комітет із фізичну культуру. Нові структури управління фізичної культурою і спортом виникли 1992 р. Створений напередодні Игр-92 Комітет сприяння олімпійському руху виконав свої організаційні функції, і до кінця 1992 р. був у Комітет Російської Федерації по фізичну культуру.

Комітету ставилося обов'язок рішення найважливіших завдань, пов'язаних із розробкою і запровадженням державних програм фізичного виховання населення, підготовкою і підвищення кваліфікації фахівців; здійснення організаційних, науково-інформаційних, методичних і пропагандистських заходів, пов'язані з розвитком масової фізичної культури; керівництво розвитком науку й впровадженням наукових досліджень фізкультурно-спортивну практику.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5