Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Група як функціональна одиниця

Реферат: Група як функціональна одиниця

Усюди і завжди людські істоти

живуть у асоціації

друг з одним.

Є кілька підходів до визначення концепції групи. Два їх, це статичний та динамічний.

Зазвичай під терміном «соціальна група» розуміють досить стійку сукупність індивідів, і з соціальні психологи приймають цю концепцію здоровим глуздом. Спілкування людських істот диференційовано: кожна людина пов'язані з різним числом іншим людям. Кожен належить до тих або іншим суб'єктам малим групам (сім'я, клас, клуб тощо.). У цих групах легко ідентифікується членство, ясно визначено центральна діяльність і члени пов'язані один з одним добре усталеними взаємовідносинами. Але у використанні статичної концепції групи, виникають певні складнощі у розумінні соціологічного підходи до людському поведінці, оскільки увагу таких випадках зосереджується лише з стабільних асоціаціях, наголос робиться на приналежність до них і за тими характерних установках, що розвиваються в людини завдяки членства.

Навпаки, багато соціологи вважають, що у роботі слід дотримуватись динамічної концепції групи. Соціальна група може розглядатися як що складається з людей, діючих спільно як єдине ціле. За такої розумінні можна знайти багато типів людських колективів, розміщених до кількох, від випадково яка зібралася натовпу до великою і в добре організованій корпорації. Особливо важливим є, що це об'єднання людських істот в часі та просторі характеризуються загальними прагненнями; саме це робить соціальну групу чимсь більшим, ніж простий агрегат індивідів. Отже, група може розглядатися як будь-яке збори людей, що включені до послідовну координовану діяльність - у діяльність, свідомо чи несвідомо подчинённую якоїсь спільної мети, досягнення якої принесе учасникам якогось роду задоволення. Тим самим було ми маємо ширше поняття групи. У динамічній концепції індивіди розглядаються й не так як члени тій чи іншій організації, скільки як активні учасники якогось роду дії. У тому поведінці цікавлять ті аспекти, що є їх внесок у загальне підприємство. Поведінка кожної людини може розглядатися як сукупність окремих фаз із загального ряду великих взаємодій, у яких грав певні ролі.

У разі, якщо відмінністю групи є вовлечённость учасників в спільну діяльність, то ясно, що відправною точкою щодо груп буде аналіз скоріш дії, ніж структури.

Коли групи розглядають із погляду узгодженого дії, можна знайти багато їх різновидів. Групи можуть різнитися за величиною, розподілу учасників, за складом, віку, підлозі, етнічну приналежність тощо.

Групи можуть різнитися також із центральної завданню співдії і за способом, яких вона вирішується. Кожне взаємодія характеризується якимось шаблоном діяльності. Такі шаблони різняться як за вмістом, і за складністю.

Шаблону діяльності характеризує групу як єдине ціле. Шаблону діяльності перестав бути причиною поведінки учасників, навпаки, він працює розрізнити лише у координованих діях людей, як і закон падіння тіл не змушує об'єкти падати, шаблони лише описують те, що відбувається.

Ставлення до кожному з об'єднаних дій, як єдиного цілому, що має початок і поклала край, дозволяє розрізняти їхнє співчуття також за часом існування. Деякі шаблони діяльності тривають століттями.

Групи різняться також із ступеня самосвідомості і навмисність дій, характеризуючих з членів.

Організована група це тільки одне із багатьох видів людських колективів. Її склад досить стабільне у тому, щоб учасники могли познайомитися друг з одним, виробити певні уявлення, що роблять, оцінити кожного як працівника можна й виробити чіткі взаємні экспектации. Шаблони діяльності тут досить формалізовані, отже легко можна припустити напрям головних зусиль.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Група як функціональна одиниця
Рубрика: Соціологія
Дата публікації: 2013-01-27 23:32:27
Прочитано: 8 раз