Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вестернизация російської культури

Реферат: Вестернизация російської культури

Зміст

Запровадження. _ 3

1. Сучасні цивілізації 5

1.1 Незападные цивілізації, чи традиційним суспільством _ 5

1.2 Західна цивілізація _ 7

1.3 Російська цивілізація 9

2. Сутність процесу вестернізації _ 11

2.1 «Вестернизация», як культурна експансія 11

2.2. Лингвистическая агресія _ 15

2.3 Чим загрожує вестернізація вітчизняної культурі? _ 19

3. Соціологічне дослідження. _ 30

Укладання 33

Список літератури 34

Запровадження.

Російське суспільство проходить смугу глибоких змін. Усі визнають, що переживає перехідний час. Щодо перехідного стану характерно наявність елементів старого (колишніх установ, законів, традицій, звичок тощо.) і елементів нового (зароджуваних нових організацій, правових норм, відносин також т.д.). Їх взаємодія суперечливо і породжує складну, швидко змінюється в суспільно-політичного життя.

Перехідний стан суспільства можна правильно зрозуміти, якщо замислитися над питанням: від чого і чого здійснюється перехід? Із якими соціальними порядками ми розстаємося і якого громадському влаштуванню рухаємося?

Останніми роками у суспільстві проведено радикальні перетворення, що призвели до обгрунтованим змін у економічному, політичному, соціальному і культурному планах. Дедалі більше значне місце у суспільстві займають ринкові відносини. У наростаючою ступеня йде приватизація державної влади і колективної власності і його перехід у приватну. Преобразуются інститути трьох гілок нашої влади. Змінюється система управління, у якій відбувається децентралізація. Йде процес багатопартійності. У такому суспільстві складається обстановка політичного, ідеологічного, національного і релігійного плюралізму, вираженого як і розмаїтті приватних позицій, і орієнтацій, і у їх напруженої полеміці і суперництві.

Перед суспільством постало питання: приймати в основі її подальшого розвитку моделі країн чи вирушати своїм, нікому не відомих актрис і небагатьом чітко представляющимся, шляхом? Заимствовать чи придумувати?

Пал "залізну завісу". Усі відкрите й доступне. Але зуміємо ми скористатися, зможемо чи правильно використовувати даний нам потенціал для свого блага?

Саме у час – час нових докорінних змін – проблему вестернізації культури, суперечки навколо якої вже йдуть у Росії не перше століття.

І головним завданням моєї роботи є підставою всебічне розгляд процесу вестернізації загалом та її на окремі сфери суспільства.

Під час підготовки моєї роботи була використано багато цікавою літератури. Найбільш нові, і вичерпні відомості з цього області вдалося віднайти через віртуальні бібліотеки мережі "Інтернет". Багатогранний фактичний матеріал вдалося отримати від преси, яка рясніє інформацією на цю тему.

Мої теоретичні знання я підкріпив практичним соціологічним дослідженням, що допомогло мені повно розкрити тему курсової роботи, зібравши при цьому безліч достовірних і переконливих фактів.

1. Сучасні цивілізації

Захід є захід,

Схід є схід,

Не зустрітися їм ніколи.

Лише біля підніжжя

Престолу Божа

У день суду.

(Редьярд Кіплінґ)

1.1 Незападные цивілізації, чи традиційним суспільством

Знайомлячись з древневосточной цивілізацією, ви дізналися про її найважливіших рисах та особливостях, і зокрема у тому, що зайнято землю, ирригационная система були власністю громади. Кожна сім'я мала певний шматок землі, який давався їй у тимчасове користування. Господствовала экстенсив ная технологія, спрямована головним чином оволодіння зовнішніми природними процесами. Людина погоджував своєї діяльності з ритмами природи, максимально приспосабли ваясь до навколишньому середовищі. Невипадково, наприклад, принцип «у-вэй» в давніх китайців вимагав невтручання у проте кание природних процесів.

Цей тип суспільства, який отримав назву традиційного, зі зберігався донині. Він представлений багатьма держави ми «третього світу»: країнами Африки й Азії, порівняно недавно вивільненими від колоніального гніту. І серед духовні цінності у яких одне з чільних місць займає розпорядження про адаптацію до природних умов, не заохочується прагнення їх цілеспрямованому перетворенню. Цінна активність, спрямована всередину людини, на самоспоглядання. Особливого значення мають традиції, звичаї, передані від по коления до покоління. У цілому нині ценностно-духовная сфера чоло веческого буття ставиться вище економічної.

Проте які переважали в господарську діяльність восточ ных народів екстенсивні технології, які у ранній існування традиційних товариств сприяли їх эконо мическому прогресу (сприятливі природні умови, про стота створюваних людиною коштів праці), надалі стали гальмувати його, обумовивши як поступове исчерпа ние природних багатств, а й застій у розвитку техніки. Ука занные чинники пояснюють характерну сьогодні для ряду розвинених країн «третього світу» економічну відсталість.

Із середини 1970-х років дедалі більшу роль життя цих країн почала відігравати релігія. У групі тих їх, де пануючій релігією є іслам, було висунуто ідея зі будинку ісламської цивілізації, основою якої можуть бути нравственно-духовные цінності, проповідувані цим вероуче нием.

1.2 Західна цивілізація

Дослідники західної цивілізації називають її по-разно му: техногенна, індустріальна, науково-технічна. Але неза висимо від назви західне суспільство у багатьох рисах проти воположно традиційному східному суспільству, хоча також має можливість досить глибокі історичне коріння.

Ви вже знаєте, як відбувалося становлення индустриаль іншої цивілізації, яка ввібрала у собі досягнення античної лантух тури, західноєвропейського середньовіччя, епохи Відродження. Ця цивілізація існує трохи більше 300 років. Сложивше еся у європейському регіоні з його суворої порівняно з країнами Сходу природної середовищем інтенсивне производст у вимагало граничного напруги фізичних і інтелекту альных сил суспільства, постійного вдосконалювання знарядь праці і, засобів впливу на природу.

У зв'язку з цим формувалася і нове система цінностей. На першому плані висувалася активна, творча, преобра зующая діяльність людини. Идеалами цивілізації стали по стоянное відновлення, могутня поступ прогресу. Безусловную цінність набуло наукове пізнання, істотно розширюю щее інтелектуальні сили, винахідливі здібності чоло століття, його можливості перетворювати світ.

Отже, «споглядальності» традиційних товариств протистояло деятельностное початок західних товариств.

На відміну від традиційних товариств, де першочергового значення мають колективні форми людського суспільства, західна цивілізація висунула як найважливішої цінно сти незалежну, автономну особистість, що, своєю чергою, по служило підвалинами вироблення ідей про невід'ємні права чого ловека, про громадянське суспільство і правову державу.

Наукові відкриття і технічні нововведення, зокрема винахід конвеєра, дозволили налагодити масове виробництво. Індустріальний світ жадав нарощуванню обсягів, швидкостей, потужностей. Майже у всіх галузях панувала гігантоманія: підприємства, гігантські будівництва, вели чественные споруди . З середини ХХ століття 80 - 90-ті го ды бачилися такими: по залізницях мчать поїзда, які перевозять відразу кількох тисяч пасажирів; в небесних теренах літають літаки із великою місткістю і швидкістю 10 разів перевищує швидкість звуку; моря, и океани борознять судна вантажопідйомністю мільйони тонн. У ті прогнози вірили.

1.3 Російська цивілізація

Росія. Хто ж вона?

У пункті хотів би розглянути російську цивілізацію, як окрему, відокремлену.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7