Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ведення соціологічних досліджень, у російському суспільстві

Реферат: Ведення соціологічних досліджень, у російському суспільстві

Зміст:

Запровадження

Стратегія соціологічного пошуку .

Рівні соціологічного дослідження

Історія соціологічних досліджень, у Росії .

Соціологічні дослідження, у Росії у час

Список використовуваної літератури: .

Запровадження

Концептуализация суспільства і його структурних елементів, процесів зміни - результат певних досліджень, які заведено називати соціальними. Соціологічне дослідження суспільства - різновид соціальних досліджень, має свою специфіку.

Соціологія вивчає «особи у суспільстві», а чи не на одній із сфер його життя, наприклад, економічної чи політичної. Тому соціологів цікавлять процеси «входження людини у суспільство», тобто процес соціалізації.

Стратегія соціологічного пошуку

Концептуализированные уявлення соціологів про соціальний реальності орієнтують в виборі відповідних об'єктів дослідження, дозволяють висувати і формулювати певні гіпотези, націлювати встановлення функціональної чи каузальною залежності між соціальними явищами, дають можливість отримувати логічно обгрунтовані висновки, є основою для систематизації соціальних фактів, тобто виконують методологічну роль.

У процесі дослідження взаємодії коїться з іншими людьми соціолог удосконалює своє уявлення про природу соціальної реальності й соціологічного знання. Поступово складається стратегія зацікавлений у соціального життя дослідника, виступає проти обіцянок дозвільних науковців і політиків штучно створити раціональну організацію умов людського буття.

Соціолог не нав'язує свої концепції, й своєї волі інших членів нашого суспільства та не заперечує авторитет непрофесійних знань і здоровим глуздом, а бере участь у діалозі з ними проясняє природу цих знань. Така дослідницька стратегія безпосередньо з інтерпретацією соціологами результатів їх досліджень, і з перенесення акценту в соціологічному пошуку зі знання на порозуміння.

Рівні соціологічного дослідження

У своїх досліджень соціологи мають різні цілі й мають різними можливостями пояснення досліджуваних ними соціальних явищ і процесів. Розуміючи складність об'єкту і предмета свого аналізу, соціолог може зосередити свою увагу вивченні лише однієї з аспектів соціальної реальності. Його можуть цікавити особи і групи, соціальні системи та социетальные суспільства, світові системи, взаємодія поміж усіма цими суб'єктами соціального життя.

У соціологічному дослідженні розкривається як складність об'єкту і предмета аналізу, і розмаїття рівнів самого дослідження як процесу.

Історія соціологічних досліджень, у Росії

Пригадаємо двадцяті роки країни. Тоді активно досліджувалися зміни у умов праці й побуту трудящих, вивчалися бюджет і структура вільного часу працівника, відтворення населення і ще виховання, інші важливі соціальні процеси та явища суспільства. З'явилися поняття соціологія міста, села, політики мистецтва, молоді, соціологія інших конкретних об'єктів. Издавалась література з галузей соціальних знань.

На той час глибокими дослідженнями бюджетів часу різних груп, і верств українського суспільства, розробкою соціологічних закономірностей розвитку, передусім з'ясовуванням роль праці займався російський учений Станіслав Струмилин. Його роботи несли серйозну інформацію про соціальних явищах і процесах, містили цінні прогнози. У зв'язку з гоніннями він вимушений був присвятити себе розробці проблем економічної науки.

Фактично 40-50г.г. у СРСР, зокрема. в. й Росії не проводилося жодних соціологічних досліджень. Причина був у запереченні значення соціології як самостійною і повноправною науки про суспільство, законах його розвитку та функціонування.

Лише на початку 60г.г. із настанням хрущовской «відлиги» почали відроджуватися конкретні соціологічні дослідження. У 1960 р. сьогодні в Інституті філософії Академії наук СРСР тоді було організовано перше місце у країні соціологічне підрозділ. Спочатку це був сектор дослідження нових форм праці та побуту, пізніше перетворений до Відділу конкретних соціологічних досліджень.

Проте дані соціологічних досліджень практично використовувалися під час вирішення тих чи інших питань реальному житті, а соціологія не все зізнавалася самостійної суспільствознавчою наукою. Факт, які проводив багато конкретних емпіричних досліджень різних сторін соціального життя, примушували розглядати соціологію лише як прикладну науку. Разом про те як і вважалося, що єдине наукової теорією суспільства був історичний матеріалізм, що стримувало розвиток соціології.

І так було остаточно 80-х рр., як у з низки сформованих соціально-політичних, економічних пріоритетів і зовнішньоекономічних обставин СРСР виявився перед об'єктивної необхідністю реформування суспільства. Тодішнє «партократическое» керівництво СРСР вибрали не науковий, а волюнтаристический шлях розв'язання назрілих економічних пріоритетів і економіко-політичних проблем країни.

Соціологічні дослідження, у Росії у час

Не змінилося ситуацію і до нашого часу. Проте, соціологи продовжують проводити свої дослідження ходу реформування російського суспільства. Через війну виявлено і вивчені як позитивні, і негативні аспекти які у країні змін. Зокрема, звернуто увагу до становлення елементів ринкової інфраструктури, передусім банківської та торгової, ліквідацію певною мірою товарного дефіциту, але водночас зазначалося зниження обсягів промислового й сільськогосподарського виробництва, руйнація наукового і технічного потенціалу, значно знизився рівень життєвий рівень більшості населення, збільшення злочинності, і зростання різної форми соціальних аномалій. Соціальна ціна реформування виявилася надзвичайно високої.

Соціологи пропонували і виробити конкретні заходи задля подолання негативних і найнебезпечніших тенденцій. Зроблено висновок у тому, що головний напрямок сучасного етапу реформування має визначатися як об'єктивними тенденціями розвитку світової цивілізації, і потребами прийняття адекватної російському євразійському менталітету моделі у суспільному розвиткові.

Соціологи обгрунтували, що за наявності потужного індустріального, наукового, сировинного і людської потенціалу, що має країна, Росія може здійснити стрімкий економічний, науково-технічний і соціальний прорив уперед, але тільки зрівнятися з розвинені країни, а й зайняти міцні провідні позиції з світової економіко-політичної життя і бізнесменів науково-технічної сфері.

Социологами розроблено основні засади концепції державної національної політики. Показано, що назрілих питань міжнаціональних взаємин слід вирішувати у руслі в світі тенденції до економічної і політичною інтеграції.

Багато приділяється розробці проблем загальнонаціональних інтересів і соціальних пріоритетів.

Як і недавньому минулому, праці та висновки соціологів зізнаються значимими, досі залишаються незатребуваними. Прогнози ж мають часом достатньої достовірністю.

Сумною особливістю сучасного етапу розвитку соціологічною науки є його різко впав науковий рівень. Усі стали соціологами і політологами, усі дають поради, вибудовують рейтинги тощо. І як наслідок маємо суспільство, якого хто б прагнув і якому ніхто як хотів.

Ще тривожною особливістю сучасного етапу розвитку соціології і те, що ця наука, точніше псевдосоциология, нерідко використовують як засіб маніпуляція свідомістю людей до ухвалення антинародних чи квазидемократических рішень.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2