Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Брачность і разводимость у Росії

Реферат: Брачность і разводимость у Росії

Зміст

Запровадження 3

Основні показники брачности і разводимости 5

Брачность і разводимость у Росії. 22

Основні тенденції і наслідки 26

Укладання 34

Список літератури. 36

Запровадження

Надзвичайно гостра, багато в чому несподівана і незрозуміла постала нині перед російським суспільством проблема: як та яким, виховати молоде покоління, щоб було життєздатним, - що розвивати, яким навчити правил поведінки в, кого ростити. Ще недавно ми усе робилося для підпорядкування інтересів і якостей особистості вимогам суспільства, нині дедалі частіше кажуть необхідність від цього підпорядкованості відмовитися. Та хто вихователь? Відомо, що багато партій, громадських організацій, політично упереджених, ставлять орієнтири перед молоддю відповідно до своїх цілям, з колишніми державними нічого спільного які мають.

У матеріалах, представлених Комітету Російської Федерації у справі молоді, багато речей можна отримати роботу відповідь. Підготовлені вони під науковим керівництвом доктора філософських наук, професора, дійсний член Академії гуманітарних наук і Академії менеджменту і ринку, ректора Інституту молоді Ігоря Михайловича Іллінського.

Напевно, мало знайдеться охочих оскаржити очевидне: основу її подальшого розвитку Росії мусить бути особистість, вільний від насильства, й експлуатації; суспільство, що спирається на згоду; держава, що забезпечує незалежність" і добробут нації, умови у розвиток особистості за принципами насамперед гуманізму замість тоталітаристських установок. Тепер суспільство дає шанс домогтися успіху кожній молодій людині, не зміг скористатися - звинувачуй себе й нікого більш. Така нинішня логіка шляху "нагору", добробуту. І це на відміну від життя з законам ринку України і без вільної конкуренції, вона була нещодавно, коли звикали нескінченно очікувати "манни небесної", на будь-якої успіх, не вельми розраховуючи, та й завжди прагнучи нього.

У разі демократичних реформ ми можемо жити власних інтересів, який був нічим пов'язаними, зокрема "парт-проф-комсомол-пионер" організаціями, орієнтуватися у більшою мірою його ж, своє значення, здатність, ініціативу, здоров'я, нарешті. І як у недалекому минулому система комуністичного виховання, а така, безумовно, існувала, формувала суто колективістська світогляд і йому мораль, традиції, так нову систему виховання повинна допомогти сформувати певною мірою індивідуальність, здатну до конкурентної боротьби, інакше кажучи, хочеш вижити, обійди партнера-соперника.

На переконання дослідників, як й раніше, загальнонаціональні інтереси вимагають, щоб суспільство й держава через свої закладу і організації забезпечили ефективне виховання покоління. Проте із державою справі формування особистості, і це загальновідома думка, завжди першорядну роль грала сім'я, хоча її у протягом останніх десятиліть, і особливо у роки, помітно ослабла. Річ у тім, що мораль й неоціненний досвід старшого покоління багато в чому суперечать один одному зі зміною дійсністю. Проблема молоді, з якою зіштовхнулося суспільство, з погляду дослідників, багато в чому підживлюється проблемами сім'ї батьків, яка має до до того ж нині надзвичайно малі можливості у матеріальне забезпечення й підтримки своїх дітей.

Щойно суспільство цурається інституту сім'ї, він приречене на вимирання або від епідемій, або від того, що поступово рівень смертності починає перевищувати рівень народжуваності. Недарма американське суспільство давно підтримує ідеологію середнього класу, суть якої - сім'я, будинок, статок.

На самоті людина живе лише половиною душі, упівсили, вона звикне думати лише себе, не вміє турбуватися про близьких. Усі стовпи моральності, у яких тримається людська душа, руйнуються. Можна не мати дітей, же не бути нікому зобов'язаним - отже, дозволено коли всі, багато чого.

Для вольового, залежно від егоїстичного, обтяженого іншими (можливо, цілком достатніми) турботами і думками вони людини, всі ці слова на захист сім'ї - не аргумент.

Але навіть у той час, коли вражають економічні та екологічним катастрофам, як у будь-якої миті можеш виявитися край розорення та загибелі, як у глибині душі тебе роз'їдає власний страх і за своє майбутнє - лише сім'я дає відчуття надійності, сталості та цивільного захисту, якого просто більше не вижити. Тільки діти, які виросли у твоїй сім'ї, дадуть ні із чим незрівнянну упевненість у майбутньому, віру у виконанні не справджених у твоєму житті твоїх надій та бажань .

Головне в цієї проблемі полягає, проте, над з'ясуванні того, ми, у Росії "втратили демографію", хоча зв'язку з нинішнім кризою, а точніше економічної та соціальній катастрофою, тут очевидно. Головне у цьому, як зупинити вимирання й відновити здоров'я та душевну рівновагу в росіян. Проблема носить загальнонаціональний характері і однаково стосується всіх. хто насправді, а чи не на словах переймається долею Батьківщини.

Основні показники брачности і разводимости

Загальні показники шлюбу.

Показники брачности діляться на великі групи: показники шлюбу і екологічні показники стану у шлюбі. Ми розпочнемо з першої групи і зупинимося, передусім, загальних показниках шлюбу. До них належать абсолютне число шлюбів і загальний коефіцієнт брачности. Абсолютна число шлюбів протягом року ще може характеризувати рівень брачности, оскільки залежить від кількості населення. Ця кількість можна використовувати тільки до розрахунку загального коефіцієнта брачности чи порівняння з ним числа розлучень. Загальний коефіцієнт брачности є число шлюбів (підкреслюємо, що йдеться тільки розвивається саме про кількість шлюбів, та не числі молодят) для 1000 населення, тобто. розраховується в о/оо. Як і будь-якій іншій загальному демографічному коефіцієнті, тут тимчасовим відрізком може бути як рік, і кілька років відразу. Розрахунок проводиться у разі такої формули:

де b – загальний коефіцієнт брачности у період часу; B – абсолютне число шлюбів у період часу; Sср – середня у період часу загальна кількість населення; T – число років, які входять у аналізований період.

Користуватися загальним коефіцієнтом брачности безумовно кращі, ніж абсолютним числом шлюбів. І все-таки цей показник має недолік. Річ у тім, що інтенсивність шлюбу у різних возрастах, природно, неоднакова. Найчастіше одружуються в віковому інтервалі 18-30 років. Проте справа у вікових розбіжностях інтенсивності шлюбу. У разі офіційної моногамії (одношлюбності) зареєструвати шлюб (а поточна статистика, природно, має тільки з зареєстрованими шлюбами) можуть лише, хто його не полягає. Отже, що стоїть у цьому населенні буде частка, не які у зареєстрованому шлюбі літніх людей 18-30 років, тим, за інших рівних умов, вищою буде і загальний коефіцієнт брачности.

Ті й повторні шлюби. Шлюби бувають перші заступники та повторні. Останні, своєю чергою, діляться тих, у яких люди вступають після розлучення і після овдовения. Визначення числа шлюбів по поєднання шлюбних станів подружжя може мати такі поєднання: – перші обох подружжя шлюби; – повторні обох подружжя шлюби; – шлюби вдовых обох подружжя; – шлюби розлучених обох подружжя; – перші для дружини й на повторні для чоловіка шлюби; – повторні для дружини і перші для чоловіка шлюби; – для дружини шлюб перший, а чоловік – удівець; – дружина – вдова, а чоловіка шлюб перший; – для дружини шлюб перший, а чоловік – розлучений; – дружина – розлучена, а чоловіка шлюб перший; – дружина – вдова, а чоловік – розлучений; – дружина – розлучена, а чоловік – удівець. Розробки з такою розподілом шлюбів органи державної статистики роблять. Проте задля аналізу брачности що така інформація мала дуже корисна, наприклад, з погляду оцінки значимості шлюбного стану, як критерію вибору чоловіка. Числа шлюбів по поєднання шлюбних станів подружжя (відповідно, та його частки загальній кількості шлюбів) може бути підраховані при додаткової розробці записів актів про взяття шлюбу, де є інформацію про шлюбному стані кожного з членів подружжя. Зазначимо відразу ж, що ці микропереписи населення 1994 р. дають дуже важливу інформацію, що характеризує вступ до повторний шлюб, яка можна використовувати при обгрунтуванні заходів сімейної політики, спрямованої для підвищення компенсації розлучень і овдовений повторними шлюбами.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9