Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біографія і проблематика конфлікту соціології Макса Вебера

Реферат: Біографія і проблематика конфлікту соціології Макса Вебера

1. Оглавление

1. Оглавление

2. Біографія Макса Вебера

Творчі періоди _

Роботи _

3. Проблематика конфлікту соціології Макса Вебера.

Проблематика конфлікту соціології політики.

Традиційний тип панування-підпорядкування

Харизматичний тип панування-підпорядкування _

Раціональний тип панування-підпорядкування _

Проблематика конфлікту соціології релігії.

Проблематика конфлікту соціології економічного життя.

4. Список використаної літератури:

2. Біографія Макса Вебера

Макс Вебер народився 1864 у місті Ерфурт, у Німеччині. Працював професором в університетах Берліна, Фрейбурга, Гейдельберга, Мюнхена. Діапазон інтересів і з наукового діяльності надзвичайно широкий: історія древнього світу як дослідження становища ост-эльбских селян на Німеччини кінця XIX століття, соціологія релігії, і методологія громадських наук, економіка і юриспруденція, філософія і етика.

Кілька слів про слід визнати про загальну тенденцію праць Макса Вебера, на яку характерна еволюція від историко-экономических проблем до питань загальної соціології. Умовно можна назвати три періоду у творчості філософа.

Творчі періоди

Перший період (до 1898) - до творчого перелому, що з розладом здоров'я. Вебер нас дуже швидко зробив свою професійну кар'єру, запрацювавши як історик господарства і право. Існувала історично що склалася школа як права, і господарства, і Вебер дотримувався цієї школи. Проте, він критично підходив до тенденції об'єднання науки, мистецтва і етики, вважаючи, що галузеву науку має ціннісний характер. Для першого періоду творчості М. Вебера характерний інтерес до науки: сучасний і античний капіталізм, відкриття торгового суспільства на середньовіччя, правове поділ між особистим майном і володінням коштів виробництва. Останнє М. Вебер вважає важливою до виникнення сучасного капіталізму. Захворювання почалося 1898 року й у продовженні чотирьох років не міг розпочати творчої праці. Саме у ці роки Вебер переосмислює джерела та мотиви людської діяльності.

Другий період (1903-1910). Після хвороби, в 1902 року він починає цікавитися методологічними питаннями. Безумовно, його особисту кризу вплинув з його створення теорії капіталізму. М. Вебер дотримувався погляду, що етика, що він реалізовував у житті, же не бути витлумачена матеріалістично. Люди у житті йдуть як своїм егоїстичним інтересам. З погляду егоїста безглуздо накопичувати капітал заради капіталу, робити кар'єру заради кар'єри, існують сили, незрозумілі матеріалістично. З іншого боку, виникла потреба захистити логіку історичного підходу, що він розробляв довгий час. На початку 20 століття бурхливо почали розвиватися такі філософські течії, як позитивізм і матеріалізм. Саме тоді для Вебера характерні спроби сформувати ідеї той бік матеріалізму і ідеалізму. Зрозуміти людини, чинного як під егідою егоїзму, а й як людина здатних дії заради дії. За свідченням дружини філософа Мар'яни, Макс Вебер робить у роки надзвичайне відкриття: виявляється, специфічний вид раціоналізму пронизує економіку й політику, визначає відносини людини до природи, відносини для людей, причому панування раціоналізму зростає разом із розвитком техніки та. У 1910 року М. Вебер обгрунтував раціоналізм науку й мистецтва, спираючись в розвитку цінностей західного суспільства.

У третьому періоді (1910-1920) своєї творчості М. Вебер займався розробкою раціональних основ релігії, намагався проаналізувати всі форми релігії, і ті способи дії людей, що вони породжують. Що особливістю професійної етики? Як він виник? Як яку можна пояснити? Ці й подібні питання хвилюють М.Вебера у період його життя.

Роботи

На думку ряду дослідників праць Вебера, однією з основних його найкращих робіт вважається «Протестантська етика і дух капіталізму», в продовженні якої Вебер написав з порівняльного аналізу найвагоміших релігій і проаналізував взаємодія економічних умов, соціальних, чинників і релігійні переконання. Вперше цей виріб було опубліковано в 1905 р. у Німеччині й відтоді є одним із найкращих робіт з аналізу причин виникнення сучасного капіталізму.

Інші основну роботу Вебера вважають «Господарство й суспільство». Ця робота є один проект, здійснений у двох варіантах. Перший варіант писався у 1910-14 роках, інший - в 1919-20 роках. Обидві частини залишилися незавершеними автором, вони є начерк майбутньої книжки. Перша частина присвячена особливостям західного розвитку капіталізму, друга - історичним питанням. У цьому соціалізм, зрозумілий як раціональний, вважається складовою західного розвитку. Раціональний капіталізм і раціональний соціалізм є двома альтернативами, у яких розвивалося суспільство.

Але серцем філософського спадщини М.Вебера вважаються роботи, пов'язані із господарською етикою і соціологією релігії. На думку філософа, соціологія займається розумінням конкретних історичних подій, дійсності, вона повинна переважно встановлювати загальні правила, але ці не мета, а засіб, бо ідеал математично-природничої грамотності відхиляється як неприйнятний.

3. Проблематика конфлікту соціології Макса Вебера.

Соціологія по Веберу - наука, що займається соціальними діями, тлумачачи і усвідомлюючи такі дії через пояснення. Отже, соціальні дейст вия - це предмет вивчення. Толкование, розуміння


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5