Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безробіття. Її причини, форми і наслідки

Реферат: Безробіття. Її причини, форми і наслідки

План

1.Введение

2. Безробіття, її форми, причини соціально-економічні наслідки

2.1. Види і форми безробіття

2.2. Причини появи безробіття

2.3. Наслідки безробіття

2.4. Безробіття у Росії.

3.Проблемы зайнятість населення

4. Список використаної літератури

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У системі ринкових відносин важливе його місце займає ринок - одна з основних факторів виробництва праці. У цьому ринку зіштовхуються інтереси працездатних покупців, безліч роботодавців, які мають державні, муніципальні, суспільні і приватні організації. Відносини, складаються ринку праці, мають яскраво виражений соціально-економічний характер, вони зачіпають насущні потреби більшості населення. Через механізм ринку праці встановлюються рівні зайнятість населення і оплати праці. Істотним наслідком процесів, що відбуваються ринку праці, стає безробіття - загалом негативне, але неминуче явище життя.

Зайнятість населення необхідна умова щодо його відтворення, тому що від неї залежать рівень життя людей, витрати суспільства до добір, підготовку, перепідготовку і на підвищення кваліфікації кадрів, з їхньої працевлаштування, на підтримку людей, котрих позбавили роботи.

Сучасна російська економіка стала на шлях реформ, початку ринкових відносин. У цьому шляху, безумовно, є витрати, але загальна спрямованість реформ у розвитку, якому йдуть цивілізовані країни світу, є прогресивною.

Проблеми ринку праці та зайнятість населення у Росії складні, і суперечливі. Тут виявляються як загальні закономірності, які відбуваються за кордоном світу, і специфічні нашої держави процеси та явища.

Серед понять ринкової економіки центральне його місце займає визначення суті Доповнень і змісту ринку як та її різновидів.

Що й казати розуміється під ринком праці?

Це насамперед, система громадських відносин, що з найманням й пропозицією праці, тобто. з його купівлею і продажем; це теж економічного простору - сфера працевлаштування, у якій взаємодіють покупці, й продавці специфічного товару- праці; нарешті, це механізм, який би узгодження ціни, і умов праці між роботодавцем і найманими працівниками. Тим самим було задовольняється потреба перших у праці, а других - в заробітної плати.

Ринок праці є сукупний попит робочої сили в, який через рахунок взаємодії цих двох складових забезпечує розміщення щодо робочих місць економічно активного населення за сферам господарської діяльності галузевому, територіальному, демографічному і профессионально-квалификационном розрізах.

Перш ніж розглядати ринок робочої сили в, слід з'ясувати роль і важливе місце людини у громадському відтворенні взагалі, бо з'ясувавши цього, ми зможемо зрозуміти, чому на одне людини економічні (матеріальні) стимули до праці пріоритетні, тоді як іншого ці мотивації відсутні; чому розподіл доходів у суспільстві нерівне; чому відбувається соціальні конфлікти й багато іншого.

Донедавна економічна наука розглядала людини лише як із елементів продуктивних сил суспільства, тобто струменіла з принципу - “людина для”. Усі переможні рапорти будувалися кількості виданого “на-гора” вугілля, виплавкою сталі, кількості побудованих квартир, відсутності безробіття тощо. Результат таких обгрунтувань- економіка, працююча не так на людини, а проти: убогі житла, неякісної продукції, високовитратне виробництво тощо.

Найважливіший показник стану ринку праці - безробіття, яка як питому вагу безробітних у кількості економічно активного населення.

Рівень безробіття є із ключових макроекономічних показників, і знайти правильне його визначення необхідне осмислення і прогнозування результатів соціально-економічної політики. Разом про те сучасний ринок характеризується постійним динамічними змінами, перебігами робочої сили з одного стану зайнятості до іншого.

Оцінка динамічних потоків ринку праці дає змоги виявити чинник, найбільше детерминирующие зміни у структурі безробіття. Так, високий її у будь-якої соціально-економічної групи населення може бути зв'язаний лише з високою імовірністю утрати роботи, але й частої зміною місця роботи, низькою соціально-економічної мобільністю і недостатньою активністю у пошуках роботи, тривалим періодом безробіття, малої ймовірністю збереження отриманого робочого місця та т.п Для цілей макроекономічної політики важливо як правильно оцінити безробіття у тому чи іншого групи населення, а й встановити, які з потоків робочої сили ринку праці призводять до такого рівня безробіття.

У разі стійкого спаду виробництва наростання напруженості ринку праці неминуче. Факт, що темпи зниження зайнятості у Росії істотно відстають від темпів економічного спаду, свідчить лише про специфіки прояви цієї напруженості, але з відсутності саму проблему. Неблагополучна ситуація ринку праці позначається на настрої населення. Якщо напередодні економічних реформ, за даними ВЦИОМ, 27 відсотків респондентів дотримувалися думки, що безробіття певною мірою навіть корисна і необхідна, чи до 1997 року їх кількість зменшилося до 19 відсотків , а частка громадян, вважають безробіття неприпустимій зросла за ж період із 39 до 52 відсотків.

Цей реферат складається з 2-х глав.

У першій їх розглянуті проблеми безробіття у Росії, чинники та умови його появи та соціально-економічні наслідки. У другій - представлена картина зайнятість населення у Росії - структура зайнятості, її види й динаміка; викладено проблеми, які під час розв'язанні тих завдань зайнятість населення.

1. БЕЗРОБІТТЯ, ЇЇ ФОРМЫ, ПРИЧИНИ І СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАСЛІДКИ

1.1. Види і форми безробіття

Безробіття - це явище, органічно що з ринком праці. За визначенням Міжнародної організації праці - безробітним визнається будь-який, хто цей час немає роботи, шукає роботи й готовий її розпочинати. На російському законодавству, безробітними зізнаються працездатні громадяни, які мають праці та заробітку, зареєстровані у органах служби зайнятості з метою пошуку підходящої роботи, шукають роботи й готові її розпочинати. Офіційними безробітними вважаються працездатні громадяни працездатному віці (визначається законодавством), котрі живуть біля цієї держави, які мають роботи з найму, які займаються підприємницької діяльності, не котрі навчаються в денних навчальних закладах або які відбуваються термінової військової служби й зареєстровані біржі праці (у державній службі зайнятості).

Сучасні економісти розглядають безробіття як природну і невід'ємну частину ринкового господарства. У цьому приділяють значну увагу аналізу типів безробіття. Критерієм розмежування видів безробіття, зазвичай, служать причина виникнення і тривалість, а основними видами безробіття вважаються структурна, фрикційна і циклічна.

З часом у структурі споживчого попиту відбуваються істотних змін, які, своєю чергою, змінюють структуру загального попиту працівників. У дивовижній країні створюються нові, сучасніші товари та, потребують впровадження прогресивних технологій, відповідно здійснюється не структурна перебудова провадження з скороченням давніх і розвитком нових господарських об'єктів. У цьому здійснюється набір і навчання кадрів, на підвищення кваліфікації наявних працівників, причому частина співробітників то, можливо вивільнена.

Высвобождаемые кадри не відразу можуть розв'язати свої проблеми ринку праці, і пояснюються деякі їх них потрапляють до складу безробітних. Це тому, що, зазвичай, повільно реагують на поява нових професій, у результаті структура пропозицій праці і не відповідає структурі робочих місць і раптом з'ясовується, що в окремих працівників немає таких навичок, які потрібні роботодавцям, й інші громадяни стають безробітними. Ця різновид безробіття іменується структурної. У цій ситуації ініціатором звільнення виступає роботодавець. Як приклад можна навести повсюдне впровадження персональної електронної техніки, обчислювальних машин, які замінили і визволили дуже багато молодшого обслуговуючого персоналу зі складу друкарок, рахівників, делопроизводителей та інших професій.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4