Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ефективності комерційної реклами

Реферат: Аналіз ефективності комерційної реклами

I. Методологический розділ 3

1.1. Аналіз проблемної ситуації 3

1.2. Інтерпретація основних понять. 5

II. Методологический розділ 8

2.1. Обгрунтування методів збору емпіричних даних: 8

2.2. Визначення обследуемой сукупності: 9

2.3. Календарний план дослідження 11

2.4. Порядок підготовки дослідницької групи. 12

2.5. Кошторис витрат для проведення дослідження. 12

1. Методологический розділ

1.1. Аналіз проблемної ситуації

1.2. Формулювання проблеми дослідження

1.3.Разработанность проблеми _

1.4.Определение цілей і завдань дослідження

1.5.Определения об'єкту і предмета дослідження

1.6.Интерпретация основних понять _

2. Методологический розділ

1.7.Обоснование методів збору інформації _

1.8.Определение досліджуваної сукупності

1.9.Указание логічного схеми в обробці інформації _

3. Робочий план дослідження

1.10.Порядок збору первинної інформації

1.11.Порядок обробки первинної інформації

1.12.Календарный план _

1.13.Порядок підготовки дослідницької групи.

1.14.Смета витрат

1.15.Дневник контролю над ходом інтерв'ю

1.16.Список використаної літератури

I. Методологический розділ

1.1. Аналіз проблемної ситуації

Нині у Росії реклама стала настільки ж предметом життя як телебачення. Неможливо собі уявити, що 10-15 років тому у час перегляду кінофільму, глядач зазнавав впливу реклами, пропонує купити, спробувати, вкласти тощо. Це може лише тішити, дратувати, але реальність така.

Неосвоенность і маштабноость російського споживчого ринку створює благодатний грунт для вітчизняних, і особливо іноземних фірм, сильно витрачаються реклами на ринках.

За оцінками практично всіх фахівців, ринок реклами як "економічне явище виник у Росії у 1992 року. Так, за даними фахівців лише з 17 листопада 1991 року з'явилися більш-менш помітні обсяги реклами у пресі ( насамперед в газетах «Вісті» і «Щоправда» ), лише рік – з осені 1992 роки постала в серйозних обсягах реклама по телебаченню.

У оцінках Объема рекламного ринку Росії дані фахівців розходяться. Так, Олександр Назайкин (1) наводить такі викладки: 1991 року рекламні витрати на росії не перевищували 3 млн. дол. ( зараз –це місячний обсяг реклами на телебаченні таких фірм як «Procter &Gamble” чи “Mars-Россия”). У 1992 року обсяг рекламного ринку становить близько 51 млн. дол., в 1993 року – понад 220,2 млн. Так було в преведенной нижче таблиці відбито те, як розвивався рекламний ринок у Росії.

Таблиця №1

Обсяг Російського рекламного ринку на доларах США.

Канали распостранения

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Газети й часописи

28-32

           

Телебачення

             

Інші

             

Усього

             

При такий обсяг капіталовкладень у рекламу дуже гостро постає проблема аналізу ефективності комерційної реклами.

Хто займається

Ефективність реклами виявляється у вивченні знайомства цільової аудиторії з туристичною інформацією про досліджуваної фірми й її товарах, і навіть у тому, що став саме про неї відомо, який образ фірми і товарів сформувався і яким ставлення до них.

Створити уявлення товари і якщо фірмі, а тим паче сформувати гарне ставлення до ним не легко. Це часу й певної стратегії. Відносини над ринком - це, насамперед, людські стосунки. Реклама дозволяє формувати потрібні уявлення про досліджуваної фірмі широкій аудиторії, основі яких легше будувати відносини.

Інформація, отримана в такий спосіб може рекламодавця цінний джерело відомостей до роботи для вдосконалення реклами як і частини тексту та графіки, і з погляду вибору каналів на її поширення.

Не слід забувати, що - лише з маркетингових інструментів, що впливають на збут товару і, отже, за незначного зниження рівня продажів, предметами аналізу, крім реклами, мають стати сам товар і нею, маршрут поширення і слабким місця продажу товару, особливості людей, мають до цього стосунок. Зокрема, Можете активізувати роботу продавців, змінити ціни, організувати розпродаж. Саме з на цій причині в оцінці ефективності реклами враховується комплекс виниклих над ринком умов реалізації і занепаду всіх чинників, сприяють чи що перешкоджають рішенню Ваших маркетингових завдань. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Надати інформацію з оцінці ефективності проведеної рекламної кампанії.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Вимірювання основних характеристик, якими можна оцінити ефективність рекламної кампанії.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Об'єктом дослідження є - комерційна реклама

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Предметом дослідження ефективність комерційної реклами.

1.2. Інтерпретація основних понять.

Аналіз ринкової ситуації

вивчення комплексу чинників, дають досить повної картини стану та перспектив фірми чи товару над ринком - цін, обсягів реалізації, наявності й правничого характеру конкуренції, та т.п. При аналізі прагнуть виявити сильні й слабкі боку товару та її збуту, фірми і його оточення, і навіть можливості і загрози для у розвиток комерційної діяльності.

Концепція рекламної кампанії

загального уявлення, у тому числі рекламну ідею, рекламну аргументацію, особливості рекламних повідомлень, обгрунтування вибору коштів поширення реклами, тип і логіку рекламної кампанії з урахуванням маркетингових завдань рекламодавця.

Маркетинг, як ринкова діяльність

організація та управління процесом виявлення, пpинятия до уваги і удовлетвоpения тpебований та бажань потpебителя з пpибылью для своєї фірми

Маркетингові завдання

стратегічних завдань, пов'язані з недостатнім розвитком фірми і збутом товару.

Маркетингові дослідження

систематичний і об'єктивний збирання та аналізують інформацію проблему, пов'язану зі збутом продукції і на пропозицією послуг. Проведення досліджень збільшує ймовірність застосування найефективніших маркетингових дій. Часто дослідження роблять як реакцію на існування проблеми, хоча маркетингова інформація можна використовувати як і основа для перспективного планування.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3