Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Американський період наукового творчості П.О. Сорокіна

Реферат: Американський період наукового творчості П.О. Сорокіна

Зміст роботи:

Запровадження с.1

П.О. Сорокін: життя й доля стр.6

Витоки філософських і общесоциологических поглядів П.О. Сорокіна, стр.16

цілісність і єдність його наукового творчості російського народу та

американського періодів.

Напрями наукової діяльності П.О. Сорокіна стр.20

американського періоду

Концепція соціальних порушень та їх роль життєдіяльності стр.21

суспільства

Теорія історії держави та соціокультурної динаміки стр.26

Интегрализм – парадигмальная основа світогляду стр.30

Теорія соціальної кохання, і творчого альтруїзму стр.32

Укладання стр.34

Список використаної літератури стр.35

Бібліографія основних праць П.О. Сорокіна російською стр.36

Сучасні перевидання і ще переклади праць П.О. Сорокіна стр.41

Список основних робіт, присвячених творчості П.О. Сорокіна стр.42

Запровадження.

Особистість Питирима Олександровича Сорокіна - одне з найбільш ерудованих, суперечливих і видатних особистостей у історії соціології. Але, хоч і парадоксально, значимість її поцінована в час повною мірою ні з американської, ні з вітчизняної соціології. Тим паче очевидною стає у час актуальність й уважного вивчення творчості, праць, концепцій й ідей цього надзвичайно талановитого вченого.

Актуальність

Актуальність вивчення американського періоду творчості П.О. Сорокіна підтверджує безліччю фактів. Насамперед слід підкреслити недостатність вивчення американського періоду діяльності Сорокіна. Це становище можна пояснити такими обставинами.

Пітірим Сорокін написав 40 книжок, неодноразово переиздававшихся країнах Європи, Азії, і Америки, безліч нарисів і більше двохсот статей; його праці перекладено 48 мов світу, проте, попри батьківщині до 1960-х років як не перевидавалися книжки, видані Росії до 1922 року, але й була переведена і видана жодна книга його американського періоду. Самого Питирима Сорокіна дуже засмутив цього факту: «До цього часу жодного з моїх томів не перекладений російську мову, - з жалем писав він у одному з листів на Москву, - тоді як книжки моїх учнів – Парсонса, Мертона, Беккера та інших – переведені та віддруковані, хоча є більш «буржуазними» і консервативними, ніж мої ідеології й теории».[1] Початком його «повернення там» вважатимуться захист у 1968 року (року його смерті) після довгого замовчування його від імені два перших кандидатські дисертації з його концепціям. Згодом став як збільшуватися список подібних дисертацій, але й став збільшуватися потік статей в періодиці, присвячених його творчості, та її власних статей, стали видаватися книжки.

Наявність у архівах АН СРСР його перших статей та виконання робіт, перевидані у Росії першу чергу наукової праці, які стосуються так званому «російському періоду» його творчості, і навіть безсумнівний інтерес суспільствознавців відроджуваної Росії до подій 1917 – 20-х років - усе це почасти сприяло акцентуванню уваги російських соціологів насамперед російською періоді творчості П.О. Сорокіна.

Сейчс можна вже можна говорити у тому, що це період його творчості вивчений досить добре, хоча залишається чимало «білих плям», вивчення яких – справа майбутнього.

Недостатність вивчення американського періоду творчості вченого підкреслює і Р. Мертон у своєму інтерв'ю: «…йде мова про всіх таких фактах з біографії П. Сорокіна тільки тому, що американська період його творчості маловідомий російському читателю».[2] Завдання сьогодні – заповнити цю суттєвий прогалину.

Недостатність вивчення погіршується також слабким увагою і незаслуженим, мій погляд, забуттям його ідей теорій від західних соціологів, його неоцененностью у країнах.

«Мушу зауважити, що зараз у США інтерес до П. Сорокіну існує, але йому дуже обмежений. Радше, це може бути замилуванням його розумом, ніж його внеском в социологию».[3] 60-ті роки, Вільям Колб: «Хто читає Сорокіна? Хоч би яким була відповідь, загалом соціологів не можна вмикати до його читачів. Звісно, «Соціальна мобільність» і «Сучасні соціологічні теорії» часто цитуються й закони використовують соціологами в викладанні і дослідженнях. Але «Динаміка», пов'язані із нею работы,…больше навіть критикують, а й просто игнорируют».[4]

«Звати його і він завжди згадується зі щирим пієтетом, проте зі сучасних закордонних соціологів згадує ньому як "про фігурі, яку можна говорити всерьез».[5]

Хоча можна не відзначити, що у Заході є безліч критичних праць із творчості П.О. Сорокіна й чудово представлений і вивчений американський період своєї діяльності. Нині склалася дуже цікава ситуація: у Росії досить вивчений російський період творчості Сорокіна, що пов'язано насамперед із відсутністю його «західних» праць, ні з іншими причинами, зазначеними вище; У більше уваги приділено американському періоду, так, власне, російський період закордонним соціологам мало цікавий в теоретичному плані, хіба що в біографічному. У цьому світлі сорокиновской теорії «взаємної конвергенції» ситуація має досить символічно. Об'єднання цих двох інформаційних теоретичних блоків дає можливість це реально і повно оцінити все багатство творчого доробку П. Сорокіна.

Ще однією фактом, які б актуальність вивчення творчості цього соціолога є нев'януча цінність його ідей прозрінь, його прогнозів, особливо у світлі тих подій, які у нашій країні і в усьому світ у час. Це підкреслюється і російськими, і закордонними соціологами.

«Я дуже хочу висловити високе визнання Сорокіну над його досягнення у соціології сьогодення, а чи не в соціології минулого, багато робіт передбачають головні чи важливі аспекти нашого нинішнього стану. Це як Росії, і Сполучених Штатов…»[6] (Едвард Тирикьян).

«Він залишив десятки монографій, у яких закладено основи нового бачення суспільства, формулював головні тенденції і "альтернативи, які визначатимуть людський розвиток наступного столітті. Багато прозріння Сорокіна залишалися незрозумілими протягом кількох десятиліть; лише тепер помалу починає прояснятися їх істинний зміст і прогностична сила».[7]

«Нині можна стверджувати, що це один із найбільш далекоглядних і критичних особистостей у анналах нашої науки».[8]

«…судження справді великого вченого і сьогодні звучать злободенно і набагато точніше у аналізі сучасної ситуації у Росії, ніж багато праці наших соврменников».[9] Показовий у сенсі і те що, що у 1969 року, з'їзд Американської соціологічною асоціації, багато молоді американські соціологи (Джонстон називає їх «социологи-диссиденты») носили значки з написом «Сорокін живий!». Це але ж і далі залишається нашим актуальним співрозмовником з багатьох проблем науку й життя. Голосенко І.А. , при цьому, висловлює припущення, що Сорокін «…то, можливо, є орієнтиром в переинтерпритации класичного наследия».[10]

На міжнародному науковому симпозіумі, втаємниченому 110-летию від народження вченого (лютий 1999 року) вченими було й висловлено припущення щодо прийдешньому в ХХІ столітті «сорокиновском ренесанс», «…позаяк у його творчості гармонійним чином з'єдналися найвищий професіоналізм і істинний гуманізм, мудра пояснює теорія і дієвий технологизм, бездоганні моральні стандарти чарівна міць интеллекта».[11]

Всі вищезгадані факти і що тенденції, безсумнівно, доводять важливість обговорення і вивчення американського періоду творчості П.О. Сорокіна.

Аналіз літератури

Аналіз літератури необхідно розпочати з стислого огляду тих праць та статей, які належать самому Питириму Олександровичу.

Насамперед слід згадати його двотомник «Система соціології». Це перевидання містить матеріал біографічного характеру, перегукується, а місцями повністю співпадаючий із статтею у журналі «СОЦІС» Липського А.В., Кротова П.П. «Зырянский слід біографії Питирима Сорокіна». Том 2 містить коментарі В.В. Сапова, корисні як додаткову інформацію стосовно роботи та структурі соціологічного знання Сорокіна. Особливо цікава що у кінці другого томи рецензії і критичні відгуки щодо книжки сучасників Сорокіна.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19