Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акцентуации характеру у подростовком віці

Реферат: Акцентуации характеру у подростовком віці

Визначення поняття “Акцентуация характра”

У період становлення характеру, їх типологиче ские особливості, який був ще згладжені і затушева ны життєвим досвідом, виявляються яскраво, іноді нагадують психопатію, т. е. патологічні аномалії характеру. З повзрослeнием риси акценту ацій зазвичай згладжуються. Це й дозволило нам гово рить про «минущих підліткових акцентуаціях харак тера» [Личко А. Є., 1977].

Типи акцентуаций характеру дуже схожі й частково збігаються з типами психопатій.

Найбільшу славу отримав термін До. Leongard (1968)—“акцентуированная, особистість” . Проте, правильніше говорити про “акцентуаціях характеру” [Личко А. Є., 1977]. Личность-понятие набагато болeе складне, ніж характер. Вона містить інтелект, cпособности, нахили, миpoвoззрение тощо. У опис аниях До. Leonhard йдеться саме про типах характеру. До того ж у країнах із німецькою мовою термін “акцентуированная особистість” використовують як клінічний діагноз замість терміна “психопатія”, що правомірно, якщо розглядати акцентуації як крайні варіанти норми.

Відмінності між акцентуациями характеру і психопатиями грунтуються на діагностичних критеріях П. Б. Ганнушкина (1933)— Про. У. Кербикова (1962). При акцентуаціях характеру може бути жодного з цих ознак: ні відносної стабільності характеру протягом життя, ні тотальності його проявів завжди, ні особливою соціальною дезадаптації з слідства тяжкості аномалії характеру. Принаймні не буває відповідності всього цього трьом ознаками психопатію відразу. Як зазначалося, зазвичай акцентуації розвиваються під час становлення характеру і згладжуються з повзрослением. Особливості характеру при акцентуаціях виявлятися не постійно, а лише деяких ситуаціях, у певному обстановці, і майже виявлятися у звичайних обставинах. Соціальна дезадаптація при акцентуаціях або взагалі відсутня, або буває нетривалої.

На додачу до критеріям П. Б. Ганнушкина, Про. У. Кербикова можна назвати одне важливе ознака, який відрізняє акцентуації і психопатію [Личкo А. Є., 1977]. При психопатиях декомпенсації, гострі афективні і психопатичні реакції, соціальна дезадаптація виникають від будь-яких психічних травм, і різноманітних важких ситуаціях, від будь-яких підстав і навіть без видимої причини. При акцентуаціях порушення виникають лише за певного роду психічних травмах, у деяких важких ситуаціях, саме: буде лише тоді, що вони адресуються до “місцеві найменшого опору”, до “слабкій ланці” такого типу характеру. Інші труднощі й потрясіння, не задевающие цієї ахіллесовою п'яти, не до порушень і переносяться непохитно. При

кожному типі акцентуації є властиві йому які від інших типів, “слабких місць”.

З сказаного можна надати таке визначення акцентуації характеру.

Акцентуации характеру — це крайні варіанти норми, у яких окремі риси характеру через розмірено усилeны, унаслідок чого можна знайти изби рательная вразливість щодо певного роду психогенных впливів при гарної і навіть повы шенной опірності іншим.

Акцентуации характеру як этиопатогенетический чинник

Будучи крайніми варіантами норми, акцентуації ха рактера власними силами неможливо знайти клінічним ді агнозом. Вони є лише грунтом, преморбидным фо ном, предрасполагающим чинником у розвиток псі хогенных розладів (гострих афективних реакцій, неврозів, ситуативно обумовлених патологічних порушень поведінки, психопатичних розвитків, ре активних і эндореактивных психозів). У таких випадках від типу акцентуації залежить як виборча чувст вительность до певного роду психогенним факто рам, і особливостям клінічної картини.

При ендогенних психозах деякі типи акценту ацій, певне, також можуть зайняти позицію предраспола гающего чи підвищує ризик захворювання чинника (шизоидная і сенситивная акцептуации щодо кволо плинучої шизофренії, циклоидная—в відношенні маніакально-депресивного і шизоаффективного псі хозов).

Явна і неявна акцентуація характеру

Залежно від рівня виразності виділяють двe ступеня акцентуації характеру — явна і неявна [Личко А. Є., Александров А. А„ 1973].

Явна акцентуація. Ця ступінь акцентуації отно сится до крайнім варіантів норми. Вона відрізняється на личием досить постійних чорт певного типу характеру. Старанно зібраний анамнез, відомості від ритму близьких, нетривалий спостереження, особливо у середовищі однолітків, і навіть результати экспериаcентально-патохарактерологической оцінки з допомогою диагно стического опитування [Личко. А. Є ., Іванов М. Я., 1977] дозволяють розпізнати цей тип. Проте виразність чepт певного типу не перешкоджає можливості задовільною соціальної адаптації. Занимаемое становище зазвичай відповідає схильностям і можливостям. У такому віці особливості характеру часто загострюються, а при дії психогенных чинників, адресующихся до “місцеві найменшого опору”, можуть наступати тимчасові порушення адаптації, відхилення поведінці. При повзрослении. особливості характеру залишаються досить вираженими, але компенсуються і звичайно не заважають адаптації.

Прихована акцентуація. Ця ступінь певне мусить бути віднесена немає крайнім, а до звичайних варіантів норми. У повсякденних, звичних умовах, риси певного типу характеру виражені слабко або виявляються зовсім. Навіть якби тривалому спостереженні, різнобічних контактах і детального ознайомлення біографію буває важко скласти чітке уявлення про певний тип характеру. Проте риси цього можуть яскраво, часом несподівано, виявлятися під впливом тих ситуацій і психічних травм, які предъявлляют підвищені вимоги .до “місцеві найменшого опору”. Психогенные чинники іншого, навіть важкі, як не викликають психічні розлади, але можуть і не виявити па характеру. Якщо ж такі риси вдається виявити, це, зазвичай, не призводить до помітної соціальної дезадаптації.

Основні типи акцентуаций характеру

Існує дві класифікації типів — перша запропонована К.Leonhard(1968), а друга Личко А. Є., 1977. Зіставлення цих класифікацій, зроблене У. У. Юстицкиим (1977), наводиться нижче.

Тип акцентуйованої

Тип акцентуації характеру

по А. Є. Личко

Лабильный циклоид Лабильный

особистості

по До- Leonhard

Лабильный

Сверхподвижный

Эмотивный

Демонстративний Истероидный

Сверхточный Психастенический

Ригидно-аффективный Эпилептоидный Некерована

Интравертный Шизоїдний Боязливый Сенситивный

Неконцентрированный Астено-невротический чи неврастенічній Экстравертный Конформный Слабовольный Неустойчивый — Гипертимный — Циклоидный

Класифікація Личко призначена спеціально для підліткового віку і її наводиться нижче.

Гипертимный тип. Підлітки, які стосуються гипертимному типу, з. дитинства вирізняються великою шумли востью, товариськістю, надмірної самостоятель ностью, навіть сміливістю, схильністю до бешкетництву. Вони мають ні сором'язливості, ні боязкості перед незна комцами, зате бракує почуття дистанції в отно шении до дорослого. У іграх люблять командувати сверст никами. Вихователі скаржаться з їхньої невгамовність. Бо в школі, попри добрячі здібності, живої розум, вміння схоплювати усі льоту, навчаються нерівно через непосидючості, отвлекаемости, недисциплінованості. У такому віці головна черта—почти завжди хороше, навіть дещо піднесений настрої ние. Воно узгоджується з хорошим ж самопочуттям, нерідко квітучим зовнішнім виглядом, високим життєвим тонусом, активністю і брызжущей енергією, завжди, прекрасним апетитом і міцним освіжаючим сном. Лише сонячне настрій затьмарюється вспыш ками роздратування, і гніву, викликаними опозиція вием оточуючих, їхнім нинішнім прагненням придушити занадто бурхливу енергію, підпорядкувати своїй волі. Реакція емансипації сильно б'є по поведінці: такі під паростки рано виявляють самостійність і независи мость. На гиперпротекцию із боку батьків і вос живильників з її дріб'язковим контролем, повсякденної опе дідька лисого, наставляннями і моралями, “половинчастим вивченням” за дрібні провини будинки і зборах реагують вкрай бурхливо; погано переносять жорстку дисципліну і, суворо регламентований режим; в незвичайних ситуа циях не губляться, виявляють винахідливість, вміють вилов чить і викручуватися. До правилами і законам перед ставители цього ставляться легковажно, можуть непомітно собі прогледіти межа між допускаемым і забороненим.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8