Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Економічний аналіз діяльності агропромислових підприємств

Реферат: Економічний аналіз діяльності агропромислових підприємств

Запровадження

Успішне функціонування підприємства у умовах ринкової економіки вимагає планування своєї діяльності. Досвід розвинених країн світу показує, що планування лише на рівні підприємства має бути жорсткішим і детальним, ніж у умовах командно-адміністративної економіки.

Економічний аналіз передусім призначений для ведення і перспективи використання безпосередньо для підприємства в окремих його ланках. Аналіз вивчає вплив технічних, технологічних і організаційних показників із відображення його на техніко-економічні показники. Крім цього, у процесі аналізу необхідно оперативно виявляти причини недоліків у роботі, відшукувати резерви, допомагати оперативному управлінню поліпшенням праці.

Економічний аналіз процесу виробництва чи окремих галузей громадського господарства дає можливість виявити конкретні можливості підвищення ефективності його роботи з допомогою певних прийомів і методів. Як наука економічний аналіз є системою спеціальних знань, що передбачає:

1) дослідження економічних процесів у взаємозв'язках, що складаються під впливом об'єктивних економічних законів і показників суб'єктивного характеру;

2) наукове обгрунтування бізнес-планів, об'єктивну оцінку їх виконання;

3) виявлення позитивних і негативних показників і кількісне вимір їхнього впливу;

4) розкриття тенденцій і пропорцій сільськогосподарського розвитку, виявлення невикористаних внутрішньогосподарських резервів;

5) узагальнення кращого досвіду, прийняття оптимальних управлінські рішення.

Розібратися на особливостях господарську діяльність об'єкта, який аналізується, означає розкрити і зрозуміти головні причини впливу виконання бізнес-плану розв'язання тих чи інших показників, з'ясувати їхня цілющість і зміцнити взаємодію у разі необхідності змінити ступінь їхні діяння з допомогою певних методів і прийомів економічних пріоритетів і математичних розрахунків.

1. Економічний аналіз господарську діяльність

Насамперед економічний аналіз призначений для ведення і його використання безпосередньо з виробництва в окремих його ланцюжках. Ось він має охоплювати як питання оцінки й виконання плану і сфери впливу на обсяг продукції та її собівартість економічних показників (зміна чисельності працівників, час тощо.). аналіз повинен вивчати вплив технічних, технологічних і організаційних показників (зміна напруження і завантаження устаткування, його модернізація та інших.). З іншого боку, у процесі аналізу необхідно оперативно виявляти причини недоліків у роботі, відшукувати резерви, приймати з урахуванням вивчення їх необхідні міри і цим сприяти оперативному управлінню поліпшенням роботи. У здійсненні цього процес поруч із економістами велика роль відведена оперативним працівникам.

Розрізняють два виду економічного аналізу – оперативний і загальний.

Оперативным є економічний аналіз, що охоплює з допомогою оперативних джерел даних економічні явища, причинні зв'язку й резерви, необхідних вичерпної оцінки результатів роботи підприємства, і розробити засобів і контролю право їх виконанням за певний період не більше місяці.

Спільним є економічний аналіз, який здійснюють вищі фінансові та інших організацій переважно за даними офіційної звітності (протягом року, квартал) із єдиною метою загальної оцінки праці та визначення основних напрямів розвитку підприємств та його об'єднань. За результатами загальної економічної аналізу проводять загальний контроль роботи підприємства міста і галузей господарства надання їм необхідної допомогу й планування подальшого їх розвитку.

Розмаїття можливих напрямів економічного аналізу слід відобразити у його класифікації, враховуючи науково обгрунтоване группирование і конкретизацію змісту відповідних його напрямів, і навіть їх взаємозв'язок зображенням аналізу. У класифікації економічного аналізу группирование з його напрямам роблять залежно від обсягу, періоду й характеру досліджень, і навіть від рівня ланцюжка, яка вивчається. Розглянемо детальніше угруповання і його конкретний зміст напрямів аналізу.

1. П про про б ъ м у і з з л е буд про в а зв і це аналіз чи вичерпно характеризує повноту роботи і їх ланцюжків, чи охоплює лише окремі боку діяльності погоджується з визначеної тематикою дослідження та, відповідно, то, можливо повним чи тематичним (частковим).

2. П про п е р і буд у і з з л е буд про в а зв і це аналіз включає вивчення питань за періоди, які відповідають початку діяльності, потоковий, цілковитий та майбутній, тому має напрями: потоковий, наступний та перспективний.

3. П про x а р а до т е р у і з з л е буд про в а зв і це аналіз то, можливо статистико-экономическим, фінансово-економічним, техническо-экономическим і порівняльним (міжгалузевим, межцеховым, межзаводским), тобто таких, виконуваному залежно від використаних методів та змісту розв'язуваних питань.

4. П про у р про в зв ю ц е п про год до і , до от про р а що й із у год а е т з я, аналіз може охоплювати підприємства та її ланцюжків, міністерств, деяких галузей і об'єднань.

Предметом економічного аналізу є господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічна ефективність яких і кінцеві фінансові результати своєї діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних показників, що написані системою економічної інформації.

Значением, змістом потребують і предметом економічного аналізу визначаються і завдання, які перебувають їх. Найважливішими є:

1) підвищення научно-экономической обгрунтованості бізнес-планів і нормативів (у процесі їх розробки);

2) об'єктивне, всебічне дослідження виконання бізнес-планів і виконання нормативів (за даними облік і звітність);

3) визначення економічну ефективність використання трудових, матеріальних й фінансових ресурсів (і разом);

4) контролю над виконанням вимог комерційного розрахунку (у повній і не завершеною формах);

5) виявлення і вимір внутрішніх резервів усім стадіях виробничого процесу;

6) дослідження оптимальності управлінські рішення (усім щаблях управлінської ієрархії).

Багатогранність і багато варіантність господарських ситуацій ставлять перед аналізом багато завдань автономного характеру, які можна вирішити з допомогою спільних цінностей і часткових аналітичних методик.

2. Аналіз використання землі

Земля сільському господарстві є основним способом виробництва. Від, наскільки раціонально вона використовується, залежить кількість виробленої сільськогосподарської продукції. Щоб отримувати високі врожаї, необхідно проводити заходи стосовно поліпшення використання сільськогосподарських угідь і підвищення їх врожайності. Такими способами є: научно-обоснованное розміщення сільського господарства щодо природно-экономическим зонам, проведення поглибленої і стійкою спеціалізації сільського господарства зі збільшенням виробництва, у кожної зони і кожному районі того виду продукції, котрій природні умови є прийнятними і що може забезпечити найбільшу прибуток.

У кожному господарстві використання землі має бути ефективним. І тому необхідно проводити глибокий аналіз використання землі. Заданием такого аналізу вивчення структури земельних угідь у господарстві і виявлення можливостей їхнього подальшого розширення й поліпшення, оцінки виконання плану проведення робіт з поліпшенням землі і підвищення ефективності здійснених заходів, вивчення і - оцінка показників використання земельних угідь у господарстві.

За даними річного звіту можна визначити структуру земельних угідь, тобто співвідношення окремих видів в загальній площі господарства.

Для поглибленого аналізу структури земельних угідь використовують такі показники:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4