Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Економіка агропромислового комплексу

Реферат: Економіка агропромислового комплексу

План:

1. Склад і структура агропромислового комплексу.

2. Земельні ресурси сільському господарстві.

3. Материально-технические ресурси сільському господарстві.

4. Трудові ресурси сільському господарстві.

5. Продуктивність праці сільське господарство.

6. Основні виробничі фонди сільському господарстві.

7. Оборотні кошти сільського господарства.

8. Інтенсифікація сільського господарства.

9. Інвестиції в сільському господарстві.

10. НТП сільському господарстві.

11. Ринок сільськогосподарської продукції.

1. Склад і структура агропромислового комплексу.

Ефективне сільськогосподарське виробництво сучасних умовах перетворюється на значною мірою залежить від успішного функціонування цілої низки інших галузей народного господарства. Насамперед від галузей, постачальних сільського господарства техніку, сільськогосподарські машини, пально-мастильні матеріали, отрутохімікати, добрива, будівельні матеріали та інших.

Динаміка і темпи розвитку сільського господарства багато чому визначаються рівнем виробництва, у галузях промисловості, виготовляють йому засоби виробництва. З іншого боку розвиток сільського господарства був із ефективної діяльністю деяких галузей і виробництв, обслуговуючих сільськогосподарські підприємства. Це першу чергу належить до галузям і виробництвам про ремонт техніки, будівництва сільськогосподарських об'єктів, постачання засобами виробництва, транспортуванні продукції і на матеріалів та інших.

Поглиблення спеціалізації в галузях народного господарства за своє чергу призвело до тіснішою взаємозв'язкам з-поміж них. На базі відособлених видів промислової та сільськогосподарської діяльності сталося формування єдиного агропромислового комплексу, учасники якого органічно взаємозв'язані й орієнтовані єдину кінцевої мети.

Агропромисловий комплекс є сукупність галузей народного господарства, пов'язані з розвитком сільського господарства, обслуговуванням його виробництва та доведенням сільськогосподарської продукції до споживача.

Головне завдання агропромислового комплексу складається в максимальному задоволенні потреб населення продуктах харчування і товарах народного споживання. Агропромисловий комплекс Росії є найбільшим народногосподарським комплексом. Він формувався як єдине ціле у середині 70-х років, коли було створено матеріально-технічні, науково-теоретичні та соціально-економічні передумови для об'єднання численних галузей народного господарства за єдиний комплекс.

Агропромисловий комплекс включає у собі три сфери. Перша сфера складається з галузей, що забезпечують агропромисловий комплекс засобами виробництва, і навіть галузі, зайняті виробничо-технічним обслуговуванням сільського господарства. У цю сферу галузі й виробництва: тракторне і сільськогосподарське машинобудування, продовольче машинобудування, виробництво мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин.

Галузі, що входять до першу сферу агропромислового комплексу, покликані забезпечувати ресурсами процес виробництва, створювати базу для індустріалізації сільського господарства і технічного прогресу у переробній промисловості, сприяти нормального функціонування всіх його ланок комплексу.

Перед першої сфери агропромислового комплексу випадає, майже 15% загального обсягу виробничої промисловості, 13% виробничих фондів і 22% чисельності робочих.

По-друге сферу входять підприємства міста і організації, які безпосередньо займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Передусім це державні сільськогосподарські підприємства міста і колективні сільськогосподарські підприємства, долю яких загалом, обсязі виробництва валової продукції доводиться відповідно 15 і 16%.

Друга сфера агропромислового комплексу виробляє майже 48% кінцевої продукції. У ньому задіяно понад 68% виробничих фондів і 60% чисельності працівників.

У третю сферу агропромислового комплексу входять галузі й підприємства, щоб забезпечити заготівлю, переробку сільськогосподарської продукції і на доведення до споживачів. Тут зосереджені харчосмакова, м'ясна і молочна, рибна, мукомольно-крупяная, комбікормова промисловості. Крім того цю сферу включена частково легкої промисловості із переробки сільськогосподарської сировини, торгівля продовольчими товарами і громадське харчування.

Галузі третьої сфери агропромислового комплексу забезпечують первинну промислову доопрацювання сільськогосподарської сировини й доведення його готовності для реалізації населенню. Вони здійснюють і доставку готової продукції до місць збереження і реалізації.

Перед деяких галузей і підприємств третьої сфери агропромислового комплексу доводиться 38% від загального обсягу виробництва, 19% всіх виробничих фондів і 18% чисельності робочих.

Рівень життя населення залежить стану і темпів розвитку агропромислового комплексу, й особливо третьої його сфери – харчової й переробної промисловості. При перехід до ринку в продовольчому комплексі наростали аналогічні кризові явища, що й у всім народному господарстві. У період із 1991 по 1997 рр. виробництво продовольчих товарів знизилося більш ніж 2,8 разу, зокрема ковбасних виробів на 1,8 разу, м'яса в 2,9 разу, цельномолочной продукції – більш ніж 3 разу.

У агропромисловому виробництві виділяються п'ять взаємозалежних стадій:

- виробництво коштів виробництва для всієї системи агропромислового комплексу;

- сільськогосподарське виробництво;

- виробництво предметів споживання, виготовлених з сільськогосподарської сировини;

- производственно-техническое і технологічний обслуговування всіх стадій відтворювального циклу;

- реалізація кінцевої продукції.

Характеризуючи агропромисловий комплекс як єдине ціле виробництво слід зазначити, що сільському господарстві завжди був був із промисловістю, будівництвом, транспортом, торгівлею та інші галузями народного господарства. Проте поняття “агропромисловий комплекс” увійшло оборот середині 70-х років. Його створення знаменує собою якісно нового рівня зв'язків і взаємозв'язків сільського господарства і галузей, об'єднаних у єдиний воспроизводственный процес.

Основою формування агропромислового комплексу є агропромислова інтеграція. Це процес посилення виробничих зв'язків і органічного сполуки сільського господарства з іншими галузями, що займаються обслуговуванням сільського господарства і доведенням його продукції до споживача.

Економічні зв'язками між галузями АПК реалізуються через встановлення оптимальний рівень ціни продукцію та послуги. Диспаритет чи ножиці цін погіршують нормальні економічні зв'язку й сприяють нарощуванню обсяги виробництва та її реалізації кінцевої продукції.

Для підприємств сільськогосподарську продукцію у 1997 р. зросли проти 1991 р. в 780 раз, але в промислову в 2500 разів у т.ч. електроенергію – 5400 раз, ПММ – 5200 раз, паливо 3150 раз. Отже, за сукупну одиницю сільськогосподарської продукції підприємства давали 1997 р. придбати на 4 рази менше ресурсів промислового походження, ніж у 1991 р. і особливо техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ.

Сільське господарство орієнтується головним чином виробництво сирих матеріалів для переробної промисловості, а економічний результати своєї діяльності дедалі більше визначаються умовами міжгалузевого балансу. Отже, кінцеві результати сільськогосподарського провадження з погляду агропромислового комплексу є проміжними.

Ефективне функціонування всього зору агропромислового комплексу залежить тільки від діяльності сільського господарства, а й від якості всіх ланок, що у доведенні кінцевої продукції до споживача.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13