Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Економіка агропромислового комплексу

Сторінка 8

Праця, витрачений попередніх етапах і кінцевої стадії виробництва, є сукупний працю. Він створить вартість конкретного продукту, а працю, витрачений на кінцевому етапі виробництва, створює нову вартість продукту. У цьому слід розрізняти показники ефективності витрат знову приєднаного (живого) праці.

Економічна сутність підвищення продуктивність праці у тому, що з виробництві продукту частка живого праці скорочується, а частка минулого (упредметненого) праці зростає, але збільшується в такий спосіб, що це загальна сума праці в виробництво продукту зменшується. У цьому кількість живого праці скорочується більше, ніж зростає кількість минулого (упредметненого) праці. Облік сукупних витрат руда у робочому часу є основним визначення вартості сільськогосподарської продукції, оскільки вартість товару визначається виключно що містить у ньому робочим часом.

Якщо економія одних елементів витрат поглинається збільшенням інших, то зростання продуктивність праці немає. Інакше кажучи, якщо виробництво конкретної машини стоїть такою самою кількістю праці, яке зберігається від неї застосування, це відбувається просте переміщення руда. Загальна сума праці, який буде необхідний виробництва товару не зменшується, отже, зростання продуктивність праці немає.

Співвідношення між жвавий і минулим працею змінюється на підвищення технічної озброєності. Для визначення зростання продуктивність праці і виявлення економії робочого дня. Такий облік суспільних витрат праці робочому часу є базою визначення вартості сільськогосподарської продукції. Це має виключно важливого значення задля встановлення міжгалузевих і зональних пропорцій, оцінки й виявлення економічну ефективність науково-технічного прогресу в галузях сільського господарства. У процесі виробництва землеробства частку минулого праці припадає близько 67%, а живої працю займає 33%. З упровадженням у виробництві досягнень науково-технічного прогресу співвідношення витрат минулого й живого праці змінюється у бік зростання витрат упредметненого і зменшення живого праці.

6. Основні виробничі фонди сільському господарстві.

Основою сільськогосподарського виробництва та важливою умовою розвитку галузі служить наявність необхідних матеріально-грошових ресурсів. Головна роль у тому числі відводиться засобам виробництва. Залежно від своїх функціональної роль процесі виробництва вони поділяються на предмети праці та кошти праці.

Предмети праці є речовина природи, яким спрямоване вплив людини під час праці. До них належать сировину, основні деякі допоміжні матеріали, без яких немає може здійснюватися сільськогосподарське виробництво. Предмети праці повністю споживаються щодо одного кругообіг, змінюють свою речовинну форму і переносять свою вартість на знову створений продукт. Вони потребують постійного поновлення і поповнення для відповідного кількості сільськогосподарської продукції наступних виробничих циклах. У сільське господарство до них належить насіння, корми, пально-мастильні матеріали, органічні та матеріальні добрива, хімікати та інших.

Кошти праці – усе це те що людина впливає щодо праці під час створення нової споживчої вартості. Вони зберігають свою речовинну форму протягом кількох кругооборотов, переносять частинами свою вартість на створюваний продукт і зношуються у процесі виробництва. Кошти праці поповнюються принаймні вибуття і списання їх з рахунків підприємства. Вони представлені машинами, устаткуванням, будинками, спорудами, продуктивним і робочим худобою та інших.

За характером обороту коштів податку виробництва, у процесі відтворення кошти праці набувають економічну форму основних засобів, а предмети праці виступають оборотних фондів. Сукупність основних та обігових коштів у їх натуральному вигляді прийнято називати виробничими фондами сільського господарства. Вони уявляють собою економічну категорію, сутність якої представляється в активної участі фондів у процесі провадження з метою задоволення зростаючих потреб населення найважливіших видах продуктів споживання.

Залежно від економічної ролі, способу відтворення, призначення й правничого характеру участі у процесі виробництва виробничі фонди поділяються на продуктивні фонди й фонди звернення. Продуктивні фонди набувають форми основних та оборотних. У сфері певною мірою триває процес виробництва та тут, нарядус фондами звернення, використовуються такі додаткові продуктивні фонди як тарні матеріали, обладнання збереження і реалізації продукції.

Основним принципом розподілу виробничих фондів на основні оборотні є спосіб перенесення їх вартості на знову створений продукт. Основні фонди беруть участь у виробничому процесі багаторазово, виконують те ж виробничу функцію протягом кількох виробничих циклів і змінюють свою натурально-вещественную форму. Вартість їх зменшується принаймні зношування і переноситься на конкретний вид сільськогосподарської продукції.

Основним принципом розподілу виробничих фондів на основні оборотні є спосіб перенесення їх вартості на знову створений продукт. Основні фонди беруть участь у виробничому процесі багаторазово, виконують те ж виробничу функцію протягом кількох виробничих циклів і змінюють свою натурально-вещественную форму. Вартість їх зменшується принаймні зношування і переноситься на конкретний вид сільськогосподарської продукції.

Оборотні фонди є кошти підприємства, вартість якого повною мірою переноситься на створюваний ними продукт впродовж виробничого циклу. Оборотні фонди й фонди звернення становлять його оборотні кошти. Натомість фонди звернення включають готову, але з реалізовану продукцію, і навіть коштів у касі, на рахунках і кошти на розрахунках.

Класифікація фондів сільському господарстві

Основні фонди сільському господарстві включають велику кількість різноманітних коштів праці. Залежно від функціонального призначення до процесі виробництва вони поділяються на кошти виробничого і невиробничого призначення. До складу виробничих основних фондів включаються кошти що у галузях сфери матеріального виробництва щоб одержати продукції, товарів та послуг.

Поруч із основними виробничими фондами сільському господарстві використовуються основні невиробничі фонди. Останні служать щоб одержати нематеріальних послуг. До них належать основні фонди жилищьно-коммунального господарства і культурно-побутового обслуговування: житлові будинки, клуби та інші об'єкти, належать господарству. Ці фонди не приймають особистої участі у виробництві сільськогосподарської продукції. Але вони відіграють істотне значення в відтворенні та формування трудових ресурсів немає і зрештою створюють необхідні умови підвищення продуктивність праці.

Окремі види виробничих основних засобів над однаковій мірі беруть участь у сільськогосподарському виробництві. Окремі прямо пов'язані із головною виробництвом і які виступають визначального чинника збільшення продукції рослинництва і тваринництва. Це першу чергу трактори, комбайни, вантажні автомобілі, сільськогосподарські машини, устаткування, робочий і продуктивну худобу. Інші виробничі основні фонди спрямовані виробництва продукції промислового характеру, і навіть пов'язані з будівництвом, торгівлею і суспільною харчуванням в сільськогосподарських підприємствах. У зв'язку з цим виробничі кошти діляться на фонди сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13