Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Економіка агропромислового комплексу

Сторінка 7

Згідно з законодавством до трудовим ресурсів сільського господарства відносять населення у працездатному віці: чоловіки від 16 до 59 років, жінки віком від 16 до 54 років. З іншого боку, у складі трудових ресурсів трудових ресурсів державних сільськогосподарських представлений постійними, сезонними і тимчасовими працівниками, і навіть іншими категоріями робочих, які у штаті. Постійними є працівники, усталені роботу без вказівки терміну. Сезонні працівники зараховуються визначений період року, але з більше шести місяців, а тимчасові працівники вважаються ті, які беруть участь у роботі трохи більше 2 місяців. Трудові ресурси колективних підприємств представлені працездатними працівниками, підлітками та посадовцями старшого віку. У необхідних випадках сільському господарстві використовуються працю, залучені із боку по трудовому угоді.

Ринок праці сільське господарство є складовою ринкового механізму поруч із ринком споживчих товарів, коштів виробництва, інвестиційними і фінансово кредитними ринками. Його розвиток вимагає функціонування ринкової економіки загалом.

Ринок праці є складна система взаємин у процесі обміну індивідуальної здатність до праці на фонд життєвих коштів на відтворення робочої сили в. Під ринком праці слід розуміти ринок робочої сили в, оскільки собою працю це товар, отже, об'єктом ринкових відносин не може. Формування ринку робочої сили в означає автоматичну появу на товарному ринку вільного робочого, що займає робочої силою як товаром.

Існування і функціонування повноцінного, конкурентного ринку праці передбачає виконання низки умов. Основними є:

- безліч незалежних суб'єктів, предсталяющих бік від попиту й бік пропозиції ринку праці;

- ринкова мотивація поведінки економічних суб'єктів ринку праці;

- економічна свободу вибору для суб'єктів ринку праці;

- загальна конкурентне середовище економіки країни.

Ринок праці, як й інші ринки, діє основі цінового рівноваги. Ринкова ціна – це те ціна, що справді платять нього на силу природного дії відносин між пропозицією і попитом: працю доріг, що він рідкісний і дешевий, коли є у надлишку.

Ринок праці полягає в категоріях від попиту й пропозиціях. Попит визначається загальної потреби у робочої сили наявних у регіоні роботодавців. Пропозиція робочої сили в формується залежно від сукупної здатність до праці населення конкретного регіону.

Чинники, мають вплив формування ринку праці сільське господарство

Інтерес до робочої сили визначається сукупністю трьох чинників, як наявність робочих місць; структурними змінами у економіці країни; інвестиційним потенціалом та її воспроизводственной структурою. Натомість пропозицію робочої сили в залежить від наявності чисельності працездатного населення, демографічних умов найманого робітника чи підприємця; фонд життєвих засобів і співвідношення грошових доходів, які впливають мотивацію праці; соціально-економічних умов розвитку робочої сили й фінансових можливостей суспільства.

5. Продуктивність праці.

Зростання виробництва сільського господарства може бути досягнуто або рахунок збільшення застосування ресурсів, або рахунок підвищення ефективності їх використання. Важлива роль цьому разі відводиться раціонального використання трудових ресурсів. Основний трудовий категорією, що характеризує ефективність використання трудових ресурсів, є продуктивності праці. Вона висловлює зв'язок між обсягом виробництва та витратами праці.

Під продуктивністю праці розуміють результативністю конкретного праці, ефективність доцільною виробничої діяльності протягом визначеного робочого дня. Це співвідношення між кількістю вироблену продукцію і робочим часом, витраченого їхньому виробництво. Продуктивність праці є здатністю конкретного праці людини виробляти певну кількість споживчих вартостей в одиницю робочого дня чи, що менше витрачається часу виробництва одиниці виробленої продукції, тим вищий його продуктивності праці.

Підвищення продуктивність праці є найактуальнішою проблемою, від якої залежать темпи розширеного відтворення сільському господарстві і повний задоволення потреб населення його продукції. Під підвищенням продуктивність праці розуміється всяке зміна у процесі праці, спрямоване на скорочення робочого дня, який буде необхідний виробництва цієї продукції.

Зростання продуктивність праці є загальним законом, властивим усім суспільно-економічним формаціям. Закон безперервного підвищення продуктивність праці природних умов та соціальній структурної галузі. У громадських господарствах (колгоспах, радгоспах, акціонерних товариствах, колективних господарствах тощо.) вищого рівня енергоозброєності, ніж у особистих підсобні господарства, де вже майже все сільськогосподарські роботи виконуються вручну. Тут й нижчий рівень продуктивність праці проти громадськими господарствами.

За виробництва продукції витрачається як цілющої, і минулий, упредметнений у засобах виробництва, матеріалах немає жодного ін. працю й перенесений нового продукт конкретним працею. Живий працю спричиняє рух створені у минулому часу засоби виробництва. Він єдиний творцем нових потребительных вартостей.

Праця як процес завжди є живим. Але, коли процес праці завершено і продукт праці вийшов його межі, весь втілена у продукті праці представляє упредметнений (минулий) працю. Овеществленный працю включає у собі працю працівників промисловості, втілена у машинах, устаткуванні, мінеральних добривах, і навіть працю працівників сільського господарства, витрачений на попередніх етапах виробництва та упредметнений у насінні, кормах, інших засобах і предметах праці сільськогосподарського походження. Овеществленный сільськогосподарський працю проти уречевленим промисловим працею має меншою ефективністю, оскільки він відіграє в технічному оснащенні сільського господарства.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13