Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Економіка агропромислового комплексу

Сторінка 11

Неодмінним умовою раціонального використання оборотних засобів є вдосконалення нормування предметів праці. Кожне сільськогосподарське підприємство має бути, у достатню кількість забезпечене насінням і посадковим матеріалом, комами, паливом, запасними частинами на ремонт сільськогосподарських машин та іншій техніці. Недолік цих оборотних засобів призводить до стримування темпів виробництва, несвоєчасному й у неповному обсязі виконання сільськогосподарських робіт, суттєвого недобору продукції. У цьому головне завдання вдосконалення нормування оборотних засобів є своєчасне з'ясування умотивованості й зміна норм витрати їх у виробництві одиниці виробленої продукції, про те, щоб мати мінімальні і достатні розміри предметів праці та постійно відновлювати виробничі запаси.

Так само важлива проблема ефективне використання оборотних засобів є створення нормальних умов зберігання насіння, кормів, паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив і хімічних засобів захисту, будівельних матеріалів і запасними частинами. Скорочення втрат цих видів обігових коштів у процесі збереження і застосування сприяє зниження витрати оборотних засобів на одиницю продукції і на здешевленню основного виробництва.

Прискорення оборотності коштів дозволяє вивільнити частина грошових ресурсів для додаткових вкладень, організації нових виробництв, розширення виробництва. Домогтися цього можна з допомогою скорочення часу перебування обігових коштів у сфері виробництва. І тому необхідно використовувати сорти і гібриди сільськогосподарських культур з коротким періодом вегетації, вирощування та годівлю скоростиглих порід худоби і птиці із високим оплатою корми, впровадження прогресивних способів обробітку і прибирання продукції.

Однією з шляхів кращого використання виробничих фондів є оптимальне співвідношення основних та оборотних засобів. Недолік оборотних засобів, як свідчить практика, б'є по використанні основних фондів й у остаточному підсумку, на результатах всієї діяльності підприємства. Так, нестача паливно-мастильних матеріалів веде до недоиспользованию тракторів, комбайнів, вантажівок, але це своєю чергою призводить до несвоєчасному виконання сільськогосподарських робіт і недобору значній своїй частині продукції. Аналогічна ситуація у тваринництві, коли нестача турботи та низьку якість кормів стримують нарощування основних видів продукції, не ефективного використання продуктивного худоби і приміщень.

8. Інтенсифікація сільського господарства.

Розвиток сільського господарства ввозяться відповідність до об'єктивними економічними законами розширеного відтворення. Зростання обсяги виробництва продукції сільське господарство то, можливо забезпечений за рахунок розширення земельних площ, і збільшення поголів'я худоби, і шляхом ефективне використання коштів виробництва. У першому випадку йдеться про екстенсивному шляхів розвитку галузі. Приріст продукції за цієї форми виробництва досягається з допомогою кількісного збільшення що у виробничому процесі коштів праці. Для екстенсивного шляхів розвитку сільського господарства властиве розширення площ земельних ресурсів на колишньої технічної основі без істотного зміни техніки і технології виробництва. Екстенсивний шлях немає широкої перспективи, бо земель буде обмежено й може бути істотно збільшено. З іншого боку, екстенсивний шлях розвитку забезпечує підвищення продуктивності земельних угідь. Отже, при даному шляху зростання виробництва сільськогосподарської продукції може бути безмежним.

Натомість інтенсивний шлях розвитку сприяє зростанню врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тваринництва. Цей шлях дозволяє ефективніше вживати наявні ресурси, площі сільськогосподарських угідь, поголів'я худоби і птиці. Досягнення цього можна досягнути шляхом застосування досягнень науково-технічного прогресу, ефективне використання земельних, матеріальних й трудових ресурсів. При інтенсивному шляхів розвитку спостерігається концентрація капіталу в одній й тією самою одиниці земельної площі нарощування обсяги виробництва продукції розрахунку гектар земельних угідь. Цей шлях розвитку сільського господарства дає необмежені про можливість збільшення виробництва хліборобства й тваринництва.

Інтенсивний шлях розвитку сільського господарства виключає і екстенсивний ведення виробництва, у певні періоди чи окремих районах країни. Освоєння нових в умовах великій території нашої країни знайомилися з її розмаїттям по природно-экономическим районам стає економічної неминучістю. Воно диктувалося необхідністю освоєння продуктивних сил, більш раціональним використанням земельних ресурсів, інтересам розміщення виробництва та збільшення продукції сільського господарства.

Термін “інтенсивність” означає напруженість, посилену діяльність. Що стосується землеробства зростання інтенсивності припускає активну функціонування головного кошти на сільське господарство, саме земельних ресурсів.

У економічному плані під інтенсифікацією сільського господарства слід розуміти те що застосування досконаліших коштів виробництва, котрий іноді кваліфікованої праці в одній й тією самою земельної площі з метою підвищення виробництва і підвищення ефективності галузі загалом. Отже, інтенсифікація представляє такий економічний процес, у якому простежується зростання витрат за одиницю виміру площі чи голову худоби і досягається збільшити виробництво продукції і на рослинництва і тваринництва, поліпшення її якості і знижуються матеріально-грошові видатки виробництво і.

Інтенсифікація сільського господарства полягає в безупинному технічному прогресі, зростанні високопродуктивних машин, мінеральних добрив, меліорації земель, виведенні нових високоврожайних сортів сільськогосподарських культур і високопродуктивних порід тварин. Вона подає об'єктивний, і закономірний процес розвитку сільського господарства на розширеній основі. Це не механічний зростання маси положень, а подальше якісне розвиток продуктивних сил сільського господарства.

Головна мета інтенсифікації сільського господарства є збільшити виробництво продукції і на поліпшення її якості ще задоволення зростаючих потреб населення. Вона значної ролі у зближенні матеріальних й культурних умов життя сільського господарства і міського населення, сприяє перетворенню сільськогосподарської праці в різновид індустріального, наближенню сільського господарства до рівня промисловості із технічної озброєності й організації виробництва.

Прискорення науково-технічного прогресу сільському господарстві веде зміну співвідношення живої і упредметненого праці в виробництво одиниці виробленої продукції. У цьому частка упредметненого праці зростає, частка живого праці скорочується, а загальні витрати на ц продукції зменшуються. У цьому полягає економічна сутність інтенсифікація, як щонайважливішого напряму розвитку сільського господарства за сучасних умовах.

Інтенсифікація як процес розвитку сільськогосподарського виробництва можлива й виправдана як тоді, коли зростання продукції ввозяться вищих пропорціях і розмірах проти збільшенням додаткових вкладень, а й у тому випадку, коли виробництво продукції зростає у значно менші, ніж збільшуються додаткові витрати. Зменшення виходу продукції при додаткових вкладеннях капіталу відбувається у випадках, якщо рівень технічної оснащеності сільського господарства залишається незмінною.

9. Інвестиції в сільському господарстві.

Нарощування обсяги виробництва сільськогосподарської продукції вимагає відповідного розвитку матеріально-технічної бази галузі. Збільшення розмірів виробничих фондів здійснюється з допомогою додаткових вкладень потребує матеріальних та коштів вкладених у розширення виробничого потенціалу сільського господарства. Сталий розвиток галузей агропромислового комплексу у умовах становлення ринкових відносин потребує інвестиційної активності, у наданні підприємствами необхідних грошових і матеріальних ресурсів.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13