Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Економіка агропромислового комплексу

Сторінка 10

Економічна сутність оборотних фондів у тому, що вони цілком переносять свою вартість на новостворену продукцію сільського господарства. Вартість оборотних фондів входить у загальні видатки виробництво продукції. Оборотні фонди беруть участь у процесі виробництва упродовж одного виробничого циклу і, отже, вимагають постійного відшкодування колишньому рівні при розширеному відтворенні. Оборотні фонди у процесі виробництва перетворюється під впливом природних, біологічних і ґрунтових чинників в рослини, а мінеральних добрив, внесені до грунт, перетворюються на різні живильні елементи, які створюють умови на формування рослин.

Оборотні кошти на сільське господарство від обігових коштів у в промисловості й інших галузях народного господарства з декотрими особливостями, обумовленими специфікою сільськогосподарського виробництва. У сільське господарство спостерігається порівняно велика тривалість обороту оборотних засобів. Це з тривалістю виробничого циклу. Отже, авансування оборотних засобів необхідно здійснювати на більш крупних розмірах і порівняно тривалий час.

У зв'язку з сезонністю виробництва, у сільське господарство має місце велика нерівномірність витрат обігових коштів та суттєва зміна їх структури у різні періоди року. Так, взимку значні розміри оборотних засобів перебувають у запасах насіння ріпаку і кормів, а влітку велика їхня частка входить у запаси нафтопродуктів, запасними частинами для машин незавершене виробництво. У процесі виробництва велика частина сільськогосподарської продукції не реалізується, а натуральному вигляді як насіння, кормів, молока на выпойку телят та інших. знову надходить для внутрішньогосподарського обороту.

Оборотні кошти є сукупність виробничих фондів та звернення складаються з готовою реалізації товарної продукції, засобів у розрахунках із покупцями, і навіть коштів, необхідні купівлі сировини, матеріалів, палива тощо.

Склад оборотних засобів сільського господарства.

Незавершене виробництво вводиться до складу оборотних засобів за вартістю витрат у землеробстві, вирощених даному року під врожай озимих та ярих культур нинішнього року, і навіть витрат у тваринництві на инкубацию яєць та інших. перехідні наступного року. У незавершене виробництво промислових та допоміжних підрозділів входять видатки придбання сировини й матеріалів на переробку сільськогосподарської продукції і на ін.

Оборотні кошти сільського господарства нині напівживі безперервного руху, здійснюючи круговорот певну час, послідовно проходячи у своїй три основні стадії підприємство набуває необхідних виробничої діяльності предмети праці (сировину, матеріали, добрива, отрутохімікати та інших.). Виробничі запаси, придбані господарством входять у сферу виробництва.

У другий стадії вироблена господарством продукція реалізується, і його оборотні кошти приймають грошову форму. Ця стадія відбувається на сфері, у якій його оборотні кошти змінюють свою товарну форму на грошову.

Отже, рух оборотних засобів включає три стадії – постачання, виробництво і. У цьому перша й третя стадії кругообігу ставляться до сфери звернення, а друга – до сфери виробництва. Тривалість перебування обігових коштів у сфері виробництва визначається часом виробництва, а тривалість перебування у сфері звернення представляє час звернення. Час виробництва представляє час звернення. Час виробництва та час звернення до сумі становлять час кругообігу.

Оборотні кошти сільського господарства умовно можна підрозділити на частини. До першої ставляться предмети і матеріалів, котрі вступив у процес виробництва та перебувають у виробничих запасах (запаси насіння ріпаку та посадкових матеріалів, запасними частинами та інших.). Другу групу представляють предмети і матеріалів котрі перебувають у процесі виробництва, у вигляді вироблених, але ще закінчених продуктів (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, незавершене виробництво).

По джерелам освіти його оборотні кошти поділяються за власні і позикові. Власні його оборотні кошти створюють у процесі розподілу готової продукції. Частина виробленого зерна, бульб картоплі, насіння інших культур, і навіть продукції тваринництва залишається у підприємстві на формування вибулих оборотних засобів. Власні його оборотні кошти оцінюються за собівартістю їх виробництва, у даному господарстві.

Заемные чи куплені його оборотні кошти оцінюються за цінами їх придбання і доставки доречно споживання. Для придбання оборотних засобів (добрива мінеральні, отрутохімікати, пально-мастильні матеріали, запчастини, будівельні матеріали тощо.) підприємства використовують кредити, дотації, і навіть кошти.

Одне з найважливіших чинників підвищення темпів розвитку сільського господарства, зниження собівартості продукції і на підвищення ефективності виробництва є поліпшення використання оборотних засобів. Раціональне використання оборотних засобів. Раціональне використання обігових коштів і зниження цій основі матеріаломісткості виробництва веде до здешевлення продукції і на зрештою до зростання врожайності, поліпшити якість тощо.

Шляхи підвищення ефективність використання оборотних засобів.

Високе якість і низька собівартість застосовуваних оборотних засобів дозволяє здійснювати виробничий процес із меншим їх кількістю, отже, витрачати порівняно менше матеріально-грошових і трудових ресурсів. У цьому необхідно враховувати, значна частина оборотних засобів створюється у сільському господарстві тут залежить від працівників і фахівців конкретного підприємства.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13