Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Удосконалення збутової діяльності підприємств у складі НПКХ "Азовський Фермер"

Сторінка 4

Останніми роками йде збільшити виробництво найважливіших видів сільськогосподарської продукції, збільшуються посівні площі. Але різко впала родючість грунту. Щорічний винесення поживних речовин з ріллі разом із врожаєм у 4 разу переважає їх повернення з внесеним обсягом мінеральних і органічних добрив.

Стан агропромислового комплексу багато чому визначається його матеріально-технічної забезпеченістю, обсягами придбання нової техніки, енергетичних та інших ресурсів.

Таблиця 1.1.

Рівень енергетичної забезпеченості підприємств Азовського району у 2000-му – 2002 роках

Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Кількість тракторів на 1000 га ріллі

6,7

7,8

8,5

Площа ріллі однією трактор, га

148

127

117

Кількість зернозбиральних комбайнів на 1000 га зернових

1,7

2,7

2,8

Порівняйте нижче наводиться рівень енергетичній й технічної забезпеченості сільського господарства Росії, Китаю та США в 1993 року.

Таблиця 1.2.

Показники енергетичній й технічної забезпеченості сільського господарства Росії, Китаю та США

Показники

Росія

Китай

США

Кількість тракторів на 1000 га ріллі

9,6

8,3

36

Площа ріллі однією трактор, га

104

120

28

Кількість зернозбиральних комбайнів на 1000 га зернових

5,7

0,7

19

З показників таблиці 1.1. можна дійти невтішного висновку, що зростання энерго-технической забезпеченості підприємств Азовського району має місце, однак достатньо низької, ніж загалом країною, а Америку.

Таблиця 1.3.

Врожайність основних культур у "малих підприємствах

Азовського району, ц/га

Найменування культур

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Зернові: всього,  

15,2  

25,8  

27,2  

зокрема. пшениця

20,2  

36,5  

37,5  

соняшник  

5,4

8,3

11,2

Таблиця 1.4.

Врожайність основних культур в колективних господарствах Азовського району, ц/га

Найменування культур

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Зернові: всього  

33  

33  

35,8  

зокрема. пшениця  

28,5  

40,7  

40,8  

Соняшник

12,1

12,1

13,6

З показників таблиць 1.3. і 1.4. можна також ознайомитися дійти невтішного висновку, що зростання врожайності по основним видам культур у "малих підприємствах спостерігається, хоча відстає від врожайності в колективних господарствах району на 3 – 5 ц/га по основним видам культур.

Таблиця 1.5.

Рентабельність підприємств Азовського району

Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р. (провизорно)

Кількість підприємств - всього

1150

946

1006

працюючих рентабельно

898

759

862

% і кількості

78,1

80,3

85,7

1.5. Основні завдання, які стоять перед малими підприємствами з перспективи

У сфері законодавства і розробки законодавчих пропозицій:

- домагатися ухвалення Федерального закону «Про селянське (фермерське) господарстві;

- внесення змін до главу 26.1. таки Податкового кодексу (єдиний сільськогосподарський податок) змін, які враховують інтереси суб'єктів малого агробізнесу;

- встановлення регіональних законах «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» першочергове право суб'єктів малого підприємництва – орендарів земель державного фонду перерозподілу – продовження оренди договір із правом викупу;

- прийняття Федерального закону «Про кредитної кооперації».

У сфері фінансової підтримки:

- домагатися напрями бюджетних коштів у підтримку суб'єктів малого підприємництва пропорційно частки вироблену продукцію і місцевих податкових надходжень;

- надання фінансової підтримки з регіональних бюджетів асоціаціям в організацію консультаційного обслуговування суб'єктів малого підприємництва;

- розробка регіональних цільових програм підтримки та розвитку малого підприємництва АПК на період 2003 – 2010 років.

У сфері адміністративного управління домагатися, аби піти до суб'єктам малого підприємництва ставилися такі категорії господарств:

- селянські (фермерські) господарства;

- ПБОЮЛ, займаються виробництвом сельскохо-зяйственной продукції;

- організації, займаються виробництвом сельско- господарської продукції обсязі валового доходу до 15 мільйонів карбованців та мають найманих працівників до 60 людина;


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15