Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Удосконалення збутової діяльності підприємств у складі НПКХ "Азовський Фермер"

Сторінка 15

· погоджувати умови оплати з покупцями;

· пропонувати свій товар у найбільш зручне сезон, а чи не тоді, коли знадобилися гроші;

· обходитися мінімумом посередників;

· здійснювати на підвищення кваліфікації;

· користуватися послугами консультантів по маркетингу;

· скорочувати транспортні витрати з доставки сільськогосподарської продукції, сировини й продовольства;

· малим підприємствам створити свою продовольчу корпорацію вже переробки власної продукції;

· організувати товариства на вірі; можуть запустити пекарню, вести торгівлю по точкам, відкрити в українських селах свої магазини, придбати млин і маслозавод, закуповувати в населення молоко і переробляти;

· відродити виставки-ярмарку;

· посилювати державну підтримку підприємств.

Организационно-технические заходи щодо совершен-ствованию збутової діяльності можуть дати такі позитивні результати:

· можливість об'єднання великих партій продукції і на реалізації її за вищими цінами;

· вихід на міжнародний ринок із великими партіями вироблену продукцію;

· при об'єднанні великих партій – гарантоване привле-чение великих інвесторів;

· гарантована захист сільськогосподарських произво-дителей випадкових катаклізмів;

· можливість стабільного перспективного планування, враховує кон'юнктури ринку.

Усе це призведе до того що, сто товаровиробник в змозі здійснювати розширене відтворення по дорозі розвитку малого підприємництва.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ

1. Аронов Э.Л.,Буклагин Д.С. Організація і ведення селянських дворів (господарств) в Китайської Народної Республіки. – М.: Информагротех, 1995. – 48 з.

2. Басовский Л.Є. Маркетинг: Курс лекцій. – М.: ИНФРА–М, 2001.–219 з. (Серія «Вища ж освіта»)

3. Берлін А. Функціональна перебудова управління збутом готової своєї продукції великому промисловому предприятии//Вопросы економіки. – 1998. - № 7. – з. 120-132.

4. Веденин М.М. Аграрне право: Запитання і відповіді. – 2-ге вид., испр. і доп. – М.: Юриспруденція, 2000. – 144 з. (Серія «Підготовка до іспитів).

5. Горькова Т., Шаповалов Р. Стратегія конкурентної боротьби в предпринимательстве//Экономист. – 1999. - № 6. – з. 66-73.

6. Казарезов В.В. Фермери Росії (нариси становлення). – 2-ге вид., доп. – М.: Колос, 2000 – Т. 2. – 360 з.

7. Котлер Ф. Основи маркетингу. Пер. з анг. (Общ. ред. і вступ. ст. О.М. Пеньковой. – Новосибірськ: Наука, 1992 – 736 з.

8. Маркетинг/Под ред. проф. Уткіна Э.А. – М.: Асоціація авторів, і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЭКМОС, 1998. – 320 з.

9. Новачків В.І., Калашніков І.Б., Новичкова В.І. Аграрна політика: Навчальний посібник. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 288 з.

10. Організація підприємницької діяльності: Навчальне пособие/Под ред. А.С.Пелиха. Ростов-на-Дону: видавничий центр «МарТ», 2002. – 336 з.

11. Сільськогосподарський бізнес – менеджмент для фермерів Росії. Під загальною ред. д.э.н., професора В.Ф.Башмачникова. – М.: Информагротех, 1997. – 212 з.

12. Ткач А.В. Сільськогосподарська кооперація: Навчальний посібник. – М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков і Ко°», 2002. – 304 з.

13. Федька В.П., Федька Н.Г. Основи маркетингу. Серія «Підручники Феникса». Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002 . – 480 з.

14. Економіка : Учебник/Под ред. доц. А.С.Булатова. 2-ге вид., перераб. і доп. – М.: Видавництво БЕК, 1997. – 816 з.

15. Економіка підприємства. Серія «Підручники і навчальні посібники». Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2002. – 416 з.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Удосконалення збутової діяльності підприємств у складі НПКХ "Азовський Фермер"
Рубрика: Сільське господарство
Дата публікації: 2013-01-27 15:03:15
Прочитано: 587 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]