Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Удосконалення збутової діяльності підприємств у складі НПКХ "Азовський Фермер"

Сторінка 13

1. Забезпечення покупців сільськогосподарської продукцією відповідного якості у кількості, необхідному задоволення всіх виникаючих потреб. Нині у зв'язку з ослабленням державної політики у сфері регулювання економічних взаємин у аграрному секторі склалася ситуація, коли вітчизняні виробники що неспроможні реалізувати обшир продукції, що вони здатні випустити при чинному забезпеченні виробничими і трудовими ресурсами. Через війну ослаблення антидемпінгової державної політики у сфері сільськогосподарської продукції досить великий сегмент збуту захоплений товарами імпортного виробництва, котрим характерні низька ціна, і низьку якість;

2. Стабілізація ціни сільськогосподарську продукцію. У разі нормально функціонуючої системи матеріально-технічного забезпечення (насамперед, енергоресурсами і транспортом) дана функція обумовлює формування справедливих ціни ринку збуту сільськогосподарської продукції, які забезпечують рентабельність продукції і на забезпечених платоспроможним попитом населення;

3. Забезпечення зростання ефективності сільськогосподарського виробництва. Ця функція є наслідком закону економії ресурсів немає і діє незалежно стану законодавчої бази для, рівня заможності ресурсами та інших умов. Частными випадками дії цієї функції є: зниження витрат виробництва, підвищення якості продукції, отримання прибутку виробниками сільськогосподарської продукції, розвиток науково-технічного прогресу;

4. Забезпечення розвитку й удосконалення меж-хозяйственных зв'язків. Дія даної функції також спрямоване для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Виділення їх у окрему функцію обумовлена тим, що її дії не обмежується межами одного підприємства чи групи підприємств, а охоплює весь агропромисловий комплекс (виробництво, переробку і сільськогосподарської продукції) та інших галузі народного господарства (громадське харчування, машинобудування, транспорт, зв'язок тощо.);

5. Забезпечення розвитку соціальної інфраструктури сіла і вирішення соціальних проблем. Ця функція здійснюється також опосередковано через функцію забезпечення ефективності виробництва та подфункцию забезпечення прибутковості сільськогосподарської продукції. З іншого боку, вирішення соціальних проблем є одним із сторін відтворювального процесу – відтворення товару «робоча сила».

3. РОЗРОБКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СБЫТОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Оцінка рівня збутової діяльності

Фермери, незалежно від своїх стану та розмірів господарства, зазвичай успішно виробляють сільськогосподарську продукцію, але рідко вдається успішно реалізувати її. Це є наслідком цілого ряду чинників:

· навчання й навички фермерів та менеджерів господарств зазвичай грунтувалися на системі виробництва та найчастіше на спеціалізованому рівні, далеко не всі навчався маркетингу;

· ці господарства, працюючи у системі централізованої планової економіки, майже потребували вдосконалення своєї маркетингової стратегії;

· підприємства переробки, оптової і роздрібної торгівлі зазвичай перебувають у вигіднішою позиції, ближчі один до ринку, й отримують прибуток за доданій вартості сільськогосподарський продукцію;

· приватному секторі господарства звичайно є дрібними виробниками що неспроможні проводити ціни на всі ринку;

· виробники найчастіше невідомі з потребами споживачів і напрямами торгувати;

· елеватори усе є монополістами, надаючи змога зберігання збіжжя, проте обманюючи на оплаті та якість;

· найбільш істотною є проблема визначення якості, бо ще мало незалежних лабораторій, куди вони б віддати зразки; елеватори контролюють більшість лабораторій; нині немає державній чи обласної системи контролю лабораторій, яка ефективно працювала.

3.2. Организационно-технические заходи щодо вдосконаленню збутової діяльності

«Маркетинг залежить від завоюванні й утриманні покупців».

З маркетингу починають виробничий цикл, маркетингом його й закінчують. Якщо виробники хочуть збільшити свій частку ринку, вони мають поставити собі низка запитань:

1. Що ми виробляємо найкраще? – максимальне використання ресурсів господарства, близькість до ринків, порівняльне перевага з інших регіонами.

2. як ми маємо очікувати вищу ціну за нашу продукцію? – сортування, упаковка, переробка, продаж безпосередньо споживачеві.

3. Хто є нашими потенційними споживачами? – місцеві, оптові покупці, переробники, підприємства роздрібної торгівлі, експортери.

4. Чого вони хочуть купувати ці потенційні споживачі і як хочуть купувати це? – ринкові дослідження, групи споживачів, інформацію про ринку.

5. Чи може продукція бути реалізована незалежно, чи виробникам вигідніше збувати її спільно?

Сильна позиція також в маркетингу, як й у закупівельної діяльності. Навіть у процесі виробництва чи переробки продукції неможливо було створити додану вартість, спільне впровадження продукції дозволить фермерам отримати ми за неї кращу ціну.

Навіть якщо його додана вартість була створена з допомогою переробки продукції, можна отримати роботу вищу ціну над ринком, за умови:

· виробляти товар, потрібний покупцю;

· поставляти продукцію відповідного якості;

· забезпечувати ефективну доставку продукції або створити зручні умови для відвантаження продукції покупцям чи самим надавати ефективні послуги з доставки;

· обговорювати умови оплати з покупцями;

· пропонувати свій товар у найбільш зручне сезон, а чи не тоді, коли знадобилися гроші;

· обходитися мінімумом посередників.

На цей час збутова діяльність НПКХ «Азовський фермер» дуже вузькоспрямована – це збут послуг: підготовка і складання звітності підприємств, що у складі НПКХ; консультації з питанням облік і звітність; підготовка до перевірки для ИМНС, ЦСУ, позабюджетних фондів, банку.

Пропозиції для поліпшення діяльності НПКХ:

· НПКХ створюється з урахуванням підприємств і дочок селян (фермерських) господарств на добровільних засадах;

· НПКХ займається поставкою і реалізацією сельско-хозяйственной своєї продукції найвигідніших умовах перетворюється на цьому регіоні, які мають від імені цієї ніякого відсотка вигоди;

· НПКХ існує паралельно з міським управлінням сільського господарства та приймає активну участь у розподілі які від держави коштів, спрямованих як на сільського господарства;

· НПКХ укладає договори на збут сільськогосподарської продукції з особи груп підприємств, входять до складу і доносить перед тим таку ціну сбываемой продукції, яку пропонує покупець цієї категорії продукції;

· НПКХ наглядає за використанням виділених ним коштів, щоб ці гроші йшли лише за призначенням;

· НПКХ і Управління сільського господарства району мають стояти на рівних умовах перед адміністраціями цих районів.

Шляхи вдосконалення збутової діяльності підприємств:

1. Здійснювати на підвищення кваліфікації як курсів, конференцій, семінарів і практичних занять, які можуть опинитися проходити і з відривом, і без відриву з виробництва.

2. Користуватися послугами консультантів по маркетингу. Вони забезпечать підготовку рішень у сфері збуту, роботи з торгово-посредническими фірмами, здійснять дослідження ринку, дадуть рекомендації з просування своєї продукції ринок.

3. Здешевлення транспортування сільськогосподарської продукції, сировини й продовольства.

4. Дотримання сівозміни.

5. Малим підприємствам потрібна своя переробка. І тому необхідно створити свою продовольчу корпорацію. Корпорація буде забирати всю продукцію підприємств і відразу розраховуватися. Отже, цикл з виробництва продукції до його реалізації замикається.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15