Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Удосконалення збутової діяльності підприємств у складі НПКХ "Азовський Фермер"

Сторінка 12

Вибір цільових ринків має надати фірмі змогу досягнення поставленого нею мети. У цьому ринок має вистачити ємним; надати можливість на шляху зростання; же не бути об'єктом комерційної діяльності конкуруючих фірм; характеризуватися деякими незадоволеними потребами, які дана фірма може задовольняти.

Вибір методу виходу ринок полягає у розв'язанні тих завдань придбання акцій інших фірм, розширенні власного виробництва, пайовому співробітництво з іншими фірмами.

Вибір методу і коштів маркетингу передбачає визначення попиту виходу фірми на конкретний сегмент ринку. На покупця впливають чинники, пов'язані лише з самим товаром, а й місцем продажу, способами просування товару ринку і ціною.

Якщо фірма впливає якість товару та її ціну, тоді можливі комбінації: низьку якість і низька ціна; низьку якість й відповідна середня ціна; середнє якість й відповідна середня ціна; високу якість та висока ціна, і таке інше.

Своєчасність і якість управлінського рішення визначається наявністю необхідної інформації. Тому, спрямована, різноманітна діяльність зі збирання та їх обробки інформації дозволяє оперативно реагувати зміни ринкової ситуації, сприяючи забезпечення лідируючих позицій над ринком.

Отже, управління якістю починається і закінчується маркетингом.

Якість продукції час зайняло ключове місце у торгово-економічної, підприємницької і навіть над політичною діяльності сучасного світу. Уряди багатьох країн вважають, що невід'ємним елементом взаємовигідній міжнародної торгівлі, і економічного співробітництва в є сертифікація продукції.

Сертифікація там має багаторічну практику.

Своїм походженням і становленням сертифікація зобов'язана об'єднанню фирм-потребителей однаковою продукції цілях спільного контролю якості продукції постачальників. Одержуючи підтримку різних органів влади, від муніципальних до національних, всякі подібні об'єднання сформували спеціальні центри контролю над якістю продукції.

Якщо основу організаційно-економічного механізму управління продукції становить стандартизація, виконує функцію нормативного забезпечення, то сертифікація є оцінкою, підтверджує із необхідною достовірністю відповідність продукції вимогам державних та міжнародних стандартів, технічних умов. Задоволення відповідностям оформляє третій бік – випробувальна лабораторія, сертифікаційний центр – орган, котра ні від постачальників (перша сторона), ні від покупців (друга). Для надання права випробувальним центрам (лабораторіях) проводити сертифікацію відповідності використовується процедура акредитації, результатом якої є документ – свідчення, що підтверджує офіційне визнання те, що випробувальна лабораторія правомочна здійснювати конкретні випробування чи конкретні типи випробувань. Сертифікація є систему, яка має власними правилами процедури та управління щодо сертифікації відповідності. Сертифікація продукції – це діяльність із підтримці відповідності продукції установленим вимогам для.

Сертифікація ввозяться цілях:

· створення умов підприємств, установ, громадських організацій і підприємців на єдиному товарному ринку Російської Федерації, і навіть до участі в міжнародному економічному, науково-технічне співробітництво й міжнародну торгівлю;

· сприяння споживачам компетентному виборі продукції;

· захисту споживача від недобросовісності виготовлювача (продавця, виконавця);

· контролю безпеки продукції для довкілля, життя, здоров'я та майно;

· підтвердження показників якості продукції, заявлених виробником.

Сертифікація може мати обов'язковий і добровільним.

Обов'язкова сертифікація ввозяться випадках, передбачених законодавчими актами Російської Федерації щодо окремих видів продукції, є підстави покладено інші державні керівні органи Російської Федерації.

На початку 1998 року у системі сертифікації ГОСТ було акредитовано більш 300 органів по сертифікації і майже 1000 випробувальних лабораторій і торговельних центрів, як вітчизняних, і закордонних.

Учасниками обов'язкової сертифікації є Держстандарт Росії, інші державні керівні органи Російської Федерації, уповноважені виконувати роботи по обов'язкової сертифікації, органи з сертифікації, випробувальні лабораторії (центри), виробники (продавці, виконавці) продукції, і навіть центральні органи систем сертифікації, зумовлені у необхідних випадках в організацію і координації робіт у системах сертифікації однорідної продукції. Допускається що у проведенні робіт з обов'язкової сертифікації зареєстрованих некомерційних (безприбуткових) об'єднань (спілок) і закупівельних організацій будь-яких форм власності за умови їхнього акредитації відповідним державним органом управління.

По продукції, яка підлягає відповідно до законодавчими актами Російської Федерації обов'язкової сертифікації з ініціативи юридичних осіб і громадян можна проводити добровільна сертифікація за умов договору між заявником і органом по сертифікації. Орган по добровільної сертифікації встановлює проведення робіт у системі сертифікації, зокрема порядок її оплати.

При обов'язкової і добровільної сертифікації застосовують «Правила сертифікації робіт і у Російської Федерації», прийняті Державний комітет РФ по стандартизації, метрології і сертифікацію від 5.08.97 р.

Через війну діяльності з сертифікації виникає сертифікат відповідності – документ, створений згідно з правилами системи сертифікації і який убезпечить у тому, належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документа. На сертифіковану продукцію наноситься знак відповідності.

Сертифікат відповідності видається підприємству – виробнику Держстандартом максимум - на 3 року. Справжні менеджери віддавна зрозуміли, що за умови ринку фінансове становище підприємства залежить насамперед від якості своєї продукції. Зробивши основну ставку якість продукції і на систему якості, вони домоглися значних успіхів.

Існування планового збуту передбачає певне участь державні органи, яка виявляється у вигляді формування системи законодавчого і нормативного регулювання збутової діяльності, бюджетного регулювання виробництва окремих видів продукції (демпінгові заходи й державну підтримку найбільш ризикованих секторів збуту).

2.4. Значення вдосконалення збутової роботи і вплив в основні техніко-економічні показники підприємств

Функціонування нормалізованого збуту можна зводити до найпростішої схемою взаємодії попиту й пропозиції. При недостатньому пропозиції якогось виду товару нього зростають, і авансування капіталу цю галузь стає найбільш рентабельним. Потому, як у сфері виробництва цієї продукції з'являються нові підприємства (чи розширюються діючі), обсяг товару над ринком починає вона зростатиме і врівноважує попит нею. Саме тоді продукція реалізується по найбільш справедливим цінами, що саме таке становище є найбільш бажаним для нормалізованого збуту взагалі (або заради економіки народного господарства за цілому). У разі наступного нарощування обсяги виробництва попит цей товар відстає пропозиції, нього падають, і розпочинається процес відпливу капіталу з цього сектора.

Крім суто регулюючої функції збутова діяльність виконує і інших функцій, стимулюючих ефективний розвиток країни народного господарства за цілому і сільського господарства за частковості.

Функції збутової діяльність у сільськогосподарському виробництві:


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15