Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Удосконалення збутової діяльності підприємств у складі НПКХ "Азовський Фермер"

Сторінка 10

Стратегія «лідера» у тому, що, володіючи перевагою в ресурсах, як кількісно, і у якісному відносинах, він завойовує найбільші частка ринку і від інших адаптується до попиту.

Стратегія «що викликає» складається загалом плані у будь-якому наступі на позиції «лідера» з єдиною метою коли-небудь зайняти в його позиції, чи хоча б значно потіснити їх.

Стратегія «щелевого» чи «який окопався» трапилося в ринковій ніші спрямована здебільшого зміцнення завойованих, хай і невеликі ринкових позицій. До них належать переважно, новачки, які намагаються знайти свого покупця у своїй не було за чіпати сильніших конкурентів, може бути може викликати в новачків катастрофічними наслідками.

Чималий інтерес є «субъектная» конкуренція, і особливо стосовно нинішнього стану російської економіки. Початковою, відправною точкою суб'єктній конкурентної боротьби є над ринком фірм чи компаній, які поки що що немає ні високопродуктивним устаткуванням, ні спеціальними пізнаннями чи заделами у сфері НТР. Вони забезпечують собі стійке становище над ринком тільки з обраної у сфері діяльності. Але якщо така фірма виявиться досить гнучкою, то поступово стане накопичувати капітал та зростатиме. Разом про те механізм збільшення розмірів фірми без відповідної зміни маркетингової стратегії можуть призвести її до банкрутства. Більшій пристосовуваністю до швидко мінливих умов ринку мають малі фірми. Вони виявляють стійкий імунітет до виживання, здатність перетворити свої слабкості з. Наприклад, які мають потужного банку й першокласного устаткування, виконувати, на відміну великих монополій та акцій компаній, дрібні замовлення, простіше підлаштовуватися до змін від попиту й іншого подібного начиння. Вижити їм у умовах гострої конкурентної боротьби допомагає точний розрахунок: діяльність у сферах традиційних для бізнесу, або виконання функцій субпоставщиков дрібних деталей чи напівфабрикатів значних компаній. Дрібні фірми займаються копіюванням відомих марочних виробів, що дозволяє йому швидко пристосовуватися до хвилі попиту ці товари. Водночас активно використовують «партизанський» маркетинг, який допомагає просувати свої товари будь-якими доступними методами. Але, щоб вижити, їм рано чи пізно необхідно зростати, займаючи дедалі більшу частину ринкової ніші, спочатку у національному, і потім й у міжнародному масштабі. Для подальшого нарощування свого економічного зростання така фірма має втрапити у масове виробництво, що непросто зробити, оскільки поза за ринковою ніші вона стає вразливою на свої конкурентів. Разом про те спеціалізація і "масове виробництво можуть дати фірмі велику удачу, якщо вибрана нею спеціалізація виявиться дуже перспективної для цільового ринку. Патентна стратегія – випуск диференційованого, спочатку обмеженої кількості продуктів дуже високої якості. Такі спеціалізовані фірми легко обходять в конкурентної боротьби потужні компанії, займаючи свої власні ексклюзивні ринкових ніш. Водночас підкреслюють і всіляко культивують свою несхожість інших. Створивши масове виробництво, згодом можуть задоволення споживчого попиту масову та порівняно дешеву продукцію. Стратегія їх конкурентної боротьби зводиться до курсу зниженні витрат виробництва. Основою здійснення такого стратегії є така організація виробництва, що дозволяє випускати значну кількість недорогих, але високоякісних товарів, виділені на масового споживача.

Проте до цієї можна прийти шляхом прориву в НТР, що роблять фірми, які, освоюючи нові продукти чи технологій і виробництва, виявляються хвилі стимулируемого ними попиту новинки. Розвиваючись динамічно, така фірма прагне зайняти домінують. Але якщо вона втратить стратегію безперервного розвитку і глобального проникнення національні ринки інших країнах, вона може вичерпати чинники свого розвитку. Такі компанії, зазвичай, обростають незліченними другорядними виробництвами, стають малоуправляемыми, втрачають динамізму прибутковість.

У результаті ринкового реформування російської економіки багато підприємств, особливо які стосуються природним монополіям, намагаються використати свої монопольні переваги, штучно завищують ціни, і тарифи послуги та поступово знижують свої конкурентні можливості на світовому ринку, допускають спад виробництва. Деякі підприємства, домінуючі колись який чи галузі і зуміли перебудуватися на сучасні методи ринкового управління, пасивно втратили свої позиції ринках СНД настільки, що ця зустріч стала загрозою економічній безпеці країн. У той самий час, досвід виживання за умов кризи підтверджує очевидне: лише маркетингова стратегія дозволяє підприємствам не здати ринку.

В усіх випадках стратегія конкурентоспроможності товарів, із якими фірми й українські підприємства виходять своє внутрішнє і світова ринки. Причому у рамках розробки конкурентної стратегії визначається конкурентоспроможність товарів. Це спирається на особливі технології.

Конкурентоспроможність товару визначається її узагальненої характеристикою, що дозволяє виявити переваги сукупності властивостей технічного рівня та якості продукту перед аналогічними виробами конкурента. Для чіткого ставлення до своє становище над ринком підприємці, їх маркетологи і менеджери повинні вміти кількісно вимірювати конкурентоспроможність своїх товарів та послуг, що дозволяє йому зможе ефективно управляти його рівнем. І тому необхідна передусім якісна інформація, характеризує корисний ефект, отримуваний як виробниками, і можливими споживачами наукової продукції. Маркетингові ринкові дослідження, які з допомогою опитувань покупців, дозволяють зібрати інформацію про споживчих оцінках властивостей товарів хороших і обеспечиваемыми ними корисними ефектами. Це можна знайти під час аналізу всіх відповідей покупців, котрим найкращим є товар, який би високий споживчий ефект стосовно затратам з його придбання і експлуатацію. Причому ставлення між ефективністю товару та реальними витратами споживання слід прагнути до максимуму.

На даних методологічних посилках грунтується такий поширений метод визначення конкурентоспроможності, як параметричний. Корисний ефект товару, відповідно до даної методу, визначається сукупністю властивостей виробів, котрі дозволяють йому задовольняти певні потреби.

Оцінюючи корисного ефекту кожного вироби необхідно засвоїти перелік параметрів у межах даних груп, і кількісне значення кожного їх. Крім корисного ефекту параметричний метод пропонує розрахунок витрат на і експлуатацію виробів. Адже кожна покупаемый товар вимагає як грошового відшкодування його продажною ціни, а й передбачає Витрати експлуатацію й споживання. Тому ціна споживання включає у собі такі економічні параметри, як покупна (ціна), Витрати транспортування, вартість пакування й наладки устаткування, і навіть навчання персоналу. Сюди відносяться видатки паливо також електроенергію, на те що за виробом у його експлуатації. Зазвичай покупна ціна не перевищує 10-15 % ціни споживання цілому. Причому зниження її завжди приводить до підвищення конкурентоспроможності товару, оскільки головну роль грає ціна споживання.

Конкурентоспроможність товару може бути різною різними ринки збуту і змінюватися залежно від ставлення до товару тієї чи іншої споживчого сегмента. Тому його треба розраховувати до різних та різних груп споживачів і порівнювати з товарами конкурентів. Два товару може бути можна порівняти на конкурентоспроможність, якщо їх кваліфікаційні параметри збігаються. З іншого боку, враховуються і фаза життєвого циклу аналогічних виробів на обраному ринковому сегменті.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15