Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Селекція і насінництво моркви і капусти кольорової

Сторінка 6

У межах підвиду абортива виділено чотири груп пы сортотипов: середземноморська (італійська), сівбі ро-западная європейська, західноєвропейська (француз ская) і північноєвропейська. Форми підвиду абортива поширені у культурі у середземноморських країнах, у Західній та Центральною Європі. У пізня година вони проникли у Європі, Аме рику, Азію й Австралію.

ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦИИ КОЛЬОРОВИЙ КАПУСТЫ

основні напрями селекційної роботи з колір іншої капустою характером поставленої цілі й методам його проведення аналогічні виконуваних під час роботи з до чанной капустою. До них належать досягнення високу врожайність за відповідного терміні вирощування для ранніх, середніх і пізніх сортів, дружности созре вания головок, опірності хворобам і шкідників. Разом із цим у селекції кольорової капусти є й світло спеці фичные напрями, зумовлені особливостями будівлі товарного органу і необхідністю поліпшення її якості.

Высококачественная голівка мусить бути щільною опуклої чи кілька приплюснутою форми, білої чи желтовато-белой з округло-бугристой поверхнею, без ворсистости і зберігати товарну придатність на корів ню протягом 3—5 днів. Перелічені ознаки навчай тывают глазомерно в оцінці селекційного материа ла. При селекції на білизну предпочтительны рослини, які мають листя нахилені до голівці, що обеспечива ет захист його від сонця. При аналізі ворсистости треба враховувати причини лише її вияви. У випадку може бути викликана нерівномірним розвитком за чатков окремих бутонів, й інші — израстанием лисиць точков. Тому підхід до усунення ворсистости мо жет бути різним.

При селекції кольорової капусти слід також учиты вать, що вона дуже реагує зміну умов середовища (змінюється довжина вегетаційного періоду, уро жайность і якість головок). Значним препятст вием в про селекційну роботу з цим культурою служать працю ности отримання насіння умовах середньої смуги, осо бенно при виведенні сортів позднелетнего і осіннього споживання. І тут зазвичай застосовують метод половинок. У зарубіжній практиці щоб одержати се мян, від цінних рослин при осінньому вирощуванні невеликі частини головок прищеплюють на рослини брокколі, які із штучним освітленням.

СЕМЕНОВОДСТВО КОЛЬОРОВИЙ КАПУСТЫ

Кольорова капуста — однорічна, перекрестноопыля ющееся рослина. Легко переопыляется з усіма видами капусти із заснуванням нетоварных гібридів. Простий ранственная ізоляція між сортами кольорової капусту і видами інших капуст встановлено 2000 м на місці і 600 м на захищеному.

Період вегетації кольорової капусти від посіву до соз ревания насіння залежність від сорти і умов выра щивания сильно коливається: від 200—240 днів у скоростиглих сортів у неповній середній смузі до 270—330 днів у позд них сортів Півдні.

У разі середньої смуги насіння кольорової капусти вирощують в плівкових теплицях, парники, під кар касами з плівковими укриттями. Семеноводство ранніх сортів можлива й у відкритому грунті.

Особливості насінництва в захищеному грунті. При вирощуванні насіння кольорової капусти велике зна чение має термін посіву, оскільки зайве ранній посів у теплицях в зимовий період робить дорожчою виробництво се мян, й рослини потрапляють у несприятливі світлові умови, а при пізньому сівбу сім'яники не встигають визріти, що знижує врожай і якість насіння. Посів насінням еліти проводять із кінця місяця по 2 лютого в зимових теплицях. Перед посівом насіння протравлива ют препаратом ТМТД (4 р на 1 кг) чи витримують введення при 50° З 20 хв, після що їхні охолоджують в хо лодной води та просушують до сипкості. Вирощування розсади кольорової капусти на насіннєві мети не отлича ется від вирощування в продовольчі мети. Ефективна підгодівля рослин мікроелементами (бір, марганець, мідь, молібден), це підвищує семен ную продуктивність. Микроудобрения вносять з підживлення ками. Застосовують і внекорневые підгодівлі,

У другій половині березня розсаду з зимових теплиць переносять в плівкові теплиці, під плівкові карка сы в холодні парники, щоб уникнути її витягування. Наприкінці марта—начале квітня розсаду висаджують в парники і обогреваемые плівкові теплиці. Під кар касы з плівковими укриттями, соціальній та плівкові теплиці на сонячному обігріві розсаду висаджують у середині квітня. Перед висадкою розсаду обрабатыва ют хлорофосом проти капусних блошек і капустяної мухи. Рассаду висаджують в шаховому порядку вздовж парника в 3 низки, відходячи від північного парубня на 15 див, як від південного на 20 див. Під раму висаджують в за висимости від сорти 12—14 рослин. Висадку в пленоч ные теплиці й під каркаси з плівковими укриттями проводять за. схемою 60Х30—25 див, відходячи від каркаса на 20 див. У другій половині травня в разі настання теп лой погоди каркаси зазвичай видаляють із дільниці. Знову їх встановлюють на сім'яниках кольорової капусти при несприятливих погодні умови у вересні.

Відхід за кольорової капустою після висадки розсади звичайний: провітрювання, сапання, розпушування, окучива ние рослин, поливи, підгодівлі, боротьби з хворобами і шкідниками. При вирощуванні насіння парники, під каркасами проводять підсипку рослин легкої грунтом (суміш торфу, перегнойной землі з дернової) шаром 3—4 див. Подсыпку проводять щонайменше тричі; першу— перед смыканием рослин, другу — після сортовий прочищення й третю — при масовому цвітінні. Подсыпки поєднують з подкормками. Поливают рослини під до рень, не допускаючи подвядания рослин. У теплу погоду посилюють провітрювання рослин,

Особливу увагу слід приділяти боротьби з хворобами і шкідниками. Проти весняної й літньою капуст іншої мухи (травень, червень) рослини під час масової откладки яєць і отрождения личинок обприскують хлоро фосом (витрата препарату 0,8—1,2 кг на 1 га), карбофосом (0,6—1 кг на 1 га) чи фосфамидом (0,8—1 кг на 1 га). Опрыскивание повторюють з інтервалом 7—10 днів. При ушкодженні рослин личинками капустяної мухи грунт близько кореневої шийки рослин поливають 0,2%-ным розчином хлорофосу чи 0,3%-ным розчином карбофоса (0,2 л на рослина). Проти попільниці у разі перших її колоній рослини обприскують; карбофосом (0,6—1,2 кг на 1 га), фосфамидом (0,5— 1 кг на 1 га) чи антио (0,8—1 кг на 1 га).

Технічна спілість головок кольорової капусти настає наприкінці квітня — першої декаді червня, Саме тоді розпочинають апробації і відбору насіннєвих расте ний. При сортових прочистках для насіннєвих цілей остав ляют рослини з властивій сорти розеткою, з круп ными, щільними, білими головками. Після прочищення під парникової рамою зазвичай залишають 8—12 расте ний. Відбір насіннєвих рослин проводять у середині ію ня. Залишати на насіннєві мети рослини, які мають технічно спілі голівки утворюються у кінці червня. ризиковано, хоча голівки формуються великі й пліт ные (їх використовують продукції).

При апробації аналізу піддають все виїжджені рослини в 2—3 прийому принаймні формування головок.

Дані сортового аналізу підсумовують, обчислюють середовищ неї арифметичне на основі цього становлять акт апробації, у якому відзначають відсоток рослин, одне тимчасово сформували голівки на момент кожного аналізу.

Після відбору проводять підгодівлю рослин, подсып ку їх землею. За всіх цих роботах особливу увагу варто звертати па збереження листя розетки. Уда ление чи ушкодження листя призводить до різкій за держке формування насіннєвого куща. При видаленні ж всіх листя розетки розвиток насіннєвого рослини припиняється (рис. 52).

Формування й те що за насінними рослинами. У процесі розвитку насіннєвого куща дуже багато втеч відмирає. Відмирають прета мущественно пагони центральній частині голівки і побе гі високих Порядков, звернені всередину семенника, у результаті сім'яник набуває форми «чаші».

Інтенсивність плодоносіння не більше всього се менного рослини зростає зі підстави для її гору ній частини й від втеч низьких порядків до пагонам ви соких порядків. Останнє пов'язаний із ступенем отмира ния втеч не більше насіннєвого куща. При насінництві кольорової капусти участь у закритому грунті обыч але прийнято вирізати центральну частина голівки і насіннєві мети залишати 5 нижніх втеч першого порядку які першими рушають у ріст. Видалення не що розвивається центральній частині голівки предохраняет насіннєве рослина від захворювання бактериозом і поза гнивания. У цьому насіннєві кущі швидше відростають і зацвітають, особливо в сортів з великою і щільною голівкою.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12