Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Прогноз економічного розвитку на Самарської області

Реферат: Прогноз економічного розвитку на Самарської області

Зміст.

Введение……………………………………………………………………………………………………….….2

Короткий опис Самарської області……………………………………………………………… ….8

1. Прогноз забезпеченості Самарської області основними видами с\х продуктів.

1.1 Прогноз виробництва основних с\х продуктів на 2005 і 2010 року……………… …….9

1.2 Прогноз споживання основних с\х продуктів на 2005 і 2010 року…………………… 11

1.3 Баланс виробництва та споживання душу населення основних с\х продуктів… 14

1.4 Прогнозні заходи щодо ліквідації дефіциту на 2005 і 2010 року…………… .16

1.5 Висновок на чолі…………………………………………………………………………………… .18

2. Прогноз водообеспеченности Самарської області.

2.1 Прогноз наявності водних ресурсов……………………………………………………………….20

2.2 Прогноз споживання водних ресурсів……………………………………………………… 20

2.3 Баланс наявності та споживання водних ресурсов…………………………………………….25

2.4 Висновок по главе………………………………………………………………………………………25

3. Висновок для роботи…………………………………………………………………………………….26

Список використаної літератури………………………………………………………………… 27

Пропозиція викладачеві………………………………………………………………………… 28

Вихідні дані.

Додатка.

Запровадження.

Ця курсова робота дозволяє студентам закріпити і докладно освоїти придбані щодо курсу планування теоретичні знання і набутий добити найбільшого освоєння за нею практичні навички. Вона дозволяє вивчити конкретні показники Самарської області й з їхньої основі розрахувати прогнозні значення, необхідних визначення экономико-социальной й екологічної обстановки обраного регіону на майбутньому (в січні 2005 і 2010 роках).

Робота і двох основних розділів. У першому його розділі наводяться зібрані вихідні даних про динаміці населення області, фактичних обсягах виробництва та споживання основних продуктів с\х, виконуються прогнозні розрахунки з прогнозному балансу цих продуктів, обгрунтовуються заходи щодо ліквідації виявленого дефіциту продуктів.

У другому розділі роботи наводяться вихідні дані про наявність і фактичних обсягах споживання водних ресурсів, екологічні проблеми в аналізованої області, виконуються прогнозні розрахунки її водообеспеченности та обґрунтування вибраних заходів із ліквідації виявленого дефіциту і вирішення екологічних проблем.

Перш ніж переходити безпосередньо до розрахунків тексту роботи, варто навести деяку інформацію, що характеризує сутність процесу планування (сутність розрахунку показників у майбутнє та визначенням сформованих тенденцій).

Планування — це одне з найважливіших досягнень економічної науки в $ 20 столітті, яка змінила характер управління розвитком, перетворивши його з стихійного процесу у свідомо регульовані явища. Ці у сфері докорінні зміни економіки відкривають нові змогу підвищення ефективність використання різних ресурсів. У умовах посилюється соціально-економічна роль планування і прогнозування. Для прийняття обгрунтованих господарських рішень необхідно прогнозувати зміна кількісних і якісних характеристик економічного розвитку регіону, оцінити вплив реалізованих заходів із поліпшення економічної, соціальної й екологічної обстановки у регіоні.

Планування та прогнозування особливо важливо у умовах ринкової економіки, позаяк у умовах ринку сильно зростає роль низки стихійних ринкових чинників (рівень цін, попит, пропозицію, податків і таке інше), зміна форми власності.

У широкому значенні слова планування — це всяке усвідомлене дія з визначенню шляхів розвитку на майбутньому, а вузькому — метод економічного (з допомогою фінансових важелів) і адміністративного регулювання темпів і пропорцій розвитку підприємств і.

· Процес планування полягає в наступних принципах:

1. Целенаправленность. Передбачає наявність конкретних цілей і завдань, на вирішення яких становлять план.

2. Оптимальность і обгрунтованість планів. Полягає відшукати такого технічно можливий варіант рішення поставленого завдання, який доданих обмеженнях на ресурси, забезпечує найкраще функціонування об'єкта, розвитку підприємства, території.

3. Збалансованість — це необхідність балансовою ув'язування планованих показників, як загальноекономічних і зовнішньоекономічних, і міжгалузевих, внутрішньогалузевих і територіальних.

4. Непрерывность і соподчинённость. Означає як завчасної розробки планів і прогнозів чергове расчётный період, і забезпечити наступність суміжних планів та його коригуванні за зміни умов, ув'язування планів підприємств і територій із планом республікою. Комплексність дозволяє в моїх планах ув'язати економічні, соціальні й екологічні завдання й обмеження під час використання тих чи інших ресурсів. Комплексність — це численних 2-х або як завдань, цілей, і навіть спільного використання жодного виду ресурсів 2-мя або як споживачами, облік інтересів галузі й регіону.

5. Єдність планів — це


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11