Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Галузі господарства Росії, развёрнутая характеристика агропромислового комплексу

Сторінка 10

4.Экономическая ефективність сільськогосподарського виробництва, обумовлена системою показників, основними серед яких є: вихід продукції сільського господарства і валової дохід на одиницю земельної площі й одиницю матеріальних й трудових витрат, прибутковість виробництва. Слід зазначити, що у економічну ефективність впливає сукупність всіх аналізованих чинників розміщення акцій і спеціалізації сільського господарства.

5.Особенности і стабільність міжрегіональних зв'язків за продукцію сільського господарства. Можливість закупівель продукції сільського господарства, їх гарантированность створюють базу у розвиток окремими регіонах лише про тих галузей сільського господарства, котрим є щонайсприятливіші умови. Зрозуміло, у своїй приймаються до уваги видатки закупівлі необхідної сільгосппродукції, її транспортування порівнянні до витрат їхньому виробництво цьому регіоні.

6.Обеспеченность сільського господарства коштами виробництва, що поставляються промисловістю. Відповідність рівня ціни цю промислову рівню ціни сільськогосподарську сировину і продукти її переробки.

7.Размеры сільськогосподарських підприємств. Наприклад, дрібні селянські господарства обмежують можливості спеціалізації.

Є й інші економічних чинників, найсуттєвіше із яких є науково-технічний прогрес. Досягнення науку й техніки дозволяють різко збільшити ефективність тієї чи іншої сільськогосподарського виробництва, розширити ареали виробництва, зняти жорсткі обмеження з питомій вазі певних культур в сівозміні тощо. У країнах із розвиненою ринковою економікою виділяють такий чинник, як "держава", яке активно впливає раціональне розміщення та спеціалізацію сільського господарства, використовуючи економічні методи (кредитування сільськогосподарських підприємств із урахуванням проведеної регіональної політики, підтримку фермерських ціни сільськогосподарську продукцію, наукове забезпечення сільськогосподарського виробництва). Досвід цих країн можна використовувати й у Росії.

Сільське господарство Росії характеризується великими масштабами Виробництва. У 1993 р. було виконано валової продукції на 83,2 млрд. крб.; 99,0 млн. т зерна, 38,1 млн. т картоплі, 12,0 млн. т м'яса, 46,9 млн. т молока, 40,3 млрд. прим. яєць, 169,1 тис. т вовни та інших. Однак у розрахунку виробництва душу населення Росія поступається розвинених країн по найважливішим видам сільськогосподарської продукції. Нерациональна структура харчування населення Росії: у ній мала частка м'яса, фруктів, овочів, підвищена частка хліба, картоплі, тваринного олії.

У Росії низький рівень врожайності сільськогосподарських культур (по зерну в 2,8 разу, картоплі в 2,2 разу, цукрові буряки в 1,8 рази менше, ніж у розвинених країн, навіть у зонах з близькими природно-кліматичними умовами), невисока продуктивність тваринництва. За рівнем продуктивність праці сільському господарстві Україна відстає втричі-вчетверо від розвинутих країн.

2.9 основні напрями розвитку агропромислового комплексу.

Можливі двома способами збільшення виробництва сільськогосподарської продукції – екстенсивний (тобто. внаслідок розширення посівних площ, зростання поголів'я худоби тощо. без відновлення матеріально-технічної основи) і інтенсивний, який передбачає підвищення виходу продукції з одиниці площі результаті застосування ефективніших коштів виробництва, використання досягнень НТП. Можливості екстенсивного розвитку вже з майже вичерпані, тому інтенсифікація (тобто. збільшення матеріальних й трудових витрат за одиницю земельної площі цілях підвищення виходу сільськогосподарської продукції з кожного гектара, поліпшення її якості, зростання продуктивність праці, зниження собівартості одиниці виробленої продукції) є найефективнішим і єдиним можливим способом розвитку. Основних напрямів інтенсифікації є: комплексна механізація, хімізація сільського господарства, меліорація земель, підвищення енергоозброєності праці сільське господарство, вдосконалення використовуваних технологій виробництва. Інтенсифікація складає базі поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва, її подальшого розвитку агропромислової інтеграції.

Необхідність здійснення земельної реформи викликана, з одного боку, нерациональностью використання земельного фонду. Багато сільськогосподарські підприємства немає реальній можливості поголовно обробляти закріплену по них землю через брак трудових ресурсів, матеріально-технічної оснащеності. З іншого боку, бракує земель виділення фермерам та інших, знову створюваним сільськогосподарських підприємств з урахуванням нових форм господарювання, ділянок для ведення особистих підсобних господарств, де землі можна використовувати ефективно. Проведення земельної реформи націлене на підвищення родючості земель та підтримка екологічного рівноваги сільському господарстві.

Земельна реформа виходить з нової правовій основі, що відбилася до прийняття законів: “Про земельну реформу”, “Про селянське (фермерське) господарстві", "Про плату за землю", Земельний кодекс Росії. Йде створення економічний механізм регулювання земельних взаємин держави і стимулювання раціонального використання коштів і охорони земель. Важливо врахувати принцип соціально справедливого перерозподілу земель і шляхом створення рівних умов всіх форм господарювання. Земельна реформа передбачає запровадження приватної власності на земельні ділянки процес формування земельного ринку. Здійснюючи перехід до приватної власності на грішну землю важливо, щоб земля стала засобом наживи, спекуляції, тому вироблено механізм державного регулювання цим процесом. Він охоплює суворо цільове використання земель, обмеження їх розмірів, тимчасове обмеження з їхньої продаж тощо. Нові схеми землеустрою розробляються з урахуванням балансу наявності земель й потреби у яких, з урахуванням об'єктивної оцінки стану, розподілу земель і можливостей землекористувачів обробити їх.

На економіку сільськогосподарських підприємств чинить негативний вплив більший з процесом роздержавлення монополізм підприємств переробної промисловості, сфери агросервісу. У межах проведеної аграрній реформі в протидія монополізму пропонується проводити акціонування підприємств з передачею контрольного пакети акцій сільгоспвиробникам. І тому доцільно з боку держави системою податкових пільг, пільгових кредитів фінансово, і організаційно допомагати сільгосппідприємствам у придбанні акцій.

Однією з найважливіших причин спаду в сільськогосподарському виробництві є нееквівалентність обміну між сільське господарство і галузями, що роблять засоби виробництва як на сільського господарства. Аграрна реформа передбачає здійснення заходів, підтримують паритетності ціни сільськогосподарську промислову Продукцію шляхом індексації, прямий компенсації підприємствам витрат, що з підвищенням оптових ціни матеріально-технічні ресурси, і скасуванням всіх видів податків, крім податку з землі.

Йде створення ринкової інфраструктури в агропромисловий комплекс. Створюються і функціонують аграрні біржі, банки, торгові доми, торги та інших., розробляються ефективні маркетингові інформаційні системи збору, збереження і обробки інформації, системи страхування сільгосппідприємств.

Для успішного проведення аграрній реформі насамперед необхідно забезпечити соціальні перетворення на селі (до житлового будівництва, спорудження об'єктів культури, охорони здоров'я, освіти, будівництво шляхів, газифікацію, електрифікацію, зв'язок), т. е. створити умови для для переселення громадян, у покинуті села, малонаселені регіони.

Восточно-Сибирский регіон

3.1 Територія, склад (суб'єкти Федерації), кордону економічного району.

Площа району – 4123 тис. км2. Він займає 1/3 території Східної зони і 24% терені Росії. До складу Восточно-Сибирского району входять: республіки Бурятия, Тува, Хакасия; Красноярський край (з Таймырским (Долгано-Ненецким) і Эвенкийским автономними округами); області Іркутська (з Усть-Ордынским Бурятским автономним округом) і Читинская (з Агинским Бурятским автономним округом).


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13