Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Особливості розвитку народного господарства Росії на етапі

Реферат: Особливості розвитку народного господарства Росії на етапі

Зміст

Запровадження 3

1 Фінансово-промислові групи: специфіка Росії 4

2 Основи функціонування ФПГ 5

2.1 Мета і завдання ФПГ . 5

2.2 Типи ФПГ 6

2.3 Функції ФПГ 11

3 Найбільші ФПГ 15

4 ФПГ і розвитку російської економіки . 29

Укладання . 37

Список використаної літератури . 39

Запровадження

Процес інтеграції промислового й банківського капіталу став помітним явлени їм вже на початку нинішнього століття. Исходно пре з формами інтеграції були кін церны і сімейні групи. Пошук эффектив ных форм організації межфирменных отно шений, котрі обіймали б якесь промежу точне становище між суто ринкової сре дой і внутріфірмової організацією, про должается протягом усього століття. Ці позову ния диктуються прагненням до оптимального поєднання переваг концентрації маті риальных і нематеріальних ресурсів з пре имуществами децентралізації управління та відповідальності.

Перспективи розвитку фінансово-промислових груп у Росії - це створення як федеральних, а й регіональних, і навіть міжрегіональних і субрегіональних груп. Слід посилено просувати ідею створення транснаціональних корпорацій, великій ролі у розвитку яких має зіграти асоціація груп. Нове російське "економічного дива" можливе лише за наявності міцного союзу сильного держави й великого бізнесу, сознающих свою спільну відповідальність за долю нашої країни. Для виживання російської економіки необхідний альянс потужних компаній, індустріальних наукомістких галузей, великих диверсифікованих финансо во-промышленных груп. Необхідно мобілізувати наявні ресурси Росії, розпочати кардинальним структурної реформи всієї господарської системи.

У цьому роботі розглядатимуться особливості розвитку народного господарства Росії на етапі через призму функціонування финансо во-промышленных груп.

1 Фінансово-промислові групи: специфіка Росії

Економічна ситуація у народному господарстві Росії характеризується інвестиційним кризою, невідь що успішної грошової приватизацією, кризою ринку. Росія також властиві обмежені рамки розвитку спільного підприємництва і иност ранного капіталу, бажання державні органи утримати на плаву все производст венно-хозяйственные одиниці не враховуючи ефективності своєї діяльності. Економічний фундамент досить відсталий. Позначається зростання ролі торгівлі та послуг, що призводить до вимивання промислового капіталу. Такою економічному фундаменті пробиває собі шлях ідея створення фінансово-промислових груп (ФПГ). Нормативні документи про ці групах народжувалися в Госкомимуществе, подготовившем указ президента від 5.12.93г. № 2096 "Про створення фінансово-промислових груп у Російської Федерації". Оскільки ФПГ підрізали крила ще дитячому віці, то належного ефекту структурній перебудові економіки не було досягнуто. Цьому перешкоджали обмеження, які виключали злиття банківського капіталу з промисловим, отже, і перелив грошей до сферу промислового виробництва. Слід зазначити, що у останнім часом хоч і повільно, але повертається до потреб груп. Показово, що у Заході ринки практично повністю контролюються аналогом фінансово-промислових груп - ТНК, яких налічується понад 40 тис. Маючи в 150 з лишком країнах більш як 180 тис. філіями, вони контролюють від 1/3 до 1/2 промислового виробництва, половину зовнішньої торгівлі, близько 4/5 патентів і ліцензій на новітню техніку, технології, ноу хау.[1]

2 Основи функціонування ФПГ

2.1 Мета і завдання ФПГ

Набувши чинності наприкінці 1993-го р. з закону про групах визначає їх як "сукупність юридичних, діючих як основний і дочірнє суспільства або в цілому або частково котрі об'єднали свої матеріальні і нематеріальні активи (система участі) з урахуванням договору створенні фінансово-промислової групи з метою технологічної чи її економічною інтеграції для реалізації інвестиційних та інших проектів і програм, вкладених у підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту товарів та послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць".

Отже, групи є організаційну форму сполуки капіталу з дуже характерною для Росії промисловим виробництвом великого масштабу. Принципова особливість у тому, що у групах залучення фінансових ресурсів поєднується з процесом їх концентрації на напрямах, які забезпечують закріплення і розширення власної частки внутрішнього ринку, за активну просування світовий ринок.

Важливими цілями створення фінансово-промислових груп являются[2]:

- управління економіки й контролю над на фінансові потоки:

- отримання потужне джерело фінансування розширеного відтворення;

- підвищення ефективності власного виробництва;

- орієнтація виробництва на активне просування зовнішній ринок;

- підключення до товарообігу з зовнішнім ринком як окремо взятих підприємств, але цілих технологічних зв'язок.

З перелічених цілей перед групами стоять такі:

- концентрація інвестиційних ресурсів на пріоритетні напрямки розвитку;

- фінансування промислових НДДКР, прискорення науково-технічного прогресу;

- підвищення експортного потенціалу конкурентоспроможності продукції отечест венних підприємств;

- сприяння демонополізації ринків промислової продукції;

- здійснення прогресивних структурні зміни у промисловості, конверсії оборонних підприємств;

- формування раціональних технологічних і кооперативних зв'язків за умов ринкової економіки, розвиток конкурентного економічної среды.[3]

2.2 Типи ФПГ

З специфіки російського ринку, групи можна підрозділити втричі основних типи:

1. Група промислових підприємств із банком як спонсора, освічена за розпорядженням влади ("офіціозні");

2. Холдинг, створює банки ("холдингові");

3. Банк, створює холдинг («банківські імперії»).

Якщо Сталін перший і друге типи (де за суті банк є розрахунково-касовим центром) мають один основний недолік - фінансова складова був частиною їхнього ахіллесовою п'ятої, то третій тип претендує те що, щоб опинитися потенційно ТНК.

Серед лідерів у цій галузі - "ОНЭКСИМ - МФК" (більш 35), "Російський кредит" (понад 30), "Мост-Банк" (42), "Альфа-банк" (близько 26 юридичних), «Энергомашиностроительная корпорація (ЭМК)» ( близько тридцяти). Ес тественно, що й склад змінюється, зокрема і відійти вбік зростання кількості учасників.

Фінансово-промислові групи умовно можна розділити на дві категорії: постро енные технологічного ознакою (куди входять підприємства-суміжники, пов'язані виробничим процесом) і зведені за ознакою (куди можуть входити підприємства різних сфер, але щодо компактно які працюють у межах, приміром, області). З іншого боку, створюються неформальні фінансово-промислові групи (галузевої орієнтації) - "ЛУКойл", "Юкос", "Сургутнафтогаз", лідери серед вертикально-інтегрованих груп нафто-газового комплексу.

Поєднання низки типів економічної инте грації показано на рис. 2.1, де кола різного діаметра представляють різняться по ве личині компанії, а стрілки — майнові через відкликання вказуванням напряму майнового контроля.[4]

Рис. 2.1. Комбінування міжкорпоративних структур:

1 — універсальна (багатогалузева, ді версифицированная) ФПГ («intermarket keirctsu»); 2 — вертикально інтегрована ФПГ («vertical keiretsu»); За — віртуальна корпорація чи близька їй мережна індустріальна організація; 3б — стратегічний альянс із заснуванням компанії для розробок.

Що ж до характеру діяльно сти объединяемых підприємств, то соотноше ние тут між універсальними і отраслевы ми ФПГ представлене рис. 2.2.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7