Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організація фінансів комерційні підприємствах

Реферат: Організація фінансів комерційні підприємствах

Зміст

стор.

Запровадження 3

1. Обгрунтування обсягу й оцінка параметрів розподілу

вибіркової сукупності 4

2. Основні економічні показники гніву й розвитку сільськогосподарського виробництва 10

2.1. Земельний фонд, його структура і ефективність його

використання 11

2.2. Рівень забезпеченості та ефективності використання

трудових ресурсів 12

2.3. Матеріально-технічна база 13

2.4. Спеціалізація досліджуваної сукупності 14

2.5. Фінансові результати підприємств 14

3. Экономико-статистический аналіз продуктивність праці 16

3.1. Виявлення факторів, і оцінка їхньої впливу результати

виробництва 16

3.2. Розрахунок нормативів і аналіз економічну ефективність

виробництва з їхньої основі 26

Висновки 31

Список використаної літератури 32

Додатка 33

Запровадження

На сучасному розвитку економіки велике значення набуває проблема підвищення продуктивність праці та ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах, позаяк у умовах ринкових відносин неминуча сильна між фірмами, що штовхає їх до постійного підвищення якості своєї продукції і на зниження витрат виробництва. Ця обставина зрештою змінює вимоги до персоналу у бік підвищення їх професіоналізму й творчого ставлення до праці. Хоч би які технічні можливості не відкривалися перед підприємством, не буде ефективно працювати без кваліфікованих фахівців - знавців у справі. Грамотно підібраний персонал – запорука успіху підприємства.

Для оцінки продуктивність праці, отже й якості трудових ресурсів, використовується економіко-статистичний аналіз, дозволяє виявити невикористані резерви розробити і пропозиції щодо підвищення ефективності виробництва. Основні методи економіко-статистичного аналізу будуть викладені у цьому курсовому проекті. Об'єктами аналізу послужать сільськогосподарські підприємства центральною зоною Кіровській області.

Метою даного курсового проекту є закріплення теоретичних знань і придбання практичних навичок у фортепіанній обробці статистичної інформації, а як і застосування економіко-статистичних методів у аналізі.

1. Обгрунтування обсягу й оцінка параметрів розподілу вибіркової сукупності

Виявлення основних властивостей і закономірностей досліджуваної статистичної сукупності починається з побудови низки розподілу одиниць по якомусь группировочному ознакою. Группировочный ознака – це варьирующий ознака яким виробляється об'єднання одиниць сукупності до груп. З урахуванням теми курсового проекту таким ознакою було обрано «виручка одному працівникові». Оцінивши параметри низки розподілу можна дійти невтішного висновку про рівень однорідності, можливість використання її одиниць щодо економіко-статистичного дослідження.

Ряд розподілу – це угруповання одиниць сукупності за величиною будь-якого варьирующего ознаки. Лави розподілу може бути дискретними, якщо варіанти представлені цілими числами, і интервальными, якщо варіанти представлені інтервалами. Дискретний ряд будується у разі, якщо мало варіантів ознаки представлено як перериваних чисел. Якщо ж ознака змінюється безупинно, то будують интервальный вариационный ряд розподілу.

Розглянемо порядок побудови интервального низки розподілу господарств центральною зоною Кіровській області з виручці одному працівникові:

1. Располагаем господарства за порядку зростання виручки одному працівникові (тис. крб.): 2,8; 6.7; 7.3; 8.8; 9.3; 10.4; 10.5; 10.8; 10.9; 11.2; 11.7; 11.8; 11.8; 12.0; 12.1; 13.0; 13.6; 13.8; 13.8; 14.7; 14.8; 15.2; 17.3; 17.9; 18.1; 19.9; 21.1; 22.5

2. Визначаємо кількість інтервалів за такою формулою Стерджесса: k = 1+3,322 lg N

де N – число одиниць сукупності

При lg 30 = 1,477

k = 1+ 3,322х1,477 = 5,91


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8