Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організація селекційного процесу з виведенню нового сорти черешні

Реферат: Організація селекційного процесу з виведенню нового сорти черешні

Зміст.

Запровадження. 3

Характеристика грунтово-кліматичних умов області. 5

Організація селекційного процесу. 11

Селекционное завдання. 11

Організація творчого колективу. 11

Підбір вихідний матеріал. 16

Методи селекції. 16

Селекційна школка. 23

Селекционный сад. 24

Ділянка первинного сортоизучения. 25

Державне сортоиспытание. 26

Методи прискорення селекційного процесу. 28

Література. 30

Запровадження.

За своїми біологічним особливостям черешня отно сится до теплолюбним породам, тому промислове поширення її обмежується, переважно, юж ными областями плодової зони. На північ черешня заходить недалеко; навіть у південних областях Центрально-Чернозем іншої зони на неї припадає незначне місце у садах. Че решня відрізняється від вишні вищими смаковими ка чествами, трохи більшим змістом цукру, значи тельно меншою кислотністю плодів і перевагу нижчої зимо стійкістю.

Сортимент черешні у минулому перебував у основному з интродуцированных Західної Європи зв частково з сортів вітчизняної селекції. Найбільше распростране ние з интродуцированных сортів отримали: Дайбера чер ная, Дениссена жовта, Дрогана жовта, Гоше. Гинь крас ная, Жабуле, Красуня з Огайо, Наполеон рожева, Гедельфингер. Франц-Йосиф.

Селекционерами пророблена значна робота з поліпшенню сортименту черешні, особливо у південних обла стях. Значні успіхи у виведенні нових сортів до стигнуты сьогодні в Інституті зрошуваного садівництва (р. Мелито поля). Загальну визнання отримали сорти селек ции М. Т. Оратовського, як Скороспелка, Мелитопольская рання, Приусадебная, Червнева рання, Тавричанка, За порожская, Днепровка, Мелитопольская чорна, Винка, Бигарро Оратовського; сорти, створені М. Т. Оратовским і М. І. Туровцевым,—Полянка, Сюрприз, Крупноплодная, Рубиновая рання, Космічна, Дилема, Изюмная, Чер-нянка, Приазовская, Дивовижна, Престижна, Анонс, Загадка; З. У. Жуковим і М. Т. Оратовским — Валерій Чкалов.

Сорта, отримані І. М. Рябовым у державному Нікітському ботанічному саду — Багратион, Виставкова, Генеральська, Янтарная, добре відомі у Криму. Широ де поширення південно-східних областях отримали сорти Л. І. Тараненко: Донецький вугіллячко, Дончанка, До нецкая красуня, Ярославна, Аеліта.

Через війну селекційної роботи Мліївського инсти тутечки садівництва та Інституту садівництва (р. Київ) сорті мент черешні лісостепу і Полісся поповнився новими сортами; Улюблениця Дуки, Киянка, Китаевская чорна, Красуня Києва, Рання Дуки (селекціонери З. X. Дука, А. П. Родіонов, І. М. Ковтун); Рожева млиевская, Нек-тарная (селекціонери І. І. Ильчишин, А. М. Шевченка та М. А. Борисюк). Добре відомі сорти черешні: Даге станская рання, Горянка, Дагестанка (Дагестанская досвід ная станція садівництва, селекціонер Покровська А. З.);

Кавказька, Краснодарская рання (СКНИИСиВ; селек ционер Колесников М. А.).

Створено нові сорти черешні й у північніших районів країни (південь Центрально-чорноземній зони, захід ные райони). До них належать: Россошанская велика. Рання рожева, Россошанская золотава, Юлія (Россо шанская плодово-ягідна досвідчена станція, селекціонер Ворончихина А. Я.), Мичуринская рання, Мичуринская пізня, Рондо, Галатея (ВНИИС їм, Мічуріна, селекци онер Т. У. Морозова), Валерій Чкалов, Слава Жукова, За ря Сходу (ВНИИГиСПР, селекціонери З. У. Жуков, Є. М. Харитонова), Червона щільна, Ленінградська жел несучи (Павловська досвідчена станція ВИР, селекціонер Ф. До. Тетерів), Воронезька рання, Компактная Вень-яминова (Воронезький СХИ, селекціонер А. М. Веньями-нов), Брянська рожева, Ипутъ, Радица, Ревна (НДІ лю пина, р. Брянськ, селекціонери А. І. Астахов, М. У. Кань-шина), Золота лошицкая. Мускатная, Перемога, Снігуронька (НДІ плодоводства, Білорусь, селекціонер Еге. П. Сюба-рова), Пам'ять Чернишевського (Саратовська досвідчена стан ция садівництва).

Проте попри наявність нових районованих сортів, існуючий сортимент потребує дальше поліпшення, оскільки багато сорти незимостойки, що у від ділові роки призводить до значному зниженню врожаю. Найбільш чутливі цьому плані квіткові поч кі, штамбы і одно-двухлетняя деревина.

Невелико кількість сортів з компактній кроною і з плодами, придатними для механізованої збирання. Не досить сортів, імунних і шкідників. Після дощів в багатьох сортів спостерігається розтріскування плодів і виборча поразка їх сірої гнилизною. Ограничен набір сортів раннього терміну дозрівання; з високими якостями плодів і хорошою транспортабельностью.

Характеристика грунтово-кліматичних умов області.

Зростання та розвитку плодових рослин, у значною мірою залежить від погодних умов і, температури, вологості повітря, кількості опадів.

Клімат Мічурінського району помірно-континентальний з теплим влітку, і холодної стійкою взимку. Середньорічна температура повітря становить +4-50 З, досягаючи +70 у найбільш теплі, +30 З у найбільш холодні роки. Висота снігового покрову сягає 60-80 див. Тривалість вегетаційного періоду 180-185 днів. За період вегетації середня багаторічна сумам активних температура (t > 5 град.С) становить 2607 градусів, кількість опадів – 342 мм.

Ґрунти средневыщелоченные, среднемощные чорноземи. Максимальна гігроскопічність грунту - 6,48 %, найменша влагоемкость шару грунту 0-40 див - 27,3-28,8 %, рН водної витяжки - 5,25-5,75, гидролитическая кислотність - 7,8-8,1 мг. экв.

Зміст гумусу середнє - 5,6-6,2 %. Запаси доступних поживних речовин верхніх верств грунту характеризуються такими величинами: азоту - 4,3 мг, фосфору - 6,5-10 мг і калію - 17-18,5 мг на 100 р грунту.

Характеристика грунтового профілю така.

Обрій А – має потужність 0-38 див, темно-сірої рівномірної забарвлення. Структура комковато-зернистая, виражена добре; складання недолуге, тонко трещиноватое, перехід у наступний обрій поступовий.

Обрій В1 – з фарбування світліше попереднього, грудкуватої структури, пухкого складання, кротовин мало, потужність від 38 до 85 див.

Обрій В2 – забарвлення строкато бура з темними плямами кротовин і затеками перегною. Структура призматическая, складання щільне; потужність горизонту від 35 до 110-115 див.

По співвідношенню кількостей фізичного піску і зниження фізичної глини грунтів належить до тяжелосуглинистым иловато-крупнопылеватым. Як верхні, і нижні горизонти характеризуються приблизно рівним змістом однакових механічних фракцій. Наблюдающиеся деякі коливання треба віднести на рахунок неоднорідності почвообразующих подстилающих порід, представлених лессовидными суглинками. З 110 до 180-190 див вони теж мають буро-желтую забарвлення, з невеликими затеками гумусу, в сухому вигляді – трещиноватые, зернистої структури та досить пухкого складання; по механічному складу – суглинистые. Нижче, з 190-200 див. залягає шар більш темний з фарбування і щільний по додаванню, тяжелосуглинистого механічного складу.

Грунт в гибридном саду, де проводили розкопки, средневыщелоченный чорнозем. Опис горизонтів таке:

Обрій А - має потужність 0-23 див, чорно-сірий, уплотненый, увлажненый, грудкувата структура, капролиты, багато коренів, багато хробаків, перехід ясний по структкре.

Обрій В1 - має потужність 23-60 див, серо-бурый, уплотненый, увлажненый, хробаків мало, структура мелко-зернистая, капролиты, перехід поступовий.

Обрій В2 - сірий з бурим відтінком, уплотненый, потужністю 60-81 див, структура мелко-зернистая.

Обрій ЗС - буро-серый, вологий, щільний, потужністю 81-96 див, структура грудкувата.

Подстилающая порода - лесовидний суглинок.

Щільність грунту в шарі залягання основної маси коренів (40-60 див) становила 1,4-1,5 г/см3.

За даними метеорологічних спостережень метеостанції ВНИИС їм. Мічуріна (р. Мічурінськ), погодні умови у роки досліджень було кілька відмінними від среднемноголетних даних. Характеристика погодних умов у роки проводити дослідження приведено в таблицях 1, 2 і трьох.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10