Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організація підприємницької діяльність у сільське господарство

Реферат: Організація підприємницької діяльність у сільське господарство

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Перехід до ринкової економіки, визнання власності покликали до життя і відродили у Росії активну підприємницьку діяльність. Розвиток бізнесу жадає від його освоєння нових професій, нових підходів до людей, до діяльності, а найголовніше – нових знань.

Важлива роль цих завдань відводиться принципам і закономірностям організації сільськогосподарського виробництва на підприємствах АПК. На основі виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контролю над виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства його підрозділів.

Нині особливу увагу необхідно приділяти створення умов для розширеного відтворення на підприємствах агрокомплексу, інтенсифікації виробничих процесів, підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності товаровиробників. І тому необхідно ефективно організовувати підприємницьку діяльність. І це отже:

- сформировывать довгострокову програму;

- розробляти перспективну виробничу програму;

- створювати необхідні ресурси;

- стимулювати високопродуктивну працю;

- налагоджувати внутрішньогосподарські і його зовнішні відносини.

У цій сфері багато питань. Як організувати виробництво і продукції те щоб кінцевий фінансовий результат досягнуто не був збитковим.

Існує масу різноманітних точок зору цю проблему.

Мета цієї роботи залежить від вивченні організації підприємницької діяльності аналізованого господарства і його вдосконаленні:

- оцінка підприємницької діяльності господарства;

- визначення фінансових результатів.

- виявлення резервів збільшення виробництва основних видів продукції;

У процесі виконання праці були використані річні звіти за 1996-2000г.г.

1 Огляд літератури

Кожен підприємець, починаючи своєї діяльності повинен чітко уявляти потреба з перспективи у, матеріальних ресурсах, джерела їх отримання, і навіть вміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи підприємства (4).

Історія підприємництва починається з середньовіччя. Вже той час купці, торговці, ремісники, місіонери виглядали підприємців-початківців (19).

Проте, виникнення підприємництва, як яка оформилася стійкого явища, належить до сімнадцятому віці. Початковий етап охоплює кінець вісімнадцятого і дев'ятнадцяте століття (9).

Під підприємництвом розуміється діяльність, здійснювана приватними особами, підприємствами, організаціями з виробництву, надання послуг чи придбання і продаж товарів у обмін інші товари чи гроші, до взаємну вигоду зацікавлених осіб, або підприємств, організацій (10).

Відповідно до Законом РРФСР «Про підприємства й підприємницької діяльності» (22) підприємництво сприймається як ініціативна самостійна діяльність громадян та їх об'єднань, спрямовану отримання прибутку (доходу), здійснювана громадянами на ризик та під майнову відповідальність в межах, визначених організаційно-правовою формою підприємства.

Организационно-правовая форма підприємства повинна враховувати характер громадського виробництва. У чиїх інтересах розвитку виробничих сил доцільно розвивати громадську власність коштом виробництва. Завдяки йому вдалося свого часу радикальніше вирішити ті проблеми, котрі з Заході вирішуються повільно, половинчасто: ліквідувати пільги і привілеї, які з володіння приватною власністю, використовувати накопичення та споживання на інтересах працівників, ефективно регулювати економіку (5).

У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не чітко й ефективно планувати своєї діяльності, постійно збирати і акумулювати інформацію, як про стан цільових ринків, становищі ними конкурентів, і свої перспективи та обмежених можливостях. (1).

Від підприємницької діяльності підприємець повинен мати задоволення. Він бере участь у рішенні соціальних питань праці своїм співробітникам: охорони здоров'я, збереження робочих місць та інших. (15).

Суб'єктами підприємницької діяльність у Російської Федерації може бути її й громадяни інших суверенних, які входять у СНД, не обмежені у порядку у своїй дієздатності, і навіть об'єднання громадян- колективне підприємці (партнери). (8).

Щоб сформувати підприємництва необхідні певні умови: економічні, соціальні, правові норми й ін.

Економічні умови – це пропозиції товарів та послуг і попит ними; види товарів та послуг, що потенційно можуть придбати покупці; обсяг коштів, які покупці можуть витратити на купівлі; надлишок чи недолік робочих місць, що впливають рівень зарплати, цебто в можливість придбати товари.

Впритул до економічним прилягають соціальні умови формування підприємництва. Соціальні умови впливають на відносини окремої людини на роботу, що у своє чергу впливає ставлення до заробітної плати, до місцевих умов праці, запропонованих бізнесом.

Будь-яка підприємницька діяльність функціонує у межах відповідною правовою середовища. Важливе значення має створення необхідних правових умов. Сюди входять наявність законів, регулюючих підприємницьку діяльність й створюють щонайсприятливіші умови у розвиток підприємництва: спрощена і прискорена процедура відкриття та державній реєстрації підприємств, захист від бюрократизму, вдосконалення податкового законодавства. (9).

Обоснованная необхідність державного регулювання підприємницької діяльності вказує головні причини, через які з'явилося відповідне законодавчі акти:

необхідність захистити фірми друг від друга.

Звідси прийняття законів, предотвращающих прояв «недобросовісної конкуренції з».

необхідність захисту споживачів від недобросовісної ділової практики.

Звідси спрямованість законів проти тих організацій, які, позбувшись нагляду, можуть почати випускати погані товари, брехати реклами.

необхідність захисту вищих інтересів товариства від «розбещеності» підприємств.

Адже підприємницька діяльність який завжди забезпечує нам найкраща чеснота життя, за умов початку ринкових відносин у Росії «розгнузданість» підприємств проявляється нерідко тримають у дуже жорстких формах. (6).

Основними виробниками у ринковому господарстві більшості країн є приватні підприємства. Використовуючи можливості оперативного маневрування власними і позиковими коштами підприємців і швидкої перебудовою і переналаживания виробництва, які самі встановлюють свої виробничі плани, орієнтуючись на ринковий попит і ціни товару. (11).

У сфері надання послуг найбільшого поширення здобули державні і муніципальні підприємства. У системі ринкової економіки держава й муніципалітети зобов'язані забезпечити виробництво товарів у тих галузях, у яких приватні підприємства не дають гарантованого задоволення попиту необхідних товарах і послугах по прийнятних цінах, - це стосується, наприклад, забезпечувати населення водою, енергією, транспортом. Державні підприємства отримують дотації і дуже фінансування з державного бюджету, а мцниципальные місцевих бюджетів. (16).

Форми підприємницької діяльності регулюються законодавством про підприємство і місцевих господарських суспільствах. Поруч із ними важливого значення мають укази, розпорядження президента Російської Федерації, постанови і розпорядження Уряди Російської Федерації Передусім слід назвати Конституцію та Цивільний кодекс Російської Федерації. Предпринимательскую діяльність й у АПК також регулює Закон РРФСР «Про селянське (фермерське) господарстві» (1990 р.) і Федеральний Закон «Про сільськогосподарську кооперацію» (1995 р.) і другие.(20)


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20