Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організація ні економічна ефективність застосування добрив в навчальному господарстві «Михайловское»ГПЗ

Реферат: Організація ні економічна ефективність застосування добрив в навчальному господарстві «Михайловское»ГПЗ

Сучасне стан виробництва, у господарстві.

1.Специализия і величину господарства.

Зіставивши розміру й структури товарної с.-х. продукції, можна охарактеризувати спеціалізацію учхоза «Михайлівське» ГПЗ як молоководческую(76,3%), але, приймаючи до уваги те що, як і растениеводство(5,7%), і полеводство(4,6%) становлять чималу галузеву частку у виробленої товарної продукції, ми доходимо висновку, що структура даного господарства різнобічно розгалужена.

Вартість валової продукції становила 718420 тыс.руб(животноводство)и 1369331т.р.(растениеводство), вартість виробничих осровных коштів 124935т.р. Кількість працівників 396 людина. Поголів'я худоби 2176 голів великої рогатої худоби. Кол-во тракторів 55шт.

2.Земельные угіддя й їх використання.

Площа с.-х. угідь наприкінці 2000 р. становить 5009 га,что на 0,5% вище полазателя за 1999 р. Із загальної площі рілля займає 4440га, сіножаті 113,пастбища 455 і багаторічні насадження 1га.

3.Основные економічні показники діяльності господарства.

Зроблено валовий і товарної с.-х. продукції:

-всього 2087751тыс.руб.

-на 1га с.х. угідь 417тыс.руб.

Оплата 1 чел.-ч. 13.8тыс.руб.

Фондоотдача 12.39руб.

Рівень господарської рентабельності 0.1%

Організація застосування добрив.

Посівні площі, врожайність і валовий збір с.-х. культур. Таблиця 3.

Культура

Площаль посіву, га

Врожайність, ц/га

Валовий збір, ц

Факт.

Проект.

Факт.

Поект.

Факт.

Прект.

Озимі зернові

310

310

30.4

32.8

9424

10168

Яровые зернові

399

399

16.3

17.6

6504

70224

Картопля

70

70

102.5

110.8

7158

7756

Овочі

2

2

78.5

84.9

157

169.8

Багаторічні трави

їх:

сіно

зел. маса

3948

2448

1500  

3948

2448

1500

149.3

19.9

129.4

161.5

21.5

140.0

580436

48715

194100

637602

52632

210000  

Кукурудза на силос

118

118

246.1

266.6

25408

31459

Однолетние трави на зелений корм

652

652

95.5

103

62266

67156

2.Планирование потреби і перспективи використання добрив.

Нагромадження гною на плановому року. Таблиця 4.

Вигляд худоби

Поголів'я

Вихід гною від голови на рік, т

Усього

Велика рогата худоба

2176

8

17408

Використання органічних добрив.

Таблиця 5.

Культура

Площа, га

Доза внесення, т/га

Додаткове внесення в плановому року, т

Зміст у яких поживних в-в, використовуваних рослинами, т д.в.

Факт.

Проект.

На 1 га

всього

N

P

K

Оз.зерновые

310

30

40

10

3100

3.1

1.9

11.2

Картопля

70

30

40

10

700

0.7

0.4

2.5

Кук.насилос

118

30

50

20

2360

2.4

1.4

8.5

Разом

498

90

130

40

6160

6.2

3.7

22.2

Расчёт потреби у мінеральних добривах щоб одержати запланованої прибавки врожаю Таблиця 6.

Культура

Площа, га

Надбавка врожаю

Витрати добрив на 1т прибавки врожаю, кг д.в.

Потрібна добрив всього, т д.в.

На 1 га, ц

Усього, т

N

P

K

N

P

K

Озимі зернові

310

2.4

74.4

105

98

77

7.8

7.3

5.7

Яровые зернові

399

1.3

51.9

103

88

83

5.3

4.6

4.3

Картопля

70

8.3

58.1

14.1

14.0

16.7

0.8

0.8

1.0

Овочі

2

6.4

1.3

7.4

4.0

7.4

0.01

0.005

0.01

Багаторічні трави:

-на сіно

-на зел.массу

2448

1500

1.6

10.6

391.7

1590.0

23

4.6

20

9.2

26

11.4

9.0

7.3

7.8

14.6

10.2

18.1

Кукурудза на силос

118

19.9

234.8

6.2

3.1

6.5

1.5

0.7

1.5

Однолетние трави на зел. корм

652

7.5

489.0

4

8

10

2.0

3.9

4.8

Разом

5499

­-

-

-

-

-

33.7

39.7

45.6


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4