Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організаційно економічні резерви підвищення эфективности виробництва

Реферат: Організаційно економічні резерви підвищення эфективности виробництва

Запровадження

Скотоводство є одним із важливих і складних галузей сільського господарства. Ця галузь дає цінних харчів харчування – м'ясо і молоко, і навіть шкіряну сировину. Незаменима роль галузі як джерела органічних добрив. У структурі валової продукції сільського господарства (у чинних цінах) частку тваринництва доводиться 48,4%, їх на скотарство – 28,8%.

М'ясо – найважливіший продукт харчування, джерело білка. У м'ясному балансі частку яловичини і телятини доводиться 49%. М'ясне скотарство дозволяє виробнику використовувати трудові та матеріальні ресурси протягом усього року.

М'ясо і м'ясопродукти є невід'ємними елементами структури стратегічної продовольчу безпеку країни. Показники споживання продукції тваринництва душу населення є, щодо справи, основними показниками, котрі характеризують добробут нації. Споживання м'яса і м'ясопродуктів душу населення 1999 року становило 48 кг на рік при науково найобгрунтованішою нормі харчування 69 кг. Тому імпорт м'ясної продукції зросла з 1521 до 1706 тис. тонн, чи 1,2 разу.

До 1 січня 2001 року поголів'я великої рогатої худоби на відгодівлі у господарствах сільськогосподарських товаровиробників становило 14,6 млн. голів. 2000 року виробництво м'яса ВРХ переважають у всіх сільськогосподарських підприємствах скоротилося на 13,8% проти даними 1999 року.

З усієї вищевикладеного ясно, що проблему підвищення ефективності виробництва м'ясного скотарства є нині однією з найважливіших як на сільського

господарства. Звідси випливає, що обрана тема дипломної роботи є підставою актуальною.

Метою дослідження вивчення сучасного стану організації виробництва м'яса великої рогатої худоби й розробка рекомендацій з її вдосконаленню.

Об'єктом дослідження є галузь м'ясного скотарства колгосп їм. Чапаєва Старомайнского району Ульяновської області.

Відповідно до метою дослідження, у дипломної роботі вирішувалися такі:

- вивчити теоретичні основи організації виробництва м'ясного скотарства;

- дати коротку организационно-экономическую характеристику підприємства;

- проаналізувати сучасний стан м'ясного скотарства й організацію виробництва м'яса ВРХ в колгоспі їм. Чапаєва;

- розробити пропозиції з удосконалення організації виробництва м'яса ВРХ.

Теоретичною й методологічною основою дослідження послужили праці провідних учених економістів по досліджуваної проблемі, законодавчі і нормативні акти РФ, нормативно-справочные матеріали, рекомендації науково-дослідних установ.

Діяльність використовувалися дані річних звітів підприємства за 1998 – 2000 роки, матеріали статистичної звітності, план виробничо-фінансову діяльність на 2001, 2002 року.

Під час написання дипломної роботи застосовувалися такі методи дослідження: монографічний, аналізу, расчетно-конструктивный, економіко-математичний та інших

Глава 1. Организационно-экономические основи підвищення

ефективності виробництва м'ясного

скотарства

1.1. Виробничі типи скотарських підприємств

Производством продукції скотарства займаються сільськогосподарські підприємства різних виробничих типів. Проте домінуючі обсяги м'яса великої рогатої худоби поступають із спеціалізованих підприємств. Більшість їх має молочно-м'ясне, а районах з більшими на площами природних кормових угідь – м'ясне напрям.

Внутриотраслевая спеціалізація скотарства здійснюється насамперед у рамках конкретного підприємства: замість ферм утримання тварин різних господарських і вікових груп створюють спеціалізовані откормочные бригади, що дозволяє укрупнити розміри виробництва з кожної фермі.

З удосконаленням організації вирощування ремонтного і відгодівлі сверхремонтного молодняку відбувається подальше поглиблення внутрішньогалузевої спеціалізації з урахуванням міжгосподарської виробничу кооперацію. У умовах склалися і функціонують такі виробничі типи сільськогосподарських підприємств скотарського напрями

1. Спеціалізовані підприємства з доращиванию молодняку з 10-20 денного (чи 3-6 місячного) віку до 8-14 місячного віку із наступної продажем (передачею) його за підприємства, які спеціалізуються на проведення заключного інтенсивного відгодівлі.

2. Спеціалізовані підприємства з заключному інтенсивному откорму худоби здійснюють відгодівлю молодняку, надходження з підприємств із доращиванию протягом 3-6 місяців на кормах власного виробництва чи з допомогою відходів переробної промисловості (жому, барди тощо.).

3. Спеціалізовані підприємства з інтенсивному вирощуванню і откорму на великих комплексах сверхремонтного молодняку з 10-20 денного до 13-месячного віку. Створюють їх, зазвичай, в приміських зонах. Худобу для вирощування постачається з підприємств молочного напрями.

4. Спеціалізовані підприємства з вирощуванню і откорму м'ясних порід з максимальним використанням брутальних та пасовищних кормів створюють у районах з великою площею природних кормових угідь. Молодняк міститься тут до 18- місячного віку, інколи і довше. Ремонт і поповнення стада здійснюється з допомогою власного відтворення.

Для виробництва скотарства на сільськогосподарських підприємствах створюють спеціалізовані чи змішані ферми і комплекси. Переважна частина великих ферм і комплексів – спеціалізовані.

Під тваринницьким комплексом розуміють велике спеціалізоване підрозділ сільськогосподарського підприємства, у тому числі сукупність технологічно взаємозалежних коштів (будинків, споруд, устаткування й т.д.) основного і допоміжного призначення і призначений реалізації поточного ритмічного випуску максимального обсягу стандартної кінцевої чи проміжної тваринницької своєї продукції основі комплексної механізації, застосування індустріальних технологій і передових форм організації виробництва та праці

Найважливішими відмітними ознаками тваринницьких комплексів від ферм являютсяя6: комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів з урахуванням використання сучасних систем машин; широке застосування індустріальних технологій і форм організації, заснованих на виключно використанні таких ознак великого машинного виробництва, як поточность і ритмічність; досить великі розміри і високий рівень спеціалізації праці, зміна характеру та змісту високого рівня професійну підготовку кадрів; комплексність забудови, використання прогресивних объемно-планировочных рішень.

Тваринницькі комплекси можна створити як шляхом нового будівництва, а й у результаті розширення, реконструкції та технічного переоснащення діючих ферм. Вигода реконструкції діючих ферм і комплексів проти новим будівництвом у тому, що з відносно невеликих капітальних вкладеннях у стислі терміни досягається значне збільшити виробництво продукції. Тому доцільно виділення капітальних вкладень і необхідних матеріальних ресурсів на реконструкцію діючих ферм для поступового нарощування їх потужностей та забезпечити умови ефективного функціонування. Проте, нині реконструкція і технічне переоснащення скотарських ферм і комплексів неможливо знайти завершено найближчій перспективі, оскільки це вимагатиме значних фінансових вкладень. Тож у час важливе значення має поки традиційне виробництво продукції молочного скотарства

З іншого боку, нашій країні створено племінні заводи й спеціалізовані племінні підприємства – репродукторів. Також можна створити виробничі об'єднання вирощуванню і откорму сверхремонтного молодняку.

У разі кризи сільського господарства число скотарських підприємств скоротилося, а деяких випадках повністю припинили своєї діяльності. Це першу чергу належить до підприємств, що спеціалізуються на доращивании і заключному відгодівлі худоби на м'ясо, що пов'язані з подорожчанням коштів виробництва та транспортних послуг. Проте, оскільки високою ефективністю спеціалізованого виробництва науково доведено на міжгосподарської основі, можна очікувати, що в міру виходу сільського господарства з кризового гніву й подальшої індустріалізації галузі діяльність підприємств вищерозглянутих типів буде відновлено і розширено.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15