Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організаційно економічні резерви підвищення эфективности виробництва

Сторінка 9

Таблиця показує, що у структурі собівартості м'яса великої рогатої худоби найбільша питома вага займають видатки корми й роботи й послуги. 2000 року витрати відповідно склали 66,0% і 13,7% у сумі витрат. Дуже не-

значна частка витрат за засоби захисту тварин. 2000 року проти 1998 роком витрати збільшилися як не глянь витрат. У найбільшою мірою збільшилися видатки оплату роботи з відрахуваннями на соціальні потреби і накладні витрати. Загальна сума цих витрат у галузі 2000 року проти 1998 роком, збільшилася на 61,3%.

Економічна ефективність виробництва м'яса великої рогатої худоби характеризується системою показників, найважливішими серед яких є: середньодобовий приріст живої маси, витрата кормів на 1 ц приросту, трудомісткість виробництва, собівартість 1 ц приросту живої маси, прибуток від продукції, рівень рентабельності. Всі ці показники розглянемо в таблиці 16.

З таблиці 16 видно, що з період із 1998 по 2000 роки приріст на 1 голову тварин на вирощуванні і відгодівлі скоротився з 1,57 ц до 1,46 ц чи 7,0%. Збільшилися витрати на 1 ц приросту на 2,1%. Протягом досліджуваних років за галузі було отримано втрати від реалізації вироблену продукцію. Внаслідок цього рівень рентабельності по м'ясива скотарству в колгоспі им.Чапаева 2000 року становив 46,4%.

Подальше підвищення виробництва м'ясного скотарства має для господарства велике значення. У 4 главі даної роботи розробимо пропозиції з удосконалення організації виробництва м'ясного скотарства.

Таблиця 16

Економічна ефективність виробництва м'ясного скотарства в колгоспі їм. Чапаєва

Показники

1998 рік

1999 рік

2000 рік

2000 р. в % до 1998 р.

Приріст на 1 голову, ц

1,57

1,31

1,90

93,0

Витрата кормів на 1 ц,

ц к.ед.

6,36

8,89

11,72

185,1

Трудові витрати на 1 ц приросту, чел.-час

27,8

33,9

28,4

102,1

Виробнича собівартість 1 ц приросту, крб.

1361,65

2003,87

2322,73

170,6

Повна собівартість 1 ц живої маси, крб.

1361,90

2004,05

2323,10

170,0

Ціна реалізації 1 ц живої маси, крб.

977,19

1059,90

1243,80

127,3

Падіння для 1 ц живої маси, крб.

-384,71

-944,15

-1079,3

Х

Рівень збитковості, %

-28,2

-47,1

-46,4

Х

Глава 4. Удосконалення організації виробництва м'яса

великої рогатої худоби колгоспі им.Чапаева з урахуванням

впровадження арендно-коммерческой бригади

4.1. Обгрунтування виробничої програми арендно-

комерційної бригади

У колгоспі їм. Чапаєва виробництвом м'яса великої рогатої худоби займається стала бригада, яким пропонується перекласти арендно-коммерческие відносини.

При освіті арендно-коммерческой бригади із виробництва м'яса ВРХ головним дією є обгрунтування виробничої програми. Планування виробничої програми з тваринництва передбачає розробку наступних розділів: поголів'я тварин, їх продуктивність й економічні показники виробництва; розрахунок матеріально-грошових витрат за виробництво тваринницької продукції і на собівартість одиниці; обгрунтування ціни реалізації вироблену продукцію та його економічної ефективності виробництва тваринництва.

Поголів'я тварин на вирощуванні і відгодівлі у поступовій динаміці останніми роками зросла з 845 голів до 860 голови. У 2001 року у колгоспі поголів'я тварин становила 857 голови. Тому на згадуваній перспективу ми заплануємо це ж поголів'я тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Плановую продуктивність розрахуємо статистичними методами з допомогою комп'ютерного опрацювання (додаток 1). Розрахунки довели, що середньодобовий приріст тварин, розрахований методом аналітичного вирівнювання рядів динаміки по рівнянню параболи становить 446 р.

Отже, 2001 року арендно – комерційна бригада має зробити:

м'яса великої рогатої худоби

У наступному розділі уявімо розрахунок матеріально – грошових витрат за виробництво продукції м'ясного скотарства.

4.2. Обгрунтування матеріально-грошових витрат за

виробництво м'яса великої рогатої худоби

У суму витрат за виробництво продукції м'ясного скотарства включають Витрати оплату роботи з відрахуваннями на соціальні потреби, корми, засоби захисту тварин, видатки зміст основних засобів, роботи й послуги, накладні витрати й інші прямі витрати.

У таблиці 17 наведемо розрахунок витрат за оплату праці робочим, зайнятим виробництвом м'яса ВРХ, що складуть 290548,98 крб.

Наступною найважливішою статтею витрат, включаемой в собівартість тваринницької продукції, є стаття витрат за корми . Розрахунок потреби у кормах та його вартість тваринам на вирощуванні і відгодівлі відіб'ємо в таблиці 18.

Витрати на корми становитимуть 1523068,37 крб.

Далі необхідно розрахувати видатки зміст основних засобів, куди входять амортизаційні відрахування і поточний ремонт основних засобів, які у галузі. У таблиці 19 уявімо розрахунок витрат за зміст основних засобів в м'ясному скотарстві в колгоспі им.Чапаева, що складуть 1113580,15 крб.

Потім визначимо видатки засоби захисту тварин, у яких включаються видатки ветмедикаменты, дезинфицирую-

Таблиця 18

Розрахунок потреби у кормах та його вартість

Види кормів

Коефіцієнт поживністю

Структура раціону

Потрібна кормів на 1 голову

Потрібна кормів в натурі попри всі поголовье,ц

Вартість 1 ц корми, крб.

Вартість кормів , крб.

ц до. од.

в натуре,ц

Концентраты

0,90

19,0

5,3

5,89

3457,43

79,00

273136,97

Сено

0,46

10,0

1,8

3,91

3350,87

26,63

89233,67

Сенаж

0,36

7,0

1,3

3,61

3093,77

16,15

49964,39

Солома

0,23

10,0

1,8

7,83

6710,31

6,00

40261,86

Силос

0,20

20,0

3,7

18,50

15854,50

9,40

196595,80

Корнеплоды

0,13

5,0

0,9

6,92

15930,44

20,53

121751,93

Зелені корми

0,18

12,0

2,2

12,22

10472,54

8,60

90063,84

Молоко

0,34

3,0

0,6

2,35

2013,95

231, 18

465584,96

Обрат

0,20

3,0

0.6

3,00

2571,00

57,79

148578,09

Разом

Х

100,0

18,4

x

x

Х

1523068,37


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15