Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організаційно економічні резерви підвищення эфективности виробництва

Сторінка 7

Однією з основних галузей тваринництва є м'ясне скотарство. Нині для аналізованого господарства виробництво продукції цій галузі завдає збитків. Сучасне стан організації виробництва м'яса великої рогатої худоби й розробку конкретних пропозицій з підвищення ефективності цієї продукції розглянемо у таких розділах нашої роботи.

Глава 3. Сучасне стан організації виробництва

м'яса великої рогатої худоби колгоспі їм. Чапаєва

3.1. Розміри галузі м'ясного скотарства і його значення в

економіці підприємства

Сільське господарство колгоспу і двох галузей: рослинництва і тваринництва, куди входять у собі підгалузі кількох порядків. У галузі скотарства виділено молочне і м'ясне скотарства. Галузь м'ясного скотарства на аналізованому підприємстві варта отримання продукції і на її межі господарства, і навіть для споживання за власні потреби: громадські харчування, видачі натурою гаразд оплати праці.

У таблиці 8 розглянемо місце і значення галузі м'ясного скотарства економіки колективного господарства.

Дані таблиці 8 видно, що овочівницька галузь м'ясного скотарства у господарстві займає незначний питому вагу. Так, частка валової продукції за галуззю у спільній вартості становить 6,8%, товарної продукції – 11,0%. Поголів'я молодняку на відгодівлі від загального поголів'я тварин становить 2000 року майже 61%. Виробничі витрати з галузі загальних виробничих витратах займають 15,0%.

Протягом аналізованого періоду від продукції м'ясного скотарства було отримано збиток. 2000 року він становив 396 тис. крб.

Таблиця 9

Динаміка поголів'я, продуктивності тварин і звинувачують валового приросту великої рогатої худоби колгоспі їм. Чапаєва

Показники

1998 рік

1999 рік

2000 рік

2000 р. в % до 1998 р.

Середньорічне поголів'я молодняку на вирощуванні і відгодівлі, гол.

845

786

860

101,8

Среднесуточный приріст, 1 гол., р

431

360

401

93,0

Валовий приріст живої маси, ц,

1330

1033

1258

94,6

Дані таблиці 9 свідчать про збільшення поголів'я молодняку на вирощуванні і відгодівлі на 1,8%. На 7,0% знизився середньодобовий приріст 1 голови. Хоча коли 1999 рік

і 2000 рік, він зріс на 41 грам. У зв'язку з цим валовий приріст живої маси 2000 року зменшився проти 1998 роком і становив 1258ц.

Одне з найважливіших чинників, які впливають вихід продукції, собівартість їх, є структура стада. Вона залежить від напрямку галузі, віку реалізації молодняку, темпи зростання поголів'я, сезонності отелень та інших умов. У наступній таблиці розглянемо склад парламенту й структура стада великої рогатої худоби колгоспі їм. Чапаєва

Аналіз даних таблиці показує, що питома вага корів у стаді за аналізований період 1998-2000 рр. зросла з 41,5% до

Таблиця 10

Склад і структура стада ВРХ в колгоспі їм. Чапаєва

Види і групи тварин

1998 рік

1999 рік

2000 рік

голів

% від виробленого

голів

% від виробленого

голів

% від виробленого

Велика рогата худоба, всього

1445

100,0

1386

100,0

1419

100,0

зокрема.

корови

600

41,5

600

43,3

600

42,3

Нетели

111

7,7

95

6,8

100

7,0

Телки до 2-х років

190

13,1

152

11,0

109

7,7

Телки старше 2-х років

89

6,1

72

5,2

80

5,6

Бычки різного віку

455

31,5

467

33,7

530

37,3

42,3%. Це зростанню інтенсивності відтворення й оборотності поголів'я, створює змогу швидшого збільшення виробництва.

Щороку до цілях оздоровлення і поліпшення складу стада проводиться вибракування тварин за групу відгодівлі із наступною реалізацією на м'ясо. У той самий час, господарство поповнює стадо корів з допомогою власного виробництва, саме вирощування тварин із подальшим переведенням на відповідні групи.

Проте, має місце зростання падежу молодняку. Який призводить до зменшення поголів'я телиць до 2-х років і ялівок. Це відбувається у силу незадовільного розвитку зооветеринарної служби змісту тварин. Ухода по них, відсутності коштів для придбання медикаментів і біопрепаратів.

3.2. Організація основних робочих процесів у галузі

і знаходять способи змісту тварин

Організація виробництва м'яса охоплює як систему племінної роботи з фермі, що забезпечує підвищення продуктивності і відтворення стада, і навіть організацію основних робочих процесів на фермі: повноцінне годування віслюків та прискорення підготовки кормів до скармливанию. Механизацию трудомістких процесів (роздача кормів, прибирання гною), створення зручних утримання тварин і звинувачують виконання необхідних

Таблиця 12

Забезпеченість тварин на вирощуванні і

відгодівлі кормами в колгоспі им.Чапаева

Показники

1998

рік

1999

рік

2000

рік

2000 р. в % до 1999 р.

Сено, ц:

       

потрібно

1319

1766

1535

116,4

скормлено

728

1268

1501

в 2,1 р.

% забезпеченості

55,2

71,8

97,8

на 42,6 п.

Сенаж, ц:

       

потрібно

1371

1813

3597

в 2,6 р.

скормлено

756

1298

3878

в 5,1 р.

% забезпеченості

55,1

71,6

107,8

на 52,7 п.

Солома, ц:

       

потрібно

4150

6205

5693

137,2

скормлено

2282

4449

3876

в 1,7 р.

% забезпеченості

55,0

71,7

118,7

на 63,7 п.

Силос, ц:

       

потрібно

9269

10644

9277

100,1

скормлено

4486

7025

8470

188,8

% забезпеченості

48,4

66,0

91,3

на 42,9 п.

Кормовые корені, ц:

       

потрібно

3462

2860

3899

112,6

скормлено

1682

1830

4963

в 3,0 р.

% забезпеченості

48,6

64,0

127,3

на 78,7 п.

Зелені корми, ц:

       

потрібно

15923

15627

14534

91,3

скормлено

9570

10642

16452

171,9

% забезпеченості

60,1

68,1

113,2

на 53,1п.

Молоко, ц:

       

потрібно

1069

907

693

90,1

скормлено

543

602

839

154,5

% забезпеченості

50,8

66,4

87,1

на 36,3п.

Обрат, ц:

       

потрібно

962

1010

974

101,2

скормлено

442

659

882

199,5

% забезпеченості

46,0

65,3

90,6

на 44,6п.

Усього кормів, ц. к.ед.

       

потрібно

15374

13837

15056

97,9

скормлено

8425

9188

14740

174,9

% забезпеченості

54,8

66,4

97,9

на 43,1 п.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15