Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організаційно економічні резерви підвищення эфективности виробництва

Сторінка 5

З даних таблиці 3 можна дійти невтішного висновку у тому, що у структурі земельної площі колгоспі їм. Чапаєва найбільша питома вага займають сільськогосподарські угіддя – 89,2%. Площа лісу становить 5,9% загальної земельної площі. У структурі сільськогосподарських угідь найбільшу частку займають площу ріллі – 82,0%. А загалом за аналізований період зміни відбулися у зменшенні площі ріллі на 0,5%, сільськогосподарських угідь – на 0,4%. Загальна земельна площа за досліджений період зменшилася на 126га чи 1,7%.

Трудові ресурси є важливий чинник, раціональне використання якого реформує з підвищення рівня виробництва сільськогосподарської продукції і на його економічну ефективність. Показники забезпеченості трудовими ресурсами представлені у таблиці 4.

Аналізуючи дані таблиці 4, можна дійти невтішного висновку, що у підприємстві із 1998 року у 2000 рік загальна чисельність співробітників мало змінилася і становить 270 людина. Чисельність співробітників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві збільшилося на 0,4%, чисельність постійних працівників - на 1,8%. Збільшення відбулося групи скотарів ВРХ на 10 людина. Сократилось число трактористів-машиністів, операторів машинного доїння, службовців, робочих зайнятих в підсобних промислових підприємств і промислах і сотні робітників ЖКГ.

У структурі робочої сили в основний питому вагу займають працівники, зайняті в сільськогосподарському виробництві – 91,5% від кількості за колгоспом 2000 року. У тому числі 81,5% становлять постійні робочі, 10,0% - службовці.

Таблиця 4

Склад і структура робочої сили колгоспі їм. Чапаєва

Категорії працівників

1998 рік

1999 рік

2000 рік

2000 р. в % до 1999 р.

Чел.

% від виробленого

чол.

% від виробленого

чол.

% від виробленого

Усього за с.-х підприємству

275

100,0

269

100,0

270

100,0

98,2

До того ж:

Працівники зайняті в с.-х виробництві

246

89,4

241

89,6

247

91,5

100,4

У тому числі:

Робітники постійні

216

78,5

214

79,6

220

81,5

101,8

У т.ч.- трактористи-машиністи

45

16,4

44

16,3

42

15,6

93,3

- оператори машинного доїння

24

8,7

24

8,9

23

8,5

95,8

- скотники ВРХ

15

5,4

17

6,3

25

9,2

166,7

- працівники свинарства

20

7,3

20

7,4

20

7,4

100,0

Службовці

30

10,9

27

10,0

27

10,0

90,0

У тому числі:- керівники

12

4,4

11

4,4

11

4,1

91,7

- фахівці

18

6,5

16

5,9

16

5,9

88,9

Працівники, зайняті в підсобних промислових підприємств і промислах

16

5,8

14

5,2

11

4,1

68,7

Працівники ЖКГ і культурно-побутових установ

6

2,2

6

2,2

5

1,8

83,3

Працівники торгівлі, і громадського харчування

3

1,1

3

1,1

3

1,1

100,0

Працівники, зайняті іншими видами діяльності

4

1,4

5

1,8

4

1,5

100,0

виробництва є виробничі фонди. Структура основних виробничих фондів залежить від спеціалізації і кооперації підприємства, його віддаленості від місць реалізації продукції, рівня механізації виробничих процесів. Розглянемо в таблиці 5 склад парламенту й структуру основних засобів в колгоспі їм. Чапаєва.

Таблиця 5

Склад і структура основних засобів в колгоспі їм. Чапаєва (наприкінці року)

Види основних засобів

1998 рік

1999 рік

2000 рік

тыс.руб.

% від виробленого

тыс.руб.

% від виробленого

тыс.руб.

% від виробленого

Будівлі

24019

36,2

24019

37,0

24019

35,4

Споруди

14046

21,1

14046

21,6

14046

20,7

Машини й устаткування

9552

14,4

8521

13,2

10483

15,4

Транспортні кошти

1706

2,6

1502

2,3

1466

2,2

Виробничий і Київський господарський інвентар

119

0,2

115

0,2

113

0,2

Робочий худобу

24

0,04

21

0,03

16

0,02

Продуктивний худобу

1836

2,8

1896

2,9

2695

4,0

Багаторічні насадження

95

0,1

95

0,1

95

0,1

Інші види основних засобів

15028

22,6

14753

22,7

14905

22,0

РАЗОМ

66425

100,0

64968

100,0

67838

100,0

зокрема:

- виробничі

56286

84,7

54313

83,6

57822

85,2

- невиробничі

10139

15,3

10655

16,4

10016

14,8


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15