Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організаційно економічні резерви підвищення эфективности виробництва

Сторінка 4

Внутрихозяйственная спеціалізація це громадське розподіл праці всередині господарських підрозділів, що спеціалізуються з виробництві однієї чи кількох видів продукції з урахуванням наявних виробничих ресурсів. Спеціалізація зумовлює виробниче напрям господарства, що визначається головною чи основними галузями. Виробниче напрям підприємства встановлюють структурою товарної продукції протягом останніх 3 роки. Дані складу і структурі товарної продукції колгоспі им.Чапаева відбито у таблиці 2.

Як засвідчили показники таблиці 2 основний галуззю колгоспу є зернова. Для її частку у структурі товарної продукції доводиться загалом упродовж трьох останніх років 34,3%. Також у господарстві займаються виробництвом: м'яса ВРХ, від якого треба було отримано 11,1% всієї грошової виручки господарства; молока – 23,3% загальної виручки, м'яса свиней, цукрових буряків. Отже, спеціалізацію господарства можна охарактеризувати як зернову з розвиненою молочно-мяснысм скотарством.

Таблиця 2

Склад і структура товарної продукції

колгоспі їм. Чапаєва

Види продукції

1998 рік

1999 рік

2000 рік

У середньому протягом трьох років

% від виробленого

Зерно

1356

2698

5262

3105,33

34,3

Соняшник

24

118

19

53,67

0,6

Цукрові буряки

-

467

329

265,33

2,9

Прочая продукція рослинництва

38

74

130

80,67

0,9

Продукція рослинництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді

466

418

1310

731,33

8,1

Разом продукція рослинництва

1884

3775

7050

4236,33

46,8

Молоко

1260

1984

3069

2104,33

23,3

М'ясо ВРХ

620

832

1548

1000,00

11,1

М'ясо свиней

195

278

837

436,67

4,8

Коні

4

-

6

3

0,04

Прочая продукція тваринництва

90

15

129

78,00

0,9

Продукція тваринництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді

69

250

209

176,00

1,9

Разом продукція тваринництва

2238

3359

5798

3798,33

42,0

Роботи і комунальні послуги

965

787

1273

1008,33

11,2

Усього за підприємству

5087

7921

14121

9043,00

100,0

Основний показник, що характеризує спеціалізацію господарства, є коефіцієнт спеціалізації. Він розраховується за такі формулі:

Уi – частка товарної продукції окремих галузей;

і - порядковий номер виду товарної продукції ранжированном ряду за часткою у сумі виручки від, починаючи з найвищого.

Коефіцієнт спеціалізації, рівний 0,21 означає низький рівень спеціалізації.

2.2. Забезпеченість підприємства земельними, трудовими

ресурсами основними засобами виробництва

У сільське господарство земля головне засобом виробництва, функціонуюче одночасно предмет праці та як праці.

До землям сільськогосподарського призначення відносять територію, надану сільськогосподарським товаровиробникам і призначену для ведення сільського господарства. Їх основу становлять сільськогосподарські угіддя. Вони входять також площі, зайняті лісами, чагарниками, садибами та інші угіддями, без яких ведення сільського господарства неможливо. Склад і структура земельних угідь в колгоспі розглянемо в таблиці 3.

Таблиця 3

Розмір, склад парламенту й структура земельних угідь в

колгоспі їм. Чапаєва

Види угідь

1998 рік

1999 рік

2000 рік

2000 р. в % до 1999 р.

га

% від виробленого

га

% від виробленого

га

% від виробленого

Загальна земельна площа

7332

100,0

7206

100,0

7206

100,0

98,3

З неї с.-х угідь

6452

88,0

6428

89,2

6428

89,2

99,6

У т.ч.: рілля

5294

82,0

5270

82,0

5270

82,0

99,5

Сінокоси

253

3,90

253

3,9

253

3,9

100,0

Паст

Бища

905

14,0

905

14,1

905

14,1

100,0

Площа лісу

422

5,8

422

5,9

422

5.9

100.0

Пруды і водойми

30

0,4

30

0,4

30

0,4

100,0

Приусадебные ділянки, колективні сади і городи працівників господарства

428

5.8

326

4,5

326

4,5

76,2


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15