Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Оптимізація складу машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємствах

Реферат: Оптимізація складу машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємствах

Зміст

Запровадження. 3

1. Теоретичні і методичні основи моделювання економічних процесів в сільськогосподарському виробництві. 5

2. Природно-экономическая характеристика ВАТ «Эфко-Победа» Олексіївського району Білгородської області 10

3. Визначення оптимального складу машинно-тракторного парко ВАТ “Эфко-Победа” Олексіївського району Білгородської області 16

4. Охорона навколишнього середовища. 36

5. Висновки і такі пропозиції. 40

6. Список використовуваної літератури. 41

Запровадження.

Сільське господарство належить до складних економічних систем. Розширене відтворення сільському господарстві є взаємозв'язок біологічних, технологічних, організаційних і стабільності економічних процесів. Сільськогосподарське виробництво роззосереджене по всій території країни й ведеться у різних природно-кліматичних умовах. Підприємства здійснюють виробництво продуктів харчування непродовольчого сировини. Галузі сільського господарства тісно пов'язані між собою й іншими галузями агропромислового комплексу. Продукція сільського господарства надходить на переробку харчову і легку промисловість, соціальній та мережу для реалізації в свіжому вигляді. Кінцевою метою сільського господарства — задоволення потреб населення відповідність до раціональними нормами харчування. Отже, треба зацікавлювати виробників у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням поліпшення її структури, якості і термінів поставки.

Дефолт 1999 р. зіграв позитивну роль підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції сільського господарства та продукції АПК загалом. Проте нині питання конкурентоспроможності вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника залишається дуже актуальним.

Однією з найважливіших завдань у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції стало зниження її собівартості. Однією з найвагоміших елементом у структурі витрат за виробництво продукції рослинництва є паливо. При інтенсивної технології обробітку сільськогосподарських культур (внесення повного комплексу добрив, оптимальна обробка засобів захисту рослин i т.п.) частка палива на структурі собівартості сягає 17 %. Вочевидь, що з недотриманні інтенсивних технологій ця цифра значно вищий.

Отже, економія паливно-мастильних матеріалів є ще однією з найважливіших завдань шляху до зниження собівартості.

Метою даного дипломного проекту є розробка экономико-математической моделі з визначення оптимального складу машинно-тракторного парку з прикладу ВАТ "Эфко-Победа" Олексіївського району Білгородської області.

Під оптимальним складом машинно-тракторного парку тому випадку розуміється поєднання тракторів і сільськогосподарських машин, яке б виконання річного комплексу робіт у оптимальні агротехнічні терміни за мінімальної витратах пального.

Виходячи з цього, задля досягнення мети дипломного проекту вирішити такі: вивчення необхідних аспектів моделювання, збір достовірної точної вхідний інформації для розрахунку необхідних показників, збір необхідної нормативної інформації, побудова экономико-математической моделі, пошук оптимального рішення.

Об'єктом дослідження, у нашому випадку є склад машинно-тракторного парку сільськогосподарського підприємства з прикладу ВАТ "Эфко-Победа" Олексіївського району Білгородської області.

ТОВ "Эфко-Ресурс", будучи материнським підприємством ВАТ "Эфко-Победа", у господарствах використовує єдиний підхід до технології обробітку сільськогосподарських культур, тому розробки даної моделі ставилося завдання застосування у будь-якому з двадцяти господарств ТОВ "Эфко-Ресурс".

У процесі рішення поставлених завдань застосовувалися такі методи, як засіб угруповання, середніх чисел, метод аналізу, метод моделювання.

Під час розробки даної моделі використовувався програмний пакет Microsoft Office.

1. Теоретичні і методичні основи моделювання економічних процесів в сільськогосподарському виробництві.

До управлінню економікою необхідний системний підхід. Економічна система цілеспрямована й завданням системних об'єктів, їх властивостей і перетинів поміж ними. Системні об'єкти - це вхід, процес, вихід, мета, зворотний та обмеження.

Вхід економічної системи характеризується сукупністю енергетичних, трудових, матеріальних ресурсів, наукових знань, вихід - сукупність матеріальних благ і постачальники послуг, необхідні задоволення потреб членів товариства. Вплив довкілля (природної й суспільної системи) на економіку дуже різноманітні.

У центрі методології системного аналізу перебуває операція кількісного порівняння альтернатив. Звідси випливає, що системний підхід до вивчення економіки передбачає соизмеримость різних благ і інтелектуальних ресурсів, відповідно до їх здатністю задовольняти суспільні потреби, а показник цього порівняння може бути виражений кількісно.

Вибір методів вироблення планових рішень визначається найвищим рівнем розвитку громадського виробництва, ступенем пізнання його закономірностей, і навіть технічними засобами, використовуваними в обробці економічної інформації. З розвитком продуктивних наснаги в реалізації нашій країні вдосконалювалися методи лікування й техніка планування та управління народним господарством. Однак необхідно визнати, що й вдосконалення постійно відставало від подальшого зростання громадського виробництва. Основною причиною цього явища полягає у випереджальному забезпеченні зростання обсягів економічної інформації, без успішної переробки яких неможливий зможе ефективно управляти економікою.

Основою сучасної методології планування є балансовий метод, який залежить від послідовної ув'язці, балансуванні потреб та земельних ресурсів. Балансовий метод дозволяє знайти варіанти плану, у яких погоджуються поставлені рівні задоволення потреб з обмеженнями різноманітних ресурсів, необхідні розвитку.

Традиційні методи планування мають дві суттєві нестачі, що роблять їх усе менш придатними для практики зі збільшенням сфер зовнішньої та ускладнення структури та взаємозв'язків народного господарства.

По-перше, гигантски виросло господарство країни й надзвичайно ускладнилися економічних відносин між об'єктами планування. Це спричинило величезної трудомісткості розрахунків. Навіть простий перерахунок різних балансів та його узгодження вимагають таких витрат праці та часу, що плановий апарат не встигає закінчувати складання всіх збалансованих планів до різних строків їхнього введення на дію.

По-друге, інтереси господарства вимагають розробки непросто збалансованих планів, а оптимальних, тобто найкращих з усіх можливих варіантів на майбутній плановий період. Чого теж неможливо досягти з допомогою традиційного балансового методу. Тому найбільш обгрунтованими і прийнятними стають методи оптимального планування, що базуються на використанні економіко-математичних методів у поєднані із електронно-обчислювальної технікою.

Методи оптимального планування характеризуються всіма тими позитивними моментами, властивих традиційних методів: вони використовують самі нормативи, економіко-математичне моделювання і реалізація розрахунків на ЕОМ відкривають необмежені можливості у отриманні необхідної кількості варіантів плану, під час вирішення економіко-математичних завдань всі питання вирішуються на суворо кількісних пропорціях поміж усіма сторонами виробництва, у єдиної балансовою взаимоувязке з-поміж них. Перевага їх полягає у забезпеченні оптимальних рішень, а реалізація їх у ЕОМ дає змогу отримувати рішення за стислий період часу. У цьому забезпечується економічна оцінка плану як єдиний комплекс галузей з урахуванням інтересів усіх які впливають нею чинників.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8