Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства

Реферат: Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства

Запровадження

Рациональная організація виробництва сільськогосподарських підприємств має величезне значення нині. При дедалі більше усугубляющемся кризу, коли відбувається скорочення виробництва, найважливішим стає знайти можливості, ті ресурси, які відновили рівень цін та темп розвитку. Оцінивши ефективність своєї діяльності, сільськогосподарські підприємства, можуть вибрати економічно вигідне напрям, який відповідав би б можливостям підприємства міста і сформованим економічним умовам.

У зв'язку з цим особливе значення набуває оптимізація виробничої структури підприємства. Экономико-математическая модель дає можливість визначити основні параметри розвитку для поточного і перспективного планування, можна використовувати для аналізу сформованій структури виробництва, що дозволяє виявити більш доцільні шляху використання ресурсів немає і можливості її збільшення обсягів виробництва, спираючись на фактичні дані за попередні роки. Склад змінних та даної моделі, характер вхідний інформації та використовувані прийоми моделювання значною мірою аналогічні багатьох інших важливим экономико-математическим моделям. Отже, підготовка курсового проекту з цієї теми сприяє поглибленню і закріплення знань у області економіки та організації сільськогосподарського виробництва та математичного моделювання економічних процесів сільському господарстві.

Отже, метою даного курсового проекту є:

· поглиблення теоретичних знань по математичному моделюванню економічних процесів сільському господарстві;

· отримання практичних навичок постановки, рішення і грунтовного аналізу економіко-математичних завдань на конкретних матеріалах.

Джерелами вихідної інформації і розробити числової экономико-математической моделі дані бізнес-плану, річний звіт підприємства міста і нормативні довідники з рослинництва і тваринництва.

Глава 1. Розробка экономико-математической моделі оптимізації виробничої структури господарства

1.1. Постановка завдання

Розробка экономико-математической моделі проводиться на при-мере господарства Московській області, Раменського району «Шлях Леніна». Цифровим матеріал таблиць розраховується з урахуванням даних за 2000 рік.

Потрібна визначити оптимальну производственно-отраслевую структуру, план використання коштів і поповнення ресурсів, рівень ефективності виробництва на сільськогосподарському підприємстві.

На розробку моделі треба зазначити:

1 спеціалізацію господарства і її зміни;

2 джерела поповнення ресурсів немає і ті їх види, обсяги яких визначаються процесі виконання завдання; основними ограни-чивающими ресурсами є земельні і трудові, враховуються зміни (трансформація земельних угідь); деяких видів ресурсів виробляються у самому господарство і споживаються у процесі виробництва (корми);

3 джерела задоволення потреб тварин за кормах (з допомогою кормів власного виробництва); види тварин, котрим передбачається оптимізація кормових раціонів;

4 організація зеленого конвеєра, додаткові умови, що впливають структуру витрати кормів;

5 види продукції, якими встановлюється державне замовлення, обсяги реалізації над ринком, продажу робітникам і службовцям, внутрішньогосподарських потреб;

6 розміри галузей, які треба обмежити (у рослинництві, наприклад, вимогами сівозмін, у тваринництві – місткістю капітальних приміщень чи можливостями відтворення поголів'я).

Щоб правильно здійснити постановку завдання, і навіть обгрунтувати вхідну інформацію, необхідно вивчити об'єкт моделювання. Треба лише проаналізувати рівень розвитку за такими напрямами:

· вартість будівництва і структура товарної продукції;

· посівні площі й структура сільськогосподарських культур;

· наявність і поліпшених природничих угідь;

· поголів'я тварин;

· витрати на одиницю продукції, використання залученого праці;

· матеріально-грошові витрати;

· реалізацію продукції;

· рівень інтенсивності виробництва;

· собівартість одиниці виробленої продукції;

· витрата кормів однією центнер продукції, питому вагу покупних кормів;

· питома вага витрат на корми в собівартості тваринницької продукції, структура витрати кормів за видами тварин, питому вагу основного молочної череди загалом поголів'я тварин, виробництво тваринницької своєї продукції 100 га сільськогосподарських угідь, ефективність виробництва кормів та інші економічні показники.

Критерій оптимальності – максимум прибутку. У цьому вся показнику висвітлюються рівень організації виробництва, ефективність використання ресурсів, економічні відносини між сільськогосподарськими підприємствами й державою, покупцями, постачальниками. Виконання перевиконання плану прибутку створюють сприятливі умови належала для розширення виробництва, матеріальним стимулюванням працівників, проведення соціально-культурних заходів тощо.

2.1. Система змінних

Основні перемінні даної моделі відбивають склад парламенту й розміри деяких галузей і видів діяльності підприємства із інтенсивних технологій, диференціацією за напрямами використання продукції (на товарні і фуражні мети), ступеня інтенсивності і трудомісткості виробництва (велика рогата худоба при стійловому утриманні, в пасовищний період) та інших ознаками.

Крім основних в модель вводяться допоміжні перемінні із єдиною метою оптимізації кормових раціонів, визначення додатково залучуваних ресурсів, а як і обсягів деяких ресурсів, вартісних показників.

Система змінних моделі визначається відповідність до формулюванням завдання і входять такі групи:

· посівні площі сільськогосподарських культур товарного призначення (га);

· посівні площі зернофуражних і кормових культур (га);

· площі кормових угідь (га);

· поголів'я тварин за видами і половозрастным групам (гол.);

· прибавка груп кормів в раціонах тварин понад мінімальної кордону (ц корм. од. );

· розміри поповнення ресурсів у відповідних одиницях виміру;

· зумовлені обсяги ресурсів;

· вартісні показники (тис. крб.).

Повний перелік змінних величин представлено таблиці 1.

Таблиця 1 Змінні величини  

Змінні

Ед. виміру

Рослинництво

Тваринництво

Поповнення ресурсів

Определяемые обсяги ресурсів

Стоимостные показники

товарні культури

зернофуражные і кормові культури

кормові угіддя

види тварин

формування оптимальних раціонів

Овес

га

 

Х1

           

Картопля

га

 

Х2

           

Кукурудза на силос

га

 

Х3

           

Багаторічні:

                 

на сіно

га

 

Х4

           

на сінаж

га

 

Х5

           

на з/корм

га

 

Х6

           

Однолетние на з/корм 1срока

га

 

Х7

           

Однолетние на з/корм 2срока

га

 

Х8

           

Природні сіножаті

га

   

Х9

         

Природні пасовища

га

   

Х10

         

Солома вівсяна

ц

         

Х11

   

Покупной комбікорм

крб

             

Х12

Молочное стадо

гол

     

Х13

       

Молодняк ВРХ

гол

     

Х14

       

Приросты кормів для корів:

                 

концентратів

ц.к.ед

       

Х15

     

грубих

ц.к.ед

       

Х16

     

силосу

ц.к.ед

       

Х17

     

сінажу

ц.к.ед

       

Х18

     

зелених

ц.к.ед

       

Х19

     

Приросты кормів молоднякові ВРХ:

                 

концентратів

ц.к.ед

       

Х20

     

грубих

ц.к.ед

       

Х21

     

силосу

ц.к.ед

       

Х22

     

сінажу

ц.к.ед

       

Х23

     

зелених

ц.к.ед

       

Х24

     

Товарні культури:

                 

озима пшениця

га

Х25

             

Овес

га

Х26

             

Картопля

га

Х27

             

Реалізація молока гос-ву

ц

           

Х28

 

Реалізація молока підприємствам, і організаціям

ц

           

Х29

 

Реалізація ВРХ в живий масі гос-ву

ц

           

Х30

 

Реалізація ВРХ в живий масі підприємствам, і організаціям

ц

           

Х31

 

Реалізація м'яса гос-ву

ц

           

Х32

 

Реалізація м'яса підприємствам, і організаціям

ц

           

Х33

 

Сума витрат праці

крб

             

Х34

Витрати на товарну продукцію

крб

             

Х35

Загальна вартість реалізованої продукції

крб

             

Х36


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13