Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Модернізація мини-колбасного цеху

Реферат: Модернізація мини-колбасного цеху

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «НВС».

2. ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ КОЛБАСНОГО ЦЕХУ.

2.1. Огляд літератури з виробництву ковбасних виробів.

2.2. Вимоги до якості сировини, допоміжним матеріалам та готової продукції.

2.2.1. Вимоги до сировини і допоміжним матеріалам

2.2.2. Вимоги до готової продукції

2.3. Загальна технологія виробництва ковбас

2.4. Існуюча технологія цеху.

2.5. Технологія цеху після модернізації.

2.6. Принципи розстановки устаткування

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РОЗРАХУНКИ КОЛБАСНОГО ЦЕХУ.

3.1. Розрахунок сировини й матеріалів.

3.2. Підбір устаткування технологічної лінії виробництва ковбасних виробів.

3.3. Розрахунок кількості обслуговуючого персоналу.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КУТТЕРА.

4.1. Огляд літератури з конструкції куттера.

4.2. Патентный пошук.

4.3. Технологічний розрахунок куттера.

4.4. Розрахунок приводу ножового валу.

4.5. Технічне обслуговування куттера.

5. БЕЗПЕКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

5.1. Обличчя відповідальне за забезпечення вимог «безпеки життєдіяльності» на об'єкті проектування й його посадові обов'язки.

5.2. Характеристика небезпечних і шкідливих чинників, супутніх проектованого процесу й відчуття міри з усунення.

5.3. Організація санітарно-побутового обслуговування.

5.4. Можливі небезпечні ситуації при експлуатації устаткування цеху.

5.5. Прийоми безпечної роботи з куттере.

5.6. Організація пожежної безпеки на проектованому об'єкті.

5.7. Охорона навколишнього середовища.

6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБОСНОВАНИЕ.

6.1. Основні кошти у проекті.

6.2. Потреба сировину й матеріалах.

6.3. Штат працівників і оплата праці.

6.4. Оцінка поточних витрат.

6.5. Оцінка річного інвестиційного ефекту.

6.6. Укладання про економічної доцільності запровадження запропонованих розробок практично.

ВИСНОВКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Останнім часом нашій країні дедалі більшого поширення отримує переробка сільськогосподарської продукції цехах малої потужності, організованих в колгоспах і радгоспах. Розвиток малих м'ясопереробних цехів вирішує ряд важливих проблем, і зокрема забезпечення сільського населення, особливо «глибинки», м'ясними продуктами; своєчасна переробка худоби вимушеного забою. Та й будівництво цих цехів набагато дешевше, і вводяться вони у лад швидше, ніж потужності на великих м'ясокомбінатах. Рішення всіх цих та інших негараздів приваблює керівників колгоспів і радгоспів і це змушує їх шукати визначення можливості спорудження нових і удосконалення вже існуючих підприємств. Але з іншого боку, розвиток малих цехів породжує нові проблеми, зокрема раціонального використання сировини при переробці, дотримання технологічних, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм, і навіть нормативно-технічної документації, навчання кадрів ін. Але ці цехи є і розвиваються як об'єктивній необхідності сьогодні.

Досвід роботи, накопичений цей час, дав змогу виявити і узагальнити найчастіше повторювані порушення технологічних і санітарних режимів виробництва, види шлюбу продукції і на дійти невтішного висновку про необхідність підвищення професійних знань працівників переробних цехів малої потужності.

По неповним даним, в колгоспах і радгоспах області понад 100 діючих ковбасних цехів. У тому числі є такі, які можна вважати цілком задовільною, наприклад ковбасні цехи «Ведуга» і «Семилукский». Спільним для цехів цих господарств є високий рівень організованості і дисципліни. Всі пропозиції, створені задля поліпшення якості продукції, своєчасно виконуються. Якість продукції відповідає вимогам. По технічного оснащення цехи немає від індустріальних. І хоча у них встановлено розрізнене технологічне устаткування, його компонування дозволяє вести технологічний процес у відповідно до вимог НТД і стабільно випускати продукцію хорошої якості. Високий рівень відповідальності держави і професійних знань керівників цих цехів. Отлажен лабораторний контроль виробництва.

Розширення асортименту з урахуванням раціонального використання сировини — сьогодні це завдання виробничої концепцію діяльності будь-якого ковбасного цеху. Поруч із ковбасними виробами в цехах виробляють пельмені, котлети, пиріжки і набори для холодця.

Проте численні перевірки ковбасних цехів малої потужності колгоспів і радгоспів Воронезької області показують, що комплектація цехів устаткуванням, її стан, асортимент і якість готової продукції далеко ще не належним чином. Більшість цехів будуються без типових проектів, розміщуються в пристосованих приміщеннях, оснащуються переважно а швидше образок устаткуванням. До цього слід додати гострий дефіцит фахівців ковбасного провадження з необхідної теоретичної підготовкою і практичним досвідом. Встановлено, що виготовленням ковбасних виробів іноді займаються колишні теслі, механізатори, електронники, вчителя, люди інших професій і взагалі «кадри» без будь-яких спеціальностей. У зв'язку з цим викликає велике занепокоєння та легкість і безшабашність, з якою деякі керуєте чи колгоспів і радгоспів підходять до створення і пуску ковбасних цехів малої потужності. Можна зрозуміти бажання отих верховодів — нагодувати своїх працівників, земляків. Та треба дружби з наукою, відповідно до ветеринарно-санітарним законодавством, з вимогами нормативно-технічної документації, інакше наслідки може бути сумними. Зазвичай, у багатьох господарствах розвиток ковбасних виробів використовують умовно придатне м'ясо, м'ясо поросят, телят, выбракованных і прирізаних тварин. Якщо до цього додати, деякі «фахівці» «забувають» навіть про специях, можна уявити, якого якості продукцію вони випускають. Нерідко трапляється, коли деякі цехи виробляють ковбасні виробу під назвою «полукопченая», тоді як і цеху відсутні камери для копчення.

Хотів би звернути увагу до необхідність суворого дотримання ветеринарного законодавства при напрямі сировини розвиток ковбасних виробів. Перевірки свідчать, що не продукти забою досліджуються на трихінельоз, невчасно беруться нутрощі з туш прирізаних на фермах тварин; ветеринарний нагляд над роботою ковбасних цехів проводиться епізодично, що неприпустимо. І це не вина, а скоріш біда ветеринарних лікарів, навантаження що у тваринницьких господарствах Демшевського не дозволяє здійснювати щоденний контролю над роботою ковбасних цехів. Тільки закріплення ветеринарного лікаря за конкретним ковбасним цехом із покладенням нею повноти персональну відповідальність за ветеринарно-санітарне стан цеху може поліпшити справа.

Керівники, зазвичай, недооцінюють небезпеку обману здоров'я споживачів ковбас порушень технологічних режимів й ролі производственно-лабораторного контролю у попередженні таких порушень сну і забезпеченні епідеміологічної надійності продукції. Микробиологический .контроль переважно цехів взагалі організований, що виключає можливості об'єктивної оцінки епідеміологічної надійності ковбасних виробів і підвищення рівня санітарної культури виробництва.

Всі ці факти показують, що час, коли в численних ковбасних цехів малої потужності має з'явитися один господар, який би надавав дієвої допомоги господарствам в проектуванні, будівництві, оснащенні і монтажі устаткування, його налагодження та освоєнні, підготовки й перепідготовки фахівців, поставці лабораторного устаткування, розробці нормативно-технічної документації і доведенні до кожного виконавця.

Звісно, допомогу керівникам господарств необхідна, але що залежить від нього самих. Яка їй потрібна допомога керівництву, щоб організувати належний первинний облік надходження сировини, ведення рецептурних журналів, журналів технологічної розбирання та термічним обробки? Викликає крайнє подив, що він практично у кожному господарстві діють свої нормативи для виходу м'яса при розбиранні туш на ковбасні вироби, і навіть для виходу готової продукції, що створює лазівки для зловживань. Багатьом керівників колгоспів і радгоспів і навіть майстрів ковбасних цехів стало одкровенням існування науково обгрунтованих нормативів, встановлених наказом Минмясомолпрома СРСР за № 37 від 15 лютого 1978 р. «Про затвердження норм виходів ковбасних виробів, м'ясних напівфабрикатів і виходів при розбиранні м'яса».


Схожі реферати

Статистика