Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Взаємини сільськогосподарських підприємств із фінансової системою

Реферат: Взаємини сільськогосподарських підприємств із фінансової системою

Зміст

Запровадження

1. Коротка организационно-экономическая характеристика господарства

2. Загальна характеристика взаємовідносин господарства з системою

3. Організація і облік взаємовідносин господарства із Державним бюджетом

3.1. Порядок розрахунку внесків до бюджету фіксованого сільськогосподарського податку

3.2. Порядок розрахунку внесків до бюджету податку із доходів громадян

3.3. Порядок розрахунку внесків до бюджету податку додану вартість

3.4. Облік розрахунків із бюджетом

4. Взаємини господарства з органами соціального страхування і Пенсійного фонду

4.1. Взаємини господарства з фондом соціального страхування

4.2. Взаємини з Пенсійного фонду

4.3.Учет розрахунків з Пенсійним і соціальними фондами

Висновки та пропонування

Библиографический список

Додатка  

4

10

18

29

29

36

44

52

62

62

67

76

79

83

Запровадження

У разі початку ринкової економіки аграрні перетворення в селі отримують досить актуальне значення, оскільки розпочато перехід від колишніх відносин власності до розвитку приватного сектору, який вимагає радикальних успіхів у виробничої діяльності нових господарських формувань, зміцнення їх економіки, поліпшення ситуації в селі та інших позитивних зрушень.

На виконання доручення президента України від 1 грудня 1998 року №574 і доручення Кабінету міністрів України від 25 грудня 1998 року №24281/1 розроблена Національну програму розвитку та розвитку села України в 1999-2010 роки.

Розвиток агропромислового комплексу, як законодавчо певної пріоритетною сфери національної економіки, іде забезпечення продовольчу безпеку держави й збільшення його експортного потенціалу. Аграрна політика іде створення умов стабілізації і збільшення обсяги виробництва та її реалізації конкурентоспроможної продукції і на продовольчих товарів.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом:

- формування багатоукладної агарной економіки, забезпечення розвитку підприємництва і бізнесу, різнобічних ефективних організаційно-правових форм господарювання з максимальним використанням можливостей кооперації і орендних відносин, вдосконалення відносин власності на грішну землю і засоби виробництва;

- забезпечення державного регулювання економіки агропромислового провадження з економічної свободою підприємств та організацій у умовах ринкових відносин;

- державної розвитку агропромислового комплексу з урахуванням освоєння цільових державних програм;

- забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників, формування інфраструктури ринку, входження агропромислового комплексу з найбільш конкурентоспроможною продукцією і продовольчими товарами до світового співтовариства;

- вдосконалення ринкових механізмів цінового регулювання, кредитно-фінансовій системи та податкової політики;

- продовження земельної реформи з першочерговим вирішенням цих питань прав власності на грішну землю і шляхом створення ринку;

- прискорення соціального відродження села, створення повноцінної середовища проживання населення сільських населених пунктів і прочее.(55).

З метою забезпечення державної аграрної політики,

прискорення реформування та розвитку аграрного сектору економіки з урахуванням приватної власності президент України уже видав Указ “Про негайних заходів з прискоренню реформування агарного сектору економіки” у якому передбачається:

1.Реформирование протягом 1999 – 2001 року колективних підприємств за умов приватної власності на грішну землю та оберігати майно.

2.Обеспечение протягом 2000-2002 рр. видачі у порядку державних актів на право приватної власності на грішну землю всім бажаючим власникам сертифікатів на право власності на земельну частина (пай).

3.Участие на основі сільськогосподарських підприємств у виконанні державних програм, фінансування яких здійснюється з допомогою бюджетних коштів.

4. Прискорення в 2000-2001 року формування необхідної інфраструктури аграрного ринку, зокрема товарних бірж, оптових ринків, агроторгових домів, аукціонів, ярмарків тощо., які б забезпечили заготівлю та реалізацію продукції всіх секторів агропромислового виробництва та надання їм необхідних матеріально-технічних ресурсів немає і сировини (16).

Для названих вище заходів державі необхідні кошти, які своєчасно у обсязі надходили до бюджету, а господарствам необхідна таку систему оподаткування, яка «задушила» б сільськогосподарського товаровиробника, а надавала сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва. Тому на згадуваній цей час є актуальним питання формування системи оподаткування аграрної сфері, і розрахунків із бюджетом.

Загалом потрібно сказати, що країни на 70% формувався протягом кілька років з допомогою податкових і обов'язкових платежів. Причому податку додану вартість обіймав близько 60-65%. 2000 року доходи зведеного бюджету за оперативними даними становили 32,3 млрд. гривень. І так само значна питома вага у яких займали податку додану вартість – 25,1% (8,1 млрд. грн.), податку з прибутку - 19,7%(6,4 млрд. грн.) податку з доходів громадян 13,7% (4,4 млрд. грн.), як від акцизного збору надійшло 1,8 млрд. гривень (5,4% загального обсягу доходів.) Надходження тільки від цих чотирьох видів податків становила 63,9% дохідної частини бюджету бюджета.(51)

2000 року Верховною Радою України встановила бездотационный Державного бюджету на 2001 рік. Доходи державного бюджету на 2001 рік визначено у сумі 41990788,5 тис. грн., зокрема доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 33302241,2 тис. грн. й доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 8688547,3 тис. грн. Витрати Державного бюджету України встановлено відповідно так само сумах (9).

Система взаємовідносин підприємства з системою одну з основних частин господарського механізму, здатна надати стимулюючий вплив влади на рішення народногосподарських завдань.

Головним ланкою фінансової систем є Державний бюджет. Через нього здійснюється перерозподіл частини знову

створеної вартістю вигляді додаткового продукту між галузями народного господарства, формами власності, сферами економіки.

Поглиблення економічної реформи, насамперед рівномірний існування різних форм власності, свобода підприємництва, вільний вибір виду, лібералізації цін створюють принципово нову соціально-економічну ситуацію і зумовлюють необхідність реформування системи соціального забезпечення.

І тому розробили Концепція соціального забезпечення населення, що включає такі форми соціального забезпечення населення:

· матеріальне забезпечення шляхом соціального страхування у разі безробіття, тимчасової чи повної непрацездатності;

· соціальні допомоги непрацездатним і малозабезпеченим громадянам;

· підтримка рівень життя за умов збільшення споживчих цін;

· компенсація і пільги громадянам, які постраждали від техногенно - екологічних та природних катастроф.

Усовершенствуется механізм визначення розмірів пенсій залежно від тривалості виплачування страхових внесків і внесків працівників протягом усього праці, впроваджується особисте пенсійне страхування.

Підтримка життєвий рівень населення умовах підвищення цін забезпечується комплексом взаємозалежних заходів, вкладених у стимулювання збільшення виробництва споживчих товарів та послуг, для підвищення доходів громадян.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19