Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансових результатів від продукції рослинництва

Сторінка 6

Аналіз даних таблиці 6 показав, що середнє прибуток від реалізації продукції рослинництва для 1 га сільськогосподарських угідь становило 1456,19 крб. У середньому щорічно спостерігається зменшення прибутку на 72,54 крб. чи 4,64%.

Лави динаміки який завжди можна порівняти, що утруднює їхню аналіз. Щоб якось забезпечити порівнянність рядів динаміки, такий прийом аналізу, як аналітичне вирівнювання. Аналитическое вирівнювання є найбільш точний спосіб виявлення загальну закономірність розвитку явищ. У цьому способі середня лінія розвитку, характеризує загальну закономірність, визначається через побудову відповідних аналітичних рівнянь: прямий, параболи, гіперболи тощо.

Пряма лінія виражається з допомогою наступного рівняння:

`уt = а + bt, де (18)

уt – вирівняні значення низки;

t – час, тобто. порядкові номери періодів чи моментів часу;

чи b – параметри шуканої прямий , тобто. початковий рівень добробуту й щорічний приріст (b – коефіцієнт регресії, що свідчить про, наскільки одиниць зміниться результативний ознака за зміни факторного на 1 одиницю).

А, щоб знайти невідомі параметри рівняння (чи b), необхідно за способом найменших квадратів вирішити систему нормальних рівнянь:


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14