Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансових результатів від продукції рослинництва

Сторінка 5

Таблиця 5 - Динаміка і структура товарної продукції СПК "Краснодарський"

Показники

1999 рік

2000 рік

2001 рік

2001 р.

в % до 1999 р.

тис. крб.

в % від виробленого

тис. крб.

в % від виробленого

тис. крб.

в % від виробленого

Зерно

1852

16,83

2244

11,23

3358

18,77

181,32

Овочі відкритого грунту

5819

52,88

7368

36,88

4805

26,86

82,57

Плоди

2029

18,44

3852

19,28

2496

13,95

123,02

Інші (ягоди)

1305

11,85

6516

32,61

7228

40,42

553,87

Разом з рослинництва

11005

100,0

19980

100,0

17887

100,0

162,54

Громадські явища, студійовані статистикою, постійно змінюються і розвиваються. Наприклад, у господарствах рік у рік змінюється обсяг валової продукції рослинництва і тваринництва, поголів'я худоби, рівень продуктивність праці тощо. Під час вивчення цих процесів статистика застосовує ряди динаміки.

Рядами динамикиназываются ряди чисел, характеризуючих зміна явищ у часі. Кожен ряд динаміки і двох елементів:

1) рівнів, характеризуючих величину досліджуваного ознаки;

2) періодів (моментів), до яких належать ці рівні.

Залежно від характеру рівнів низки розрізняють два виду динамічних рядів : моментные і интервальные (періодичні).

Моментным називається ряд динаміки, рівні що характеризують стан явища визначені моменти часу. Важливе економічне значення має тут визначення різниці рівнів моментного низки динаміки, що характеризує розвиток (збільшення чи зменшення) досліджуваного явища у часі.

Интервальным (періодичним) називається такий динамічний ряд, рівні що характеризують розмір явища за чи іншого період. Рівні интервального низки на відміну рівнів моментного низки не зберігають у попередніх чи наступних показниках. Тому важливе економічне значення має тут підсумовування цих рівнів. Сума рівнів періодичного низки динаміки характеризує рівень цього явища за довший час.

Часто ряди динаміки викликають вигляді абсолютних величин. Шляхом їх опрацювання отримують ряди динаміки відносних і середніх величин.

Поруч динаміки відносних величин називається такий ряд, рівні що характеризують зміна відносних розмірів досліджуваних явищ у часі. Поруч динаміки середніх величин називається такий ряд, рівні що характеризують зміна середніх розмірів досліджуваних явищ у часі.

Для аналізу динаміки громадських явищ обчислюють такі показники: 1) абсолютний приріст; 2) темпи зростання; 3) темп приросту; 4) значення один відсоток приросту.

Абсолютний приріст (А) показує, наскільки даний рівень більшою або меншою базисного. Абсолютний приріст обчислюється як відмінність між порівнюваним і базисним рівнем :

А = Уn - Уо, де (9)

А – абсолютний приріст;

Уn – рівень, який порівнюється;

Уо – рівень, з якою провадиться порівняння.

Темп зростання показує, скільки раз (відсотків) порівнюваний рівень більшою або меншою базисного, і розраховується як ставлення порівнюваного рівня життя та рівня, прийнятого за базу порівняння :

Тр = Уn / Уо . (10)

Темп приросту показує, наскільки відсотків порівнюваний рівень більшою або меншою рівня, прийнятого за базу порівняння, і обчислюється як ставлення абсолютного приросту до абсолютного рівню, прийнятому за базу порівняння.

Тпр = А / Уо . (11)

Значення один відсоток приросту обчислюється як ставлення абсолютного приросту до темпу приросту. Значення цей показник можна визначити також шляхом розподілу початкового рівня на 100.

Значення 1% приросту = Уо / 100 . (12)

Залежно від рівня, прийнятого за базу порівняння, показники низки динаміки діляться на ланцюгові і базисні. Базисныминазываются показники, які обчислюються стосовно одному й тому рівню, прийнятому за постійну базу порівняння. Цепными називаються показники, які обчислюються стосовно попередньому рівню. Для загальну характеристику розвитку явища за період, охоплюваний поруч динаміки, обчислюють середній рівень низки. Середні, обчислені з абсолютних рівнів динаміки, називаються середніми хронологічними. Розрізняють середні хронологічні для интервальных і моментных рядів динаміки.

Середня хронологічна для интервального низки вираховується за формулою середньої арифметичній простий, тобто. шляхом розподілу суми всіх рівнів низки з їхньої число за такою формулою

`у = Sу / n , де (13)

у – середній рівень;

у – рівні низки;

n – число рівнів.

Для моментного низки динаміки виглядає так :

ухронол = (у1/2 +у2+


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14