Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансових результатів від продукції рослинництва

Сторінка 3

У сільськогосподарських підприємствах обчислюють також планову, звітну, чи фактичну, і провизорную собівартість продукції.

Планова собівартість визначається технічно-економічними розрахунками (упорядкуванням кошторисів) витрат за виробництво передбаченої полоном одиниці виробленої продукції (робіт, послуг).

На собівартості відбиваються результати всієї діяльності підприємства: рівень врожайності культур та продуктивності тварин, продуктивності праці, ощадливе витрачання матеріальних ресурсів, ступінь спеціалізації і концентрації виробництва, використання досягнень науково-технічного прогресу. Проте собівартість не показує, як змінюється дохідність виробництва, не може служити синтетичним показником його ефективності.

Щоб охарактеризувати економічну ефективність сільськогосподарського виробництва, використовують ряд показників. Найзначимішим є рентабельність, який загалом вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства.

Розрізняють показники рентабельності: рентабельність реалізованої продукції, рентабельність конкретної продукції.

Показник рентабельності реалізованої продукції відбиває ефективність поточних витрат. Він обчислюється як ставлення прибуток від реалізації продукції до її повної собівартості реалізаційною продукції.

Рентабельність конкретної продукції залежить від ціни сировину, якості продукції, продуктивності праці, матеріальних й інших витрат за виробництво. Рентабельність виробничих фондів залежить тільки від цих факторів, а й від ефективність використання виробничого потенціалу, результатів непромисловій діяльності. Отже, показник рентабельності реалізованої продукції деталізує загальний показник рентабельності.

Рентабельність – найважливіша економічна категорія, властивою всім підприємствам.

Розрізняють 2 виду рентабельності:


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14