Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансових результатів від продукції рослинництва

Сторінка 10

Угруповання за рівнем трудомісткості виробництва зернових культур показала, що зі зростанням середньої трудомісткості ростуть такі показники, і рівень товарності зерна, собівартість 1 ц і прибуток. Що стосується показників, то певну тенденцію до підвищення чи зменшенню немає. Найбільша врожайність відзначена I групі, найменша – у II групі; найбільший рівень рентабельності зокрема у I групі, а найменший – в III.

Угруповання за ознакою ''оплата праці працівників'' представленій у таблиці 13.

Таблиця 13 – Вплив оплати праці в фінансові результати від зерна

Групи господарств за рівнем оплати праці, крб.

Кількість господарств у групі

Середня оплата 1 чел.-часа, крб.

Собівартість 1 ц, крб.

Рівень товарності зерна, %

Отримано на 1 га

Рівень рентабельності продукції, %

зерна, ц

прибутку, тыс.руб.

… - 21,65

13

14,42

40,82

30,89

121,88

3,60

89,26

21,66 - 34,08

5

27,55

123,52

81,46

49,22

3,38

36,54

34,09 - …

7

62,45

91,92

57,64

52,16

2,44

71,68

У середньому

-

25,07

55,18

38,77

90,88

3,18

73,91

Угруповання господарств за рівнем оплати праці працівників показала, що у категорії «прибуток» зазначено зменшення цей показник у разі зростання середньої оплати праці. Слід зазначити, що важливі показники господарську діяльність, тобто. найменші показники собівартості, найбільші показники врожайності, прибутків і рівня рентабельності, належать I групі.

4.2. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Корреляционно-регрессионный аналіз є сукупність статистико-математических методів, що використовуються кількісного аналізу перетинів поміж соціально-економічними явищами і процесами. Його можна використовувати після ухвалення рішень щодо багатьох питань, починаючи з фінансування операцій фірми і комісійних, отриманих від продажу, і до проведенням маркетингових досліджень.

Залежно від кількості ознак, між якими вивчається зв'язок, розрізняють парну і множинну зв'язок. Якщо зв'язок вивчається між двома ознаками, вона називається простий (парної). При множинної вивчається зв'язок між трьома та очі великою числом ознак (один – результативний, інші – факторні). Множественная регресія дозволяє досліднику запитати (і, мабуть, одержати відповідь) у тому, "що найкращим предиктором (незалежна змінна) для .".

По аналітичного вираженню зв'язку може бути лінійними і думок нелінійних. Линейная зв'язок виражається математично лінійним рівнянням, а графічно – прямий лінією. Нелинейная зв'язок математично виражається рівнянням параболи, гіперболи тощо., а графічно – кривою відповідного виду.

Застосування кореляційного аналізу включає у собі ряд послідовних етапів. У першому етапі встановлюється причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, яка полягає у доборі факторних і результативних ознак. З другого краю етапі визначається форма зв'язку й підбирається рівняння, яке найповніше відбиває характер взаємозв'язку між ознаками. Потім розраховуються параметри рівняння зв'язку. На четвертому етапі оцінюються тіснота зв'язку, яка за лінійному типі характеризується коефіцієнтом кореляції. Коефіцієнт кореляції (r) змінюється від –1 до 1. Якщо зв'язок пряма, то 0


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14