Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища підприємства АПК

Сторінка 2

У господарстві товарними є як галузь рослинництва, і галузь тваринництва. Основні товарні продукти це овочі й молоко, що підтверджує виробниче напрям хозяйства—овощемолочное. Але товарність тваринництва вище. Основним джерелом доходів є тваринництво, зокрема виробництво молока. Низька товарність рослинництва зумовлена тим, що коли частина вироблену продукцію знову бере участь у процесі виробництва. У період із 2000 по 2001 рік підприємстві підвищився кількість виручки від продажу загалом господарству на 62%, й за галузями сільськогосподарського виробництва. Це було через зміну кількості проданої продукції і на зміни її ціни. За аналізований період кардинальних змін - у структурі товарної продукції цього не сталося. У господарстві також товарним виглядом є молоко.

Таблиця 1.2. Розмір підприємства

Показники

2000 р.

2001 р.

в % до 2000 р.

Вартість валової продукції с.-х. за собівартістю, тыс.руб

31207

45135

144,6

Выручено від продукції та послуг, тыс.руб

14701

22581

153,6

Вартість середньорічних основних засобів виробництва, тыс.руб

60977

62792

103,0

Площа с.-х. угідь, га

2599

2599

100,0

зокрема. ріллі

2256

2256

100,0

Чисельність співробітників, чол.

304

263

86,5

Поголів'я тварин, гол

1426

1395

97,8

З таблиці 1.2. не можна прийти до однозначного висновку про зміну розмірів виробництва для підприємства.

На початок 2001 року вартість основний коштів складала 37344 тыс.руб., наприкінці року 37952 тыс.руб. Збільшення вартості основних фондів відбулося в після придбання коштів. Це свідчить про розширення виробництва. Збільшення собівартості продукції і на виручки від продажу є також наслідком збільшення обсяги виробництва. Це збільшення виникло внаслідок підвищення ціни ресурси, використовувані у процесі виробництва. А скорочення чисельності працівників (без підвищення механізації) і поголів'я тварин є свідченням зниження розміру виробництва.

У цілому нині таблиці 1.1. і 1.2. кажуть нам у тому, що у вартісному вираженні збільшилися обсяги, як виробництва, і його реалізації.

Таблиця 1.3. Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва

Показник

2000 р.

2001 р.

2001 р. в % до 2000 р.

Доводиться на 100га с\х угідь:

     

середньорічних основних засобів виробництва с\х призначення, тыс.руб.

2346,2

2416

103,0

виробничих витрат у с\х галузях, тыс.руб.

1200,7

1736,6

144,6

совакупных вкладень, тыс.руб

3493,5

4099,8

117,4

енергетичних коштів, к.с.

393,6

399,7

101,5

електроенергії, тыс.кВт.час.

60,8

50,9

83,7

витрат праці с\х галузях, тыс.чел.-ч.

21,2

21

99,1

добрив, тыс.руб

12,7

20,9

164,6

При аналізі рівня інтенсивності чи рівня капіталовкладень у сільськогосподарське виробництво ЗАТ «Полум'я» виявили, що з період 2000г.-2001г. рівень інтенсивності значно підвищився практично за всіма показниками. Тобто збільшилися вкладення виробництво, отже, підвищилася і собівартість продукції сільськогосподарського виробництва, що стверджують і попередні таблиці.

1.3. Ресурсний потенціал, результативні показники і підприємства

Як було вказано вище, загальна площа землекористування становить 3010га, зокрема сільськогосподарських угідь 2599га чи 86,35% загальної площі господарства. За аналізований період наявність і структура земельних ресурсів для підприємства не змінилася.

Середньорічна кількість працівників у господарстві становить 263 людини їх 251 працівники, зайняті в сільськогосподарському виробництві. З 2000 р. по 2001 р. чисельність їх скоротилася з 304 і 291 людини відповідно. Тобто забезпеченість підприємства трудовими ресурсами скоротилася.

Оцінимо використання робочої сили основі двох показників:

1. Выпуска продукції натуральному вираженні розрахунку одного працівника.

2. Обсяги товарної своєї продукції одного працівника

У розрахунку 1 працівника 2000 р. 2001 р.

1.

Рослинництво:

Зернові і зернобобові, ц 20,5 14,5

Картопля, ц 70,5 72,7

Овочі, ц 108 191,2

Тваринництво:

Молоко, ц 88 110

Приріст, ц 3,6 3,9

2.

Рослинництво, тыс.руб 10,9 24

Тваринництво, тыс.руб 35,8 63,7

Отже, бачимо позитивну динаміку показників продуктивність праці по обом галузям сільськогосподарського виробництва. Зниження спостерігається лише з зерновим. Проте динаміка цих показників не призвела до позитивну динаміку результату виробництва. На підприємстві за аналізований період спостерігається підвищення збитковості. Падіння на 1 працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві в 2000 р становив 12 тыс.руб, 2001 р 27тыс.руб. Отримані результати розрахунків свідчить про раціональне використання робочої сили сфері безпосередньо пов'язаної з виробництвом, і нераціонально у комерційній.


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10