Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вероучения ісламу

Реферат: Вероучения ісламу

Третьої "світової" релігією є іслам. Іслам зародився в Аравії з VII столітті нашої ери. Походження його ясніше, ніж походження християнства і буддизму, воно майже від початку висвітлюється писемних джерел. Саме поняття "іслам" означає покірність. По мусульманської традиції, засновником ісламу був пророк божий Мухаммед, араб, котрий у Мецці; він начебто дістав листа від бога ряд "одкровень", записаних в священної книзі Корані, і їх людям. Основне у Мухаммеда - суворе вимога почитати лише єдиного Аллаха і "бути безумовно покірним його волі. Мусульмани вірить у одного Бога, що створив всесвіт.

Велич бога - Аллаха - виражено у багатьох формулах, добре відомі всім мусульманам і найчастіше повторюваних ними на промови, молитвах, побутових вигуках, і навіть постійно можна зустріти у витонченому в'язі арабського листи, на пам'ятниках мусульманської архітектури в Азії, Африці, Європі й Америці: "Аллаху акбар" - "Аллах самий великий!" тощо. буд.

Основні становища віровчення ісламу викладені у головною "священної" книзі - Корані. Мусульмани вважають Коран (ар. "куран" - читання) вищим і найповнішим з священних писань. Мусульманське духовенство вчить, що Аллах передавав Коран Мухаммеду через ангела Джабраила окремими одкровеннями, переважно в ночам, через бачення. Перше бачення одержало назву "Лайлат алкадр" (Ніч приречення) і відбулося ніч із 26 на 27 числа місяці рамазану. У цієї ночі Аллах приймає рішення про долю кожного мусульманина, враховуючи її бажання. Тому в віруючих прийнято проводити цієї ночі в мечеті, читати Коран й попросити Аллаха про виконання свого бажання.

Іслам входять такі основні догмати, визнання яких за істину і незаперечна виконання вважається обов'язковим кожному за мусульманина:

- Віра в Аллаха. Кожна сура Корану (крім 9-ї) починається з його звеличення: "В ім'я Аллаха, милостивого, милосердного…" Бог створив все існуюче. Він є всемогутнім, усевідаючим і всеприсутнім, абсолютним владикою світу, який управляє природою, і суспільством. У Корані вказується, що благочестя перед Богом є покірність. На противагу християнському вченню про божественної Трійці іслам стверджує, що Бог єдиний. У ісламі принцип монотеїзму проведено послідовніше, ніж у сусідніх релігіях.

- Віра в ангелів і демонів. У поданні мусульман це безтілесні істоти, виконують волю Аллаха. До них належать Джабраил, Микаил, Асфраил, Азраил. Мусульмани також вірить у існування янголів смерті - Накира і Мункара, стража раю - Ридвана, стража пекла - Маліка. Відповідно до ісламському веручению кожен мусульманин за життя має двох янголів, які фіксують його добрі й лихі (гріховні) справи, що визначають його загробне життя раю і пеклі.

- Віра в святість Корану. Він вважався словом божим, божественним одкровенням, яке передавав Аллах як видінь Мухаммеду протягом 22 років, тобто. остаточно його життя. Тож у мусульманському богослов'ї прийнято догмат про нестворення, вічності Корану.

- Віра в пророків й у посланничество Мухаммеда. У Корані багато біблійних персонажів від Адама до Пресвятої Богородиці. Наводяться імена пророків: Ібрахім (Авраам), Муса (Мойсей), Іса (Ісус), Нух (Ной) та інших. Серед усіх пророків перевагу надають "посланнику Аллаха", "друку пророків" Мухаммеду.

- Віра до раю і пекло. Мусульманам, точно виконують усі релігійні розпорядження й вимоги, іслам обіцяє вічне блаженство в раю, в неправильним і отклонившимся від принципів віровчення - муки у пеклі. Мусульмани представляли рай як чудесного місця, де всі багато: прекрасна їжа, чиста прохолодна вода, річки з молока, меду і провину, різноманітні насолоди тощо. У пеклі - нескінченні катування і борошна.

- Віра в божественне доля. Це з найважливіших догматів, за яким немає щось залежить від волі Аллаха. Усе громадського та особистого життя іде за рахунок предначертанию бога.

- Віра в безсмертя душі, залишає тіло до момент смерті, а воскресіння з мертвих щодня Страшного суду.

Іслам спирається п'ять "стовпів віри" (аркан ад-идн), вказують найважливіші обов'язки мусульманина

Перший обов'язок - сповідування віри, тобто. проголошення шахады ("Ні божества крім Аллаха, і Мухаммеда - посланник Аллаха") вголос, розуміння сенсу цієї формули віровчення, щире переконання у її істині.

Друга обов'язок - молитва (салят). Молитва мусульман складається з низки поклонів, супроводжуваних проголошенням різних релігійних формул. Мусульманину наказано п'ять молитов на добу; здійснювати їх можна й удома, й у мечеті й у полі. Молитві передує ритуальне омовіння. П'ятниця є днем загальної молитви, коли всі мусульмани збирати на колективну молитву на головну мечеть міста, села, округу.

Мечеть (масджид) - і важливе місце моління, і приміщення релігійних шкіл, і центр релігійних проповідей і диспутів.

Третьої ритуальної обов'язком мусульманина є посаду (саум). Мусульманський посаду залежить від утримування від їжі, пиття та інфраструктура розваг. Постійно має бути, у принципі присвячено людиною Аллаху, зайнято молитвами, читанням Корану і релігійних творів, благочестивими міркуваннями. Головним і обов'язковим всім, крім хворих, подорожуючих тощо. буд., є посаду на місяць рамадан; ще, є ще дата, у якій постувати бажано. Кінець місяці рамадан і місячного посади відзначається святом разговенья, другим за значенням святом в ісламі.

Ураза-байрам (чи ід аль-фитр) - свято разговенья, закінчення посади - справляється першого дня наступного за рамаданом місяці шавваля. Під час цього свята віруючий повинен, відповідно до принципам ісламу, відзвітувати за минулий посаду, розпочати відбувати покарання його порушення і сплатити зване "очищення свята перерви" - фитр-садака.

У його курбан байрам (справляється через 70 днів по закінченні уразы курбан-байрам на жертвопринесення винищується найкращий худобу. У цілому цей свято, по шаріату, вівця чи коза може бути заколоті за гріхи одну людину, корова чи бик - за сімох, а верблюд - за десятьох, причому жертва мусить бути однольоткою.

Приносити жертви, за ісламом, потрібно потім, щоб у рай. По мусульманському вченню, потрапити туди можна, лише пройшовши Сират на принесених на поталу тварин. А Сират - це у мусульманському міфі міст, перекинутий над пеклом; від тонше жіночого волосу, гостріше леза меча і гаряче полум'я. Біля входу на Сират перебуватимуть верблюди, корови, барани, заколоті віруючими на курбан-байрам. На них-ді які й переїдуть через Сират. Той-таки, хто заколював жертв, які мають тоді переїхати у цій мосту, не втримається у ньому і впаде до пекла!

Крім обмежень, що з посадою, в ісламі є велика кількість заборон, регулюючих різні сторони життя мусульманина. Мусульманину заборонено пити духи, є свинину, витрачати час на азартні ігри. Іслам забороняє лихварство - риба. Звісно, в усіх й інші правила суворо дотримуються, але раз у раз, зокрема у 1970-ті роки майже ХХ століття, у різних мусульманських державах посилюється контроль, над виконанням культових правил, наприклад пости у рамадан.

Четвертої обов'язком кожного мусульманина (із застереженням - якщо вона є до того що фізично й матеріальна можливість), є хаджж - паломництво в Мекку, насамперед до Каабе, головною святині ісламу. Кааба - невеличке приміщення, в південно-західної кут якого вмурован "чорний камінь" (здавна що зберігається тут метеорит) - за переказами, посланий Аллахом з неба людям як знак своєї могутності і благовоління.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3