Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Баптизм у Росії

Реферат: Баптизм у Росії

План:

I. Запровадження

II. 1. Баптизм: короткий історичний нарис, «загальні» і «приватні» баптисти

2. Баптизм у Росії:

2.1. Религиозно-духовные передумови російського баптизма

2.2. «Штундизм» та їхні російські баптисти

2.3. Становище баптистів у Росії кінці XIX й у XX століттях

3. Особливості культу баптистів

4. Толкование соціальних і моральних проблем:

4.1. Ставлення до знання

4.2. Вибір духовні цінності, ставлення до війни й світу

4.3. Проблема сутності людини, цінності й гідності особистості баптизмі

4.4. Уявлення про сенс життя, моральної цілі й щастя людини

4.5. Цінність життя і релігійне покликання

III. Укладання: сучасне становище баптизма у Росії його

впливом геть життя суспільства

I. Ввведение

Релігія завжди грала і відіграє значної ролі у системі громадських зв'язків і стосунків. Нею регулюються як показує життя окремої людини, і взаємні відносини людей, тому суспільство на повинен ставитися байдуже до релігійним питань, і рухам. Всі ці руху показують невдоволення встановленими догматами і пошуки вічної істини, яка одна може задовольнити запити людського духу.

Оцінюючи релігійну ситуації у сьогоднішньому російському суспільстві, ми чітко бачимо дві тенденції: прагнення повернутися до духовним витоків національної самосвідомості, що з російського людини нерозривно пов'язане з православ'ям, і навпаки устремління - вийти межі культурно-історичного буття над народом у пошуках інший духовності. Сам факт релігійного бродіння історія Росії перестав бути прикметою лише днів, т.к. Росія здавна була країною багатоконфесійній. На пишному дереві російського християнства росли як православні, а й заявляли себе паростки євангельських віросповідань. Після скасування кріпацтва Росія пережила потужну хвилю сектантського руху, у якому баптизм зайняв лідируючу позицію. У цьому на баптизм, який прийшов із Заходу, незабутнє вплив справила самобутня російська культура, в межах якої баптизм пішов особливому, не порівнянному із західним, шляхів розвитку.

Я вирішила зупинитися на проблемі баптизма, оскільки, мій погляд, проблема сектантства, як й у ХІХ столітті набуває сьогодні тривожне і злободенне звучання. У насправді, майже загальновизнаною стала оцінка релігії як головного шляху духовно-морального відродження Росії. Але тоді рано чи пізно постає слушне запитання: про яку релігії йдеться? Він тим паче виправданий, що це практично безконтрольне навала насаждателей далеких православ'ю релігійних поглядів. Так яка ж віра може призвести до національного відродження, зміцненню, а чи не руйнації давньої і неповторною вітчизняної культури? Відповідь це питання дедалі більше хвилює сьогодні мислячих людей Росії. А, аби цей нього, необхідно, передусім проаналізувати історичні передумови й умови виникнення та розвитку сектантства у Росії, і особливо її самої життєстійкого напрями – баптизма.

Історія російського баптизма заплутана і звивиста, хоч і триває менш як півтора століть. За цей період всередині загального євангелічного потоку відбувалися численні перетворення, розмежування і зближення. Приклад Заходу ми бачили, що ветвистость родовідного дерева й у цій церкві. Але туди вона зазвичай викликалася внутрішніми, вероисповедными обставинами. А російський баптизм, минулий через багатостраждальне минуле країни, постійно опинявся жертвою безцеремонного втручання державної влади.

У своїй роботі хотіла б послідовно розглянути питання походження баптизма, причини її виникнення та влучність поширення у Росії, і навіть основні засади ще віри і сучасне становище баптистів у світі.

II. 1. Баптизм: короткий історичний нарис, «загальні» і «приватні» баптисти

Перша баптистська громада з'явилася 1609 р. в Амстердамі. Її фундатором вважається Джон Сміт (1550 – 1612) – англіканський священик, який перейшов до конгрегационализм. На початку XVII він втік від переслідувачів англіканській церкві в Амстердам, де прийняв обряд водного хрещення, закликавши до цього й своїх прибічників. У 1606-1607 рр. дві групи англійських конгрегационалистов на чолі із Смітом переселилися до Голландії, де у силу історичних обставин потрапили під агресивний вплив меннонитов, позаимстовав вони обряд "хрещення за вірою", що означає хрещення лише дорослих, оскільки немовлята що неспроможні "свідомо вірити". Водночас посилалися на Біблію: немає жодного єдиного згадування про детокрещении. На Євангелії говориться, що апостолам заповідано хрестити навчених і віруючих, але ще не немовлят. По-грецьки «baptizo» означає «хрещу», «занурюю в воду» - тому й назва громади. У 1612 р. група послідовників Сміта повернулося у Англію і утворила першу баптистскую громаду на своїх батьківщині. Ці баптисти були відомі як загальні, генеральні, чи баптисти вільної волі (general baptist). Вони дотримувалися арминианских поглядів на спокута, тобто. вважали, що Бог дарує можливість порятунку всіх людей, і визнавали наявність в людини вільної волі. З іншого боку, вони практикували хрещення обливанням. Однак незабаром кількість послідовників загальних баптистів в Англії зростало надто повільно, подолати укоренившийся в англиканстве догмат про "приватному спокуту" було важко. Отже, загальні баптисти не надали істотно головне потік формування мирового56баптизма. Інша гілка баптистів, звані "приватні баптисти" (рarticular baptists), решта вірними кальвинистскому вченню про врятування, виникла незалежно від групи Джона Сміта серед пресвитериан, які у 1616 р. остаточно відокремились від Англіканській Церкви. У 1633 р. під керівництвом проповідника Джона Спилсбери у Лондоні склалася громада, бажала прийняти хрещення через занурення. Члени громади відправили до Голландії уповноваженого, що у 1640 р. в Лейдені хрестився зануренням у коллегиантов – невеличкий групи, восстанавливавшей звичаї апостольського століття. Повернувшись там, він охрестив близько 50 людина. Ця нова громада і подала початок приватним, чи партикулярним, баптистам, котрі прийняли думку Кальвіна на порятунок тільки обраних. Деякі дослідники схильні вважати, саме ця громада справила визначальний влив в розвитку баптизма. У 1644 р. вже було 7 громад приватних баптистів, котрі прийняли "Лондонське сповідування віри", що складається з 50 статей. Він був складено на кшталт кальвіністської теології, але включало два відмітних ознаки, успадкованих від громади Джона Сміта: "хрещення за вірою" і принцип конгрегації відносин між окремими баптистскими громадами. Слід зазначити ще одне риску, выделяющую баптизм серед усталених на той час протестантських конфесій: лютеран, реформатів (кальвіністів), англікан (єпископальна церква Англії), - ідею "місії", т. е. активну пропаганду свого вчення баптизм зводить у догмат. "Благовествовать" зобов'язаний всі члени громади. Реалізувати це завдання на Англії було неможливо через жорсткого тиску структурі державної влади, тому група баптистів переселяється в Північну Америку, де баптизм пускає глибоке коріння. США стають другий батьківщиною баптизма і центр, звідки на початку в XIX ст. він починає швидко распространяться45в56Европе,34приближаясь78 к45границам34 Російської імперії.

Поширення баптизма у Європі почалося з Німеччини, де у 1834 р. американський проповідник Сирк хрестив семеро, першою з яких був Онкен, котрий зіграв видну роль поширенні баптизма у Прибалтиці. До 1851 р. внаслідок активної місіонерської діяльність у Німеччини) і сусідніх країнах існувала 41 баптистська громада, що об'єднує 3746 членів, а 1849 р. у Гамбурзі відбулася перша генеральна конференція європейських баптистів, де було винесено баптистское вероизложение, складене Онкеном. І на цій ж конференції грунтувався Німецький баптистський союз. Онкен заснував баптистское видавництво, що перейшло в 1878 р. у провадження союзу, і Гамбургскую баптистскую проповедническую семінарію, у якій учиться23ряд78русских89проповедников45баптизма:оПавлов,67Балихин78идр.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11