Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Книжковий справа межі тисячоліть

Реферат: Книжковий справа межі тисячоліть

КНИГА І КНИЖКОВА СПРАВА НА РУБЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

У результаті загальносвітового процесу інформатизації, характерною рисою якого, як відомо, є зростання ролі інформації та трансформації їх у найважливіший ресурс економічного та розвитку, можна порівняти за значимістю з матерією і енергією, гідне місце посідає книга — унікальний інформаційний джерело, що виник протягом кількох тисячоліть до нашої ери зберіг свої справді високі гідності посій день. Щоправда, з наближенням до оскільки він розглядався нами періоду часу — рубежу другого і третього тисячолітті — раз у раз з'являються прогнози і пророцтва у тому, що книжка й книжкове справа вичерпали свої можливості, що постійно виникаючі нові інформаційні технології повністю витиснуть у майбутньому друковане слово зі сфери комунікацій.

КНИГА У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОТОКЕ

Попри те що, нові інформаційні технології є визначальною чинником сучасного розвитку світових комунікацій, немає побоювань те, що людство ввійде у нове тисячоліття без традиційної книжки. Понад те, у першій половині 90-х, почалося нове підйом світового книговидання.

Обсяг випуску книжкову продукцію у світі, як можна дивитися з табл 1, невпинно зростає, причому темпи зростання залишаються досить високими і стійкими. Якщо, наприклад, за першій половині століття виробництво книжок і брошур збільшилася приблизно на 70% (1955 р. до 1900 р.), то 1991 р до 1955 р. — більш як утричі.

Підвищення темпи зростання видання книжок і брошур у розглянутий період було притаманним всіх великих регіонів Землі, хоча проходило по-різному у кожному їх. Наприклад, в Австралії та Океанії особливо високих темпів зростання книжкового виробництва припали у перші 25 років (1955-1980 рр), коли обсяг випуску збільшився більш ніж 12 раз (щоправда, від низького стартового рівня — всього 1000 назв), та був стабілізувався. Приблизно цей самий період доводиться активне зростання книжкового випуску регіоні Північної Америки, де обсяги виробництва зріс у 7 раз, соціальній та країнах Латинська Америка й Карибського басейну — вчетверо. У Азії, навпаки, "пік" високих темпів були останні роки, 1990 р. кількість випущених видань втричі перевищила рівень 1970 р., а питому вагу азіатських країн світовому книгопроизводстве піднявся майже вдвічі більше — з 14,4 до 27%.

Табл.1. Світове книжкове виробництво у другій половині ХХ століття (тыс.названий)


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16