Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Диагностический участкок

Реферат: Диагностический участкок

Завдання № .

На виконання курсового проекту з діагностичному ділянці, учневі Тукаленко , курсу 3 групи 3053.

Вихідні дані:

Среднесуточный пробіг lcc= 320 км.;

Категорія умов експлуатації IV;

Клімат дуже холодний.

Марка автомобіля

Кількість

Пробіг в км.

50000

75000

125000

170000

250000

ГАЗ –53

ПАЗ – 672

ГАЗ –52

50

40

20

16

13

6

15

12

5

9

8

4

6

5

3

4

2

2

Пояснительная записка.

1. Загальна частина

1.1. Запровадження

1.2. Характеристика об'єкта

2. Расчетно-технологическая частина

2.1. Вибір нормативів і коефіцієнтів коригування

2.2. Розрахунок річний виробничої програми

2.3. Розрахунок річного обсягу робіт

2.4. Розрахунок чисельності виробничих робочих

2.5. Підбір технологічного устаткування

2.6. Розрахунок виробничих площ

3. Організаційна частина

3.1 Схема технологічного процесу

3.2. Вибір та обґрунтування режиму праці та відпочинку

3.3. Охорона праці

4. Конструкторская частина

5. Укладання

6. Список використовуваної літератури

Графічна частина.

Ліст 1. Чертеж планшетный діагностичного ділянки.

Ліст 2. Чертеж складальний знімач підшипників карданних валів.

Дата видачі проекту _ Термін закінчення

Керівник _ ,Голова _

« _» _ 2001 р. Протокол №

Зміст.

1. Загальна частина _

1.1 Запровадження _

1.2 Характеристика об'єкта

2. Расчетно-технологическая частина _

2.1 Вибір нормативів і коефіцієнтів коригування

2.1.1 Визначення трудомісткості ТЕ _

2.1.2 Визначення періодичності _

2.1.3 Визначення коефіцієнта приведення

2.1.4 Визначення числа наведених машин _

2.1.5 Визначення сумарного числа машин

2.1.6 Вибір і коригування нормативів

2.1.7 Визначення трудомісткості ЕО _

2.1.8 Визначення трудомісткості ТЕ _

2.1.9 Визначення трудомісткості ТР _

2.1.10 Коригування пробігу з урахуванням кратності

2.2 Розрахунок річний виробничої програми

2.2.1 Визначення коефіцієнта технічної готовності

2.2.2 Визначення використання ПС

2.2.3 Визначення річного пробігу парку _

2.2.4 Визначення числа обслуговування на рік _

2.2.5 Визначення річний трудомісткості робіт _

2.3 Розрахунок річного обсягу робіт

2.3.1 Річний обсяг робіт з ТР

2.3.2 Визначення річний змінній програми з технічному

обслуговування автомобілів _

2.3.3 Визначення загальною річною трудомісткості ТЕ і ТР рухомого

складу на АТП. _

2.3.4 Визначення добової програми

2.3.5 Визначення змінній програми з ТЕ

2.4 Розрахунок чисельності виробничих робочих

2.4.1 Визначення технологічного числа робочих _

2.4.2 Визначення штатного числа робочих _

2.4.3 Підбір технологічного устаткування _

2.4.4 Розрахунок виробничих площ 2.4.5 Технологічна карта

3. Організаційна частина

3.1 Схема технологічного процесу 3.2 Вибір та обґрунтування режиму праці та відпочинку

3.3 Техніка безпеки і пожежна безпеку

3.4 Охорона праці

4. Конструкторская частина

4.1 Призначення і пристрій съемника карданних валів

4.2 Робота пристосування _

4.3 Техніка безпеки під час роботи з пристосуванням _

5. Укладання _

6. Список використовуваної літератури

1. Загальна частина.

1.1 Запровадження.

Перевезення автомобільним транспортом припускають використання рухомого складу (автомобілів і автопоїздів), що у справному технічний стан.

Исправное технічний стан означає повну відповідність подвиж-ного складу нормам, визначальним правилами технічної експлуатації, і характеризує його працездатність.

Працездатність автомобіля оцінюється сукупністю эксплуата-ционно-технических якостей - динамічністю, сталістю, экономич- ностью, надійністю, довговічністю, керованістю тощо. – які кожному за автомобіля виражаються конкретними показниками. Щоб работо-спобность автомобіля у процесі експлуатації перебувала на необхідному рівні, значення цих показників тривалий час повинні мало змінитися проти їх початковими величинами.

Проте технічний стан автомобіля, як та всякою іншою машини, у процесі тривалої експлуатації іншого незмінними. Воно погіршується у слідстві зношування деталей і немає механізмів, поломок та інших несправностей, що призводить результаті погіршення эксплуата-ционно-технических якостей автомобіля.

Зміна зазначених якостей автомобіля зі збільшенням пробігу може статися також у результаті недотримання правил технічної експлуатації чи технічного обслуговування автомобіля.

Основним засобом зменшення інтенсивності зношування деталей і творення механізмів та профілактики несправностей автомобіля, тобто поддер-жания їх у належному технічному стані, є вчасна й високоякісне виконання технічного обслуговування.

Під технічним обслуговуванням розуміють сукупність операцій (уборо-моечные, кріпильні, регулювальні, мастильні та інших.), завдання яких – запобігти виникненню несправностей (підвищити надійність) і применшити зношування деталей (підвищити довговічність), а послідовно, тривалий час підтримувати автомобіль може постійної технічної справності і готовність на роботу.

Навіть якби дотриманні всіх заходів зношування деталей автомобіля може спричинить несправностей і до потреби поновити його працездатності чи ремонту. Отже, під ремонтом розуміється сукупність технічних впливів, вкладених у відновлення технічного стану автомобіля (його агрегатів і європейських механізмів), втратив обслуговування може й ремонту автомобілів.

Основний документ за яким виробляється ТЕ і ремонт на автопредприятиях положення про ТЕ і ремонті ПС автомобільного транс-порта. Відповідно до Основних напрямів, ТЕ виробляється планово-предупреди-тельно, зерез певний пробіг.

Існують такі види ТЕ і ремонту: ЕО – щоденне обслужи-вание, спрямовано у першу чергу на перевірку вузлів безпеки до виходу і з поверненню з лінії.

ТО-1 – перше технічне обслуговування, проводиться через 3-5 тис. км. ТО-2 – друге ТЕ, проводиться через 10-15 тис. км. ЗІ – сезонне обслужива-ние, проводиться навесні і осінню. ТР – поточний ремонт, ремонт направлен-ный На оновлення технічно несправного стану, виключаючи базові деталі.

Однією з напрямів, дозволяють підвищити технічний стан парку автомобілів при мінімальних витратах для будівництва виробничої бази щодо ТЕ і поточного ремонту, є будівництво і організація баз централізованого обслуговування і ремонту автомобілів. База централізованого обслуговування забезпечує ТЕ і Тр кілька автогосподарств, немає власної виробничої бази. Така форма організації дозволяє сконцентрувати кошти механізації производ-ственных процесів, підвищити продуктивності праці і якостей робіт.

Технічна діагностика машин і зокрема, автомобілів – порівняно молода галузь, яка зараз переживає стадії свого формування та становлення. Об'єктами її може бути вузли і механізми автомобіля, відповідальні хоча б двом умовам: перебувати у двох взаємовиключних станах – працездатним і нероботоспособным; у яких можна назвати елементи (деталі), кожен із які також характеризується різними станами.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7