Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Питання на іспит із ДМ (деталі машин)

Реферат: Питання на іспит із ДМ (деталі машин)

Основні поняття та засобами визначення:

1 вироби – будь-який предмет чи набір предметів производ ства виготовленого підприємством.

2 деталь – вироби виготовленої за найменуванням і марки матеріалу не залучаючи складальної операції.

3 складальна одиниця – виріб складові частини якого підлягають з'єднанню м/у собою складальними операціями

4 вузол – складальна одиниця яка може виконувати опре делённую ф-цию в виробах одного призначення лише совме стно коїться з іншими частинами.

5 агрегат – складальна одиниця що має повної взаимоза меняемостью і спроможна виконувати певну функцію в виробі чи самостійно

6 машина – хутро пристрій варта виконання корисною роботи

За характером машини діляться втричі групи

1 машини – двигуни; змінюють той чи інший вид енергії в механічну роботу (ДВС, турбіну й т. буд.)

2 машини – перетворювачі (генератори) змінюють хутро енергію на другий вид енергії (компресор, турбіна).

3 машини гармати (робоча машина) яка використовує хутро энер гию до виконання технологічного процесу

Загальна класифікація д.м

Вона складається з трьох розмірів: 1) сполуки 2) механічні передачі 3) деталі вузли передач

сполуки классиф на разъёмные і неразъемные.

Разъёмные зв сполуки допускають розбірку і після дующую складання без порушення працездатності які входять у з'єднання деталей: резьбовые, шлицевые.

Неразъёмные зв. сполуки які припускають розбірку без ушкодження деталі чи його елементів: заклёпочные, соед з натягом.

Класифікація мех-их передач

1 за принципом передачі руху

а) передачі зачеплення: зубчасті, черв'ячні, ланцюгові.

б) передачі тертям: фрикційні, ремінні

2 за способом сполуки деталей передач

а) передача з безпосереднім контактом

б) передача з гнучкою зв'язком (ланцюгові, ремінні)

Основні критерії працездатності й розрахунку деталей машин. Загальні відомості.

Працездатність – стан об'єкта у якому спосо бен виконувати задані функції зберігаючи значення заданих параметрів не більше встановленої техническо-нормативных документаций.

Основні критерії працездатності д.м. є:

Міцність, жёсткость, зносостійкість, теплостойкость, виброустойчивость.

При конструювання д.м. розрахунок ведуть зазвичай за одним чи двом критеріям, інші критерії задовольняються явно або мають практичного значення аналізованої деталі.

Міцність – критерії працездатності й розрахунку деталей машин.

Міцність – здатність деталі опиратися руйнації

Міцність оцінюється кільком способами:

а, по доп. напрузі


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3