Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автомобільна промисловість Росії

Реферат: Автомобільна промисловість Росії

Зміст:

1. Історія появи автомобільну промисловість _2

2. Статистичні даних про розвиток автомобільної промисловості _4

3. Розвиток галузі 90е роки _6

4. Проблеми та завдання автомобілебудування 8

Список використаної літератури 11

Історія появи автомобільну промисловість

Автомобільний транспорт – невід'ємна складова частина місцем єдиній транспортній системи кожної країни. Систему цю утворюють залізничний, морської, річкової та решта видів транспорту. І на Россі життя немислима без використання автотранспорту, як і будь-якій іншій країні. Проте стан і зростання автотранспорту нерозривно пов'язане з розвитком автомобільну промисловість.

Проте після 1985 року внаслідок розпаду СРСР стали руйнуватися господарські зв'язку, що призвело до зменшення випуску і постачання необхідних виробів. Кожен суверенної держави з'явилося бажання організувати власне виробництво окремих, найважливіших йому машин. Але від бажання до його реалізації – величезна дистанція. Усі ці фактори й виробництвом призвели до застою, та був і кризи всієї автомобільну промисловість Росії.

До 1917 р. у Росії автомобільну промисловість був. Лише на самій Русско-Балтийском заводі р. Ризі з 1908 по 1915 р. у невеликому количест ве виробляли складання легкових авто у.

У Першої Першої світової розпочато будівництво кількох невеликих автомобільних заводів (зокрема АМО у Москві), але до Велі дідька лисого Жовтневої соціалістичної революції не були добудовані і ви допустили ні одного автомобіля.

Після закінченні громадянську війну було покладено початок розвитку оте чественного автомобілебудуванні: в 1924 р. заводом АМО випустили перекл шиї 10 радянських автомобілів АМО-Ф-15. 1925-го р. починається випуск вантажних автомобілів на новопобудованому Ярославському, автомобільному заводі. Виробництво перших радянських легкових авто у конструкції НАМИ б ло розпочато 1927 р. на московському заводі «Спартак».

Інтенсивне розвиток автомобільну промисловість у у Радянському Союзі належить до 1931-1932 рр., коли почали працювати реконструйований завод АМО (з 1934 р. завод імені Сталіна, нині Московський автомобільний завод імені Ліхачова) і новозбудований Горьковський автомобільний за вод (ГАЗ). Цими заводах було організовано масове виробництво таких широковідомих до Великої Великої Вітчизняної війни нашій країні вантажних автомобілів, як ГАЗ-АА, ЗІС-5 і кілька їх модифікацій.

З 1932 р. Горьковський автомобільний завод розпочав виробництво ліг ковых автомобілів ГАЗ-А. У 1933 р завод «Червоний Путиловец» в Ленингра де випустив невелику партію семиместных легкових авто у Л-1. Мос ковский автомобільний завод імені Сталіна у 1926 р. розпочав випуск комфор табельних 7-местных легкових авто у 3ИС-101.

З 1940 р. на Московському автоскладальному заводі КІМ (колишній філія Горьковського автомобільного заводу - Московський завод малолітражних ав томобилей, нині автозавод імені Ленінського комсомолу) налагодили про изводство малолітражних легкових авто у КИМ-10.

Завдяки успішному виконання планів у перших двох п'ятирічок у СРСР стислі терміни було створено автомобільна промисловість. Вже 1937 р. випустили близько 200 тис. автомобілів (табл. 2), у результаті СРСР із виробництва автомобілів посів четверте у світі, а, по випуску вантажних випередив Англію, Франції і Німеччину, зайнявши перше місце Європі й інше у світі. Розвиток автомобільну промисловість продол тиснулося й раніше Великої Великої Вітчизняної війни. Були пустили Ульяновський і Уральський (р. Миасс) автозаводи, спочатку випускали автомобілі, освоєні заводом ГАЗ і Московським автомобільним заводом імені Сталіна. Потім Ульяновський завод став із найбільших підприємств з випуску легкових авто у підвищеної прохідності і вантажних автомобілів малої вантажопідйомності, а Уральський — тривісних автомобілів з колісної формулою 6Х6 і 6X4.

Відповідно до п'ятирічним планом поновлення і розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр. було збільшено виробничі потужно сти існуючих заводів та на дію нові. Зокрема, було набагато розширено Ярославський автомобільний завод, приступивший до ви пуску двухтактных дизельних двигунів, і навіть дизельних автомобілів великої вантажопідйомності. Тривала будівництво Уральського автомо бильного заводу та їх реконструкція Московського заводу малолітражних автомо билей, який почав випускати автомобілі «Москвич-400». Було побудовано Мінський автомобільний і Одеський автоскладальний заводи.

На зміну довоєнним автомобілям ГАЗ і ЗИС прийшли досконаліші вантажні автомобілі ГАЗ-51 зв ЗИС-150, легкові ГАЗ-20 «Перемога» і ЗИС-110. Було налагоджено виробництво автомобілів підвищеної прохідне сти, автомобилей-самосвалов, газобалонних автомобілів, автобусів, і навіть кількох типів спеціалізованих автомобілів. Усього автомобільна про мышленность СРСР випускала в 1948-1949 рр. 24 моделі автомобілів.

У період 1950-1958 рр. вступив у лад Кутаїський автомобільний, Львівський і Павловський автобусні заводи. На Кутаисском автомобільному заводі було налагоджено виробництво автомобилей-самосвалов і автомобилей-цементовозов. Львівський і Павловський заводи почали випуск автобусів. Мінський автомобільний завод освоїв виробництво 25-тонных автомобилей-самосвалов. Мытищинский машинобудівний завод, випускав автомоби ли-самосвалы, почав 1957 р. до виробництва сідельних тягачів і авто мобільних напівпричепів. На кількох заводах (Ирбитском, Сердобском, Челябінськом, Саранском, Одеському та інших ) розпочато чи значно рас ширено виробництво автомобільних напівпричепів, причепів та інших.

У період семирічного плану 1959-1965 рр. заводи перейшли до випуску але вых, досконаліших моделей автомобілів. З іншого боку, впровадили дію кілька підприємств. Збільшився випуск спеціалізується ного рухомого складу, покликаного забезпечити перевезення різних вантажів.

Ярославський автомобільний завод з 1959 р. припинив випуск автомобілів і перейшов до виробництва дизельних двигунів для автомобілів біль шой вантажопідйомності, у зв'язку з чим він був перейменований на Ярославський мо уторований завод (ЯМЗ). Нині завод випускає шести-, восьми і двенадцатицилиндровые V-образние четырехтактные дизельні двигуни для автомобілів Мінського, Кременчуцького і Білоруського заводів. Виробництво тривісних дизельних автомобілів передали з Ярославського на Кремен чугский автомобільний завод (КрАЗ). Білоруський автомобільний завод з 1959 р. почав випускати автомобілі-самоскиди великої вантажопідйомності, ра неї що випускалися на Мінськом автомобільному заводі.

Протягом 1960—1970 рр. вступив у лад Могильовський (МоАЗ) і Брянський (БАЗ) автомобільні заводи, які почали випуск автомобілів великої вантажопідйомності. З 1968 р. розпочав виробництво легкових авто у «Москвич-412», з 1971 р. — фургонів ИЖ-2715 і з 1973 р. — легкових авто у ИЖ-2125 на Іжевському машинобудівному заводі.

У 1959 р. виробництво автобусів передано з Московського автомобільного заводу імені Ліхачова нового Ликинский автобусний завод (ЛиАЗ). Кур ганский автобусний завод (КАвЗ) з 1958 р. випускає автобуси малої вмес тимости.

Ризький автобусний завод з 1961 р. розпочав виробництво автобуса особливо малої місткості та її модифікацій. З 1967 р. авто із кузовом-фур гоном, уніфіковані з автобусом Ризького заводу, випускає також Ере ванский автомобільний завод (ЕрАЗ).

У 1970 р. одному з найбільших у Європі Волзькому автомобільному заводі (р. Тольятті) почалося масове виробництво автомобілів «Жигулі» моделі ВАЗ-2101, та був моделей 2102, 2103, 21011, 2106, 2121 «Нивка» і 2105.

У 1976 р. на Камском автомобільному заводі (КамАЗ) розпочав виробництво вантажних тривісних автомобілів, але в Красноярському і Ставропольському заводах причепів і напівпричепів до них. З 1955 р. випускаються одноосные причепи до легковикам.

Статистичні даних про розвиток автомобільної промисловості


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4